De ultieme waarheid over leerkrachtvaardigheden…

Publicatie datum: 1997-05-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 5
Pagina’s: 56-59

Documenten

56 v klgeschud de ultieme waarheid over leerkracht vaardigheden kris van den branden ik zal het in dit stukje hebben over de vaardigheden die van een leerkracht een goede leerkracht maken ik ben er mij van bewust dat ik me daarmee behoorlijk wat onheil op de hals kan halen vooral omdat ik me nu ik er eens goed over nadenk weinig concreets kan voorstellen bij een vaag begrip als leerkrachtvaar digheden dat heeft waarschijnlijk met mijn verleden te maken toen ik nog veel jonger was nog zo jong dat ikzelf de roekeloze ambitie had om ook leerkracht te worden vertelde men mij altijd dat leerkrachtvaardigheden iets waren wat je van nature had of niet zoiets natuurlijks bleken die leerkrachtvaardigheden te zijn dat men ze aanduidde met dat kleine woord waarmee men nog andere natuurlijke din gen pleegt aan te duiden het ie leerkracht heeft het zeiden ondersteuning voor zorgt dat zijn taalleer inspecteurs in mijn tijd als ze ders zich met dat nederlands uit de slag weer eens een of andere les kunnen en willen trekken en als hij hen de hadden bijgewoond en die wapens in handen geeft die hen in staat andere daar die heeft het stellen om hun taalvaardigheid nederlands beslist niet en zal het ook nooit verder zelf te ontwikkelen hebben de vraag is echter wanneer heeft een leerkracht het in dit opzicht de leerkracht heeft dus niet alleen wat lijkt de leerkracht me veel gemeen te heb gemeen met de groene beweging maar ben met de groene beweging de ultieme ook met ouders ook als vader en moeder vaardigheid van beiden bestaat erin zichzelf trachten wij onze kinderen zo op te voeden overbodig te maken de taalleerkracht dat zij zich op een dag zelfstandig uit de nederlands is vaardig als hij er door zijn slag weten te trekken en toch in de 26e jaargang nummer 2 nov dec 1996 praktijk durven vele leerkrachten wel eens dichttrekken een gedaanteverwisseling in vergeten dat de vaardige leerkracht ook ware dokter jekyll en mister hyde stijl de een beetje ouder moet zijn en blijven als overbekende leerkracht dichter jacobus we de literatuur over klasinteractie mogen frik beschrijft het in een van zijn magistrale geloven dan ondergaan vele leerkrachten poeziebundels als volgt eens ze de deur van hun klas achter zich thuis ben ik een klankbord een immer luist rend oor op school ben ik een stem een ratelende boor thuis laat ik ze springen en dartelen in het rond op school plak ik ze vast veeg pattex aan hun kont thuis laat ik ze vragen wat waarom en hoe op school stel ik de vragen tot in den treurnis toe thuis ben ik geduldig ga zelden door het lint op school ben ik de zeurkous het rotverwende kind thuis spreken ze krom is het altijd foute boel op school krijgen ze voor missers de kogel of de stoel de beruchte breuk tussen school en een tv toestel met breedscherm je oude thuistaal geldt dus blijkbaar niet alleen voor vastgeroeste ideeen over onderwijs en over leerlingen spijtig vindt ook mijn collega het leven in het algemeen komen al heel piet van avermaet in een boek over taak vlug op een zeer wankele sokkel te staan gericht taalonderwijs van de von werk groep nt2 dat zopas verscheen pleit hij en voor het overige moet je alles wat je dan ook voor een innige omhelzing tussen hebt al je vernunft en intellect vindingrijk de wereld in de klas en de wereld daarbui heid en engelengeduld handen en benen ten het kan toch niet zo verzucht piet op knieen en ellebogen gebruiken om je stu en tussen de lijnen dat leerkrachten die denten leerlingen vaardiger in dat weerbar thuis zo kind gericht zijn zich op school zo stige nederlands te maken ik citeer hier weinig leerling gericht gedragen het kan met veel genoegen ann de schryver ik toch niet dat leerkrachten eens ze voor de heb ooit zo schrijft ze in haar bijdrage tot klas komen te staan veranderen in ego datzelfde von boek over taakgericht taal centrische betweters met oordoppen in en onderwijs met een fles die ik op mijn hoofd oogkleppen op nee oogkleppen kan je vasthield een lepel in mijn mond en een maar beter achterwege laten als je als leer paraplu tussen mijn knieen de klas moeten kracht wordt gedropt in een klas waarin rijk rondspringen 3 de vaardige leerkracht en arm meisjes en jongens vlamingen nederlands is dus niet alleen een beetje turken marokkanen burundezen en chi vader of moeder hij zij is ook een clown of nezen kinderen van gescheiden ouders zoals lea vanblerckom een leerkracht kinderen van nog samenwonende ouders nederlands aan anderstalige nieuwkomers en kinderen van alleenstaande moeders het zegt ik voel me soms een hyperkineti samen nederlands moeten leren je ogen sche muppet die in sesamstraat is terecht moeten open je horizon past enkel nog op gekomen ik zit me hier nu wel af te mei juni 1997 nummer 5 26 e jaargang vragen over welke muppet ze het dan wel aanwezig is die energie losweekt die de lij heeft over kermit de kikker die hoe chao nen uitschrijft maar toch voldoende initiatief tisch het er in het muppet theater soms aan aan de anderen laat en die steeds de voor toe gaat toch alle touwtjes in handen keur geeft aan laten scoren eerder dan zelf houdt of over fozzie de beer die als de te willen scoren ik weet het wel voor de show dreigt stil te vallen de hele boel kapitein van club brugge is het allemaal opvrolijkt met een grap over miss piggy wat gemakkelijker hij heeft immers de die erin slaagt op de cruciale momenten de rechtstreekse steun van onze eerste minis aandacht naar zich toe te trekken of over ter de leerkrachten moeten het stellen met mijn favoriete muppet animal de steun van minister vdb en met vdb bedoel ik uiteraard niet mezelf is de vaardige leerkracht niet een beetje animal moet hij niet een kleine dosis slecht weldoener sadist groene rakker ouder karakter ja zelfs sadisme aan de dag leg bruggenbouwer kapitein de leerkracht is gen het is toch immers per definitie zijn een duizendpoot of om het met multatuli opdracht om zijn leerders met taken te con te zeggen de leerkracht is een vat vol inkt fronteren die ze eigenlijk nog niet aankun vis dat klinkt dan misschien als een afslui nen als leerders taken krijgen die ze al wel tende conclusie als de ultieme waarheid aankunnen valt er voor hen immers niets te over leerkrachtvaardigheden maar laten we ieren gelukkig is net als bij animal dat toch maar voorzichtig zijn met ultieme sadistisch trekje maar een pose net als waarheden over leerkrachtvaardigheden animal is de vaardige leerkracht diep van eerlijk gezegd denk ik dat de ultieme waar binnen een weldoener met een gouden heid over leerkrachtvaardigheden niet hart de vaardige leerkracht begeleidt en bestaat dat komt omdat de zoektocht naar ondersteunt immers zijn taalleerders inten leerkrachtvaardigheden nog steeds door sief hij staat hen bij met raad en daad om gaat en waarschijnlijk nooit voltooid zal zijn al die moeilijke taken uit te voeren hij haalt laten wij dus maar een gezond wantrou hen uit het slop telkens ze daarin gesukkeld wen aan de dag leggen tegenover iedereen zijn hij slaat bruggen tussen de eisen van die beweert de ultieme waarheid over leer de taak en de beperkingen van de teerder krachtvaardigheden in pacht te hebben de vaardige leerkracht is een bruggenbou laten wij dus ook maar kritisch blijven wer een ingenieur avant la lettre tegenover alles wat wijzelf over leerkracht vaardigheden de wereld insturen laten wij en over bruggen gesproken club brugge ons stellig voornemen om vooral te blijven dan de leerkracht is en blijft de kapitein van zoeken naar nieuwe informatie nieuwe lite de ploeg niet het soort kapitein dat zo ratuur om te blijven leren van nieuwe klas nodig de vedette wil uithangen maar wel ervaringen om met geestesgenoten en de kapitein die de rest van de ploeg aan niet geestesgenoten gedachten te blijven spoort die vermoeide en lusteloze ploeg uitwisselen en hevige discussies te blijven maats motiveert die rebellen tot de orde hebben over dat wat van een leerkracht een roept die overal tegelijkertijd onzichtbaar goede leerkracht maakt kris van den branden ondervoorzitter von schoonbroek 16 2180 ekeren 26e jaargang nummer 5 mei juni 1997 noten 1 is een licht aangepaste versie vanaanleidingvan de vieringvanvijfjaar aggrnt2 ula 20juni1996 2 von werkgroep taakgericht taeen onmotaak deurne uitgeverij 227 267 3 von werkgroep taakgericht ta een onmoij e taak deurne uitgeverij plantyn 71 96 4 zie samenwijs p 7 10 tuss door elfde hsn conferen oproep voor presentaties ee hsn conferentie vindt plaats op 7 en 8utrecht wie eenpresentatiewil houden wordt van harte uitgenodigd dit ulaten mariettehoogeveen oud over nl 3632 loenen tel 00 31 294 23 24 79 programmafolder en inschrijfformulier worden omstreeks 31 augustus wie verzonden nietvan overtuigd staan kan zichhiervooropgeven peter tel fax00 31 58 267 07 69 informatieij hugo de jonghe 02 269 38 67 ita ata uimatiugilatikq4u 08001w wt4 wksatit k mei juni nummer 5 26e