De VON-conferentie ’82 was een experiment – Wat heeft het opgeleverd?

Publicatie datum: 1982-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 4
Pagina’s: 44-47

Documenten

steven ten brinke de von conferentie 82 was een experiment evaluatie wat heeft het opgeleverd de conferentiecommissie neocon had van het von bestuur als opdracht gekregen ontwerp een type van conferentie dat geslaagden levensvatbaar is in het niet gesubsi dieerde tijdperk waarin we nu terecht zijn gekomen een uitdagende opdracht de vroe gere beroemde von conferenties kostten de deelnemers zowat niets nu zouden ze de zaak grotendeels zelf moeten betalen dat zou ongetwijfeld een groot verschil voor de motivatie betekenen er zou hoe dan ook een zeer pakkend maar ook goedkoop soort van conferentie moeten worden ontworpen na uitvoerige brainstorms voorpeilingen bij kennissen e d besloot neococon dat het volgende type van conferentie waarschijnlijk de beste kans zou maken een werkconferentie met inbreng niet door deskundige inleiders zoals vroeger maar door school of vormingsteams die met iets goeds aan de gang waren dat de moeite van het grondig bespreken waard was op die manier zouden de deelnemers van het eerste tot en met het laatste moment tot aan hun oksels in de praktijk staan steven ten brinke kijkt terug op de conferentie wat heeft het experiment opgeleverd het idee werd als volgt ingevuld inbrengende teams programma stroom 1 het basisonderwijs de ravenstein per stroom schriftelijke informatie door elk school in den haa g team vooraf stroom 2 het lbo mavo de sg mavo leao in ter plaatse uitvoeriger informatie door leden delfzij l van elk team discussie die moest leiden tot ge stroom 3 het mavo havo vwo de sg isala col spreksthema s uitwerking van die thema s in sub lege in silvold e groepen stroom 4 het volwassenenonderwijs het alfabe bezoek aan een andere stroom tiseringsproject deventer een gezamenlijke avond met een demonstra tie van forumtheater 44 titel menlijke avond met de demonstratie van forum ontwikkelingen in het moedertaalonderwijs aan theater ook goed gewaardeerd te zijn de hand van praktijkvoorbeelden daarnaast heb ik met vier deelnemers uit elke stroom een over het al of niet halen van de doel de e ln am e stellingen gepraat en over de oorzaken daarvan piet hein van de ven leidde en notuleerde dit ge de conferentie pakte niet zo hevig als neococon sprek omdat dit gesprek aan niet deelnemers een gehoopt had er kwamen geen 120 betalende le beetje meer beeld kan geven over wat er tijdens den op af maar slechts 60 hoe kwam dat in de de conferentie gebeurde vertel ik er wat meer von informatie vroeg ik de leden me dat te over dan over de enquete schrijven 44 von leden deden dit de t vaakst doelstelling 1 de deelnemers maken grondig opgegeven 21 keer reden was de conferentie kennis met een bepaald onderwijsprogramma taal viel in de paasvakantie een tweede veel minder nederlands in hun sector vaak namelijk 10 keer genoemde was de in een grappig gegeven de deelnemers uit stroom 1 houd sprak me niet aan andere redenen werden 2 en 3 zeiden dat dit doel in hun stroom bereikt relatief zelden genoemd was maar die uit stroom 4 meldde de infor ik kom hier straks op terug manten gaven geen informatie vooraf er werd eigenlijk meteen gediscussieerd hij vond dat hoe vonden de deelnemers het overigens helemaal niet erg doelstelling 2 de deelnemers doen uit de presen neococon had een keurig lijstje met doelstellin tatie de daarop volgende discussies en de uitwer gen voor de conferentie opgesteld dit zag er zo kingsactiviteiten detail of misschien zelfs totaal uit ideeen op waarmee ze in hun eigen werk iets de deelnemers kunnen maken grondig kennis met een bepaald onder dit is waarschijnlijk wel de belangrijkste doelstel wijsprogramma taal nederlands in hun sector ling uit het lijstje met name raken ze op de hoogte van alle belang de deelnemers meldden hierover rijke practicalia die aan dat programma vastzit dn 1 ten inclusief alle belangrijke positieve en negatie naar aanleiding van de presentatie en de discussie ve ervaringen en van de uitgangspunten die er werden ideeen geinventariseerd en geordend dit onder liggen leidde tot de vorming van subgroepen te weten doen uit de presentatie de daarop volgende creatief taalgebruik thema uitwerken visie op discussies en de uitwerkingsactiviteiten detail of onderwijs verkennen van voorwaarden voor the misschien zelfs totaal ideeen op waarmee ze in matisch werken zat in de laatste groep een en hun eigen werk iets kunnen ander leverde een waardevol resultaat op niet in krijgen een idee van de benaderingswijze n de vorm van lesideeen maar voor dn 1 zijn de van collega s en ouders i v m de toepassing van voorwaarden voor goed onderwijs helderder ge de opgedane ideeen worden maken naast 1 2 en 3 ook nog kort kennis dn 2 met een bepaald onderwijsprogramma neder het samen uitwerken van een thema is een zin lands buiten hun eigen sector volle ervaring dit leidde tot bevestiging van de vinden in het algemeen wat ze tijdens en bui eigen ideeen ik zit op de goede weg met mijn po ten de werkbijeenkomsten ervaren zinvol en pret gingen tig e n dn 3 worden erdoor geinspireerd heeft veel detail ideeen opgedaan is versterkt in de opvatting dat cursorische elementen best via een enqu ete liet zien dat volgens de deelnemers schoolboeken onderwezen kunnen worden het deze doelstellingen in stroom 1 niet voldoende werk in een substroom verkennen van strate gehaald waren in stroom 2 wel in stroom 4 zeer gieen om je sectie op het vernieuwingspad te krij behoorlijk terwijl in stroom 3 verreweg het gen is nog niet af kan nog geen leerresultaat hoogst gescoord werd al met al geen gek resul daarvan noemen maar verwacht wel iets con taat voor een experiment verder leek de geza creets 45 dn 4 ferentie geen dingen leerde die compleet nieuw is niet meer werkzaam in volwasseneneducatie is voor je waren maar dat het eerder zo was dat be schrijver van materiaal voor die sector heeft paalde zaken werden verhelderd bevestigd en geen presentatie van informatie gehad maar toch met allerlei praktijkaspecten ingekleurd dit is wel een detail idee opgedaan tijdens het werken m i een belangrijke conclusies hij geeft je een in een substroom werden bepaalde inzichten hel idee van het soort van leren dat tijdens zo n con derder uitgangspunten werden geherformuleerd ferentie plaatsvindt twee gespreksdeelnemers met name het uitgangspunt dat dit onderwijs the zeiden dat de conferentie een waardevolle eerste matisch gericht moet blijven dat het te maken kennismaking met de von voor hen had bete materiaal flexibel moet zijn kend korte discussie dns 1 2 en 4 leerden vooral van tot zover dit gesprek met vier deelnemers een uitwerkingsactiviteiten dn 3 uit de presentatie ding dat je er niet uit leest is waarom de enquete doelstelling 42 de deelnemers maken kennis voor stroom 1 relatief ongunstig en voor stroom met wat in een andere stroom is aangeboden 3 zo jubilant gunstig uitviel dit gat kon worden hier luidde het resultaat twee plus een min een opgevuld door een lid van neococon dat stroom niet gegaan 1 enigszins had kunnen volgen zij meldde dat de een plus reactie ging naar stroom 3 de infor betrokken stroombegeleider een deel van de con matie over thematisch onderwijs op het isala was ferentie niet kon bijwonen en dat in diverse uit zeer waardevol met name vanuit het perspectief werkingsgroepjes te weinig inhoudelijke en ago van aansluiting lager voorgezet onderwijs beide gische ervaring aanwezig was om als groepje zelf onderwijssectoren blijken met vergelijkbare pro standig voortgang te maken blemen te zitten de min reactie heb spijt van gang naar stroom wat doe n we m et dez e geg eve n s 2 hoorde er niets nieuws vond de thematiek van stroom 2 identiek aan die in stroom 3 neococon heeft aan het bestuur van de von een bovendien hadden de informanten uit stroom 2 lijst met aanbevelingen gestuurd ze komen in meer initiatief moeten nemen waren nu te af het kort hierop neer wachtend de waardevolle informatie van de inbrengende doelstellingen 5 en 6 in het algemeen vinden de teams mag niet tot zo weinig mensen beperkt deelnemers de conferentie zinvol prettig en in blijven organiseer dus herhalings seances per spirerend regio van bijvoorbeeld een zaterdag laat ook de de reacties waren hier overwegend positief inte volgende werkconferentie materiaal leveranciers ressant is wat de vier deelnemers over het aspect voor zulke regio dagen zijn inspiratie zeiden ga met de werkconferenties door op de ingesla ik heb dit soort conferenties van tijd tot tijd no gen weg ze zijn in deze vorm informatief en sti dig om weer tegen het demotiverend werkende mulerend voor mensen die hun eigen onderwijs team te kunnen ik heb dankzij deze conferentie zelf verder willen verbeteren weer heel veel inspiratie in mezelf gevonden heb breng echter wel een aantal verbeteringen aan mezelf opgekrikt voel me weer bevestigd houd ze niet meer in de vakantie ik haal die inspiratie uit mezelf niet uit de infor verbeter de werving wijs bijvoorbeeld op het manten officiele recht op studie vrij dat je hebt en op de er is niet eff icient gewerkt had misschien meer mogelijkheid van financieel bijspringen door inspiratie kunnen opdoen als er meer leden van schoolbestuur en of belastinginspecteur leg de eigen sectie hadden mee geconfereerd laten goed uit dat je tijdens de conferenties op een bij we dat nu ook eens doen nu mag een verslagje zondere niet traditionele maar zeer waardevolle worden gedaan in de sectie en verder niets wijze leert wees ook wat duidelijker over de the die inspiratie komt uit mezelf ik kan deze trou ma s die aan de orde zullen komen wens niet op korte termijn echt in het onderwijs kies voor de diverse stromen schooltypen die kwijt want ik werk niet meer in de volwassenen in die gegeven periode in het centrum van het be educatie leid staan als je ng zo n werkconferentie zou willen houden zou je onder andere aan de ver een algemene conclusie was dat je op deze con lengde basis school en de pabo s moeten den 46 ken tijdstip vakantie verder is de nieuwe formule mik voor de eerstvolgende keer op een deelne die we hebben ontworpen goed ontvangen en mersaantal van iets meer dan 60 bijvoorbeeld 80 we mogen daaraan een zeker zelfve rtrouwen ont kies wel dezelfde organisatieformule neoco lenen voorts hebben we een idee gekregen van con plus vier aparte stroombegeleiders maar de verbeteringen die aangebracht kunnen wor denk eraan dat er ten aanzien van bepaalde stro den men dan wel een flink frequent contact nodig ik denk dus dat we een stapje in de goede rich kan zijn tussen die twee clubjes ting hebben gedaan het woord is nu aan het be de conferenties zijn bestemd voor onderwijs stuur en de leden van de von gevenden maar het is toch wel verstandig ook wat deelnemers van daarbuiten uit de zogenaam de verzorgingsstructuur aan te trekken die kun note n nen zeer stimulerend zijn in subgroepjes die bij de gegevens voor dit stuk zijn doorgepraat met neo voorbeeld vast dreigen te komen zitten cocon maar de definitieve redactie valt onder mijn verantwoording door tijdsdruk vanwege de moer re i s het experiment geslaagd dactie konden de stroombegeleiders helaas niet meer geraadpleegd worden geinteresseerden vinden het hoe en waarom van het ik vind van wel het organiseren van geslaagde gekozen evaluatiemodel beschreven in mijn artikel niet geslaagde conferenties is een hele klus en je een poging tot systematische evaluatie van een con mag niet aannemen dat je met een experiment gres in verzorging van onderwijs enz verslag con meteen goed zit we hebben met neococon mis gres van de vulon meulenhoff educatief amster gekleund ten aanzien van het deelnemersaantal dam 1978 p 128 vlgg wat over doelstelling 3 gezegd werd was niet zo be en dat heeft de von flink geld gekost maar we langrijk hebben nu wel een idee van waar dit in zit het adressen van de auteurs in dit nummer steven ten brinke spoorlaan 40 3721 pc bilthove n sander van gangeten kralenbeek 41 1104 kh amsterdam z o addie gerritsen tomatenstraat 123 2564 cn den haa g claartje hulsenbeck adm de ruyterweg 71 i11 1057 jx amsterdam willem mooijman jeruzalem 6 6881 jj vel p kees sluis prinseneiland 75 1 1013 lpii amsterdam dora smeesters dijkstraat 36 b 2950 hofstade belgi e piet hein van de ven oude groenewoudseweg 226 6524 wp nijmegen 47