De VVM: een vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici

Publicatie datum: 1988-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 2
Pagina’s: 105-108
hugo de jonghe de vvm een vereniging van vlaamse moedertaaldidactici in vergelijking met nederland engeland duitsland of de scandinavische landen is het met de moedertaaldidactiek in vlaanderen maar pover gesteld dat is het gevolg van een aantal ontwikkelingen waar niet de moedertaaldidactici maar het onderwijs en onderzoeksbeleid in ons land verantwoordelijk voor zijn moedertaaldidactici aan de opleidingen moedertaaldidactici vind je in de eerste plaats in de leraren opleidingen aan de universiteiten en in het pedagogisch hoger onderwijs kleuternormaalscholen lagere en middelbare normaal scholen universitair opgeleide leraren licentiaten komen in de bovenbouw van het secundair lees voortgezet onderwijs terecht de andere leraren worden in normaalscholen opgeleid voor kleuterscholen kns lagere scholen lns en so onderbouw mns dat geeft uiteraard een zeer gefragmenteerd beeld het gaat die opleidingen helemaal niet voor de wind traditio neel zijn zij al in de periferie van het hogere onderwijs gebeuren weggedrongen in de universitaire aggregaties moet men nog altijd werken binnen het kader van de wet van 1929 in de normaalscholen hebben de recente onderwijsbesparingen lelijk huis gehouden en op mensen en op middelen is zwaar ingeleverd en bovendien heeft het onderwijsbeleid de recrutering in het gedrang gebracht de nu toch al erg schaarse lerarenopleiders zouden daarnaast ook over middelen moeten beschikken om op hun gebied aan onder zoek te doen men kan zich voorstellen dat daarvoor niet veel middelen beschikbaar zijn voor het pho is dat helemaal niets voor de universiteiten is het nauwelijks wat hoe kun je in een land met een zo bekaaide lerarenopleiding iemand van het belang van dergelijk onderzoek overtuigen moedertaaldidactici in de onderwijsbegeleiding natuurlijk zijn er nog veel meer mensen bij de moedertaal didactiek betrokken dan degenen die kleuterleiders onder 105 spiegel 6 1988 nr 2 105 108 wijzers en leraren regenten en licentiaten opleiden er zijn ook moedertaalinspecteurs mensen die leerplannen ontwikkelen vakcoordinatoren schoolboekauteurs enz samen vormen zij een tweede groep als onderwijsbegeleiders met die groep is het al niet beter gesteld als met de eerste het grootste aantal van hen is voor die begeleidende taak niet eens vrijgesteld zij beschikken over vrijwel geen middelen om hun taak echt naar behoren dit is op een professionele manier uit te voeren het is nog wel een geluk dat er steeds weer mensen gevonden worden die in de onderwijsbegeleiding willen werken ook belangstellenden je kunt ook op een andere manier moedertaaldidacticus zijn al is het dan niet zo professioneel ook wie zich bij de moeder taaldidactische discussie betrokken voelt kan zich met recht en reden moedertaaldidacticus noemen zo iemand leest de vak tijdschriften zit ergens in een werkgroep van de von bijvoor beeld voert in zijn haar eigen klas kleinschalig onderzoek uit en rapporteert daarover op een bijeenkomst of in een bijscholing schrijft een artikel voor zijn haar vakgenoten enz een vereniging met drie bekommernissen voor de drie genoemde categorieen wil de vereniging van vlaamse moedertaaldidactici 1 een representatieve vereniging zijn bij haar stichting in februari 1985 stelde de wm meteen drie grote bekommernissen voorop professionalisering internatio nalisering en beleidsbeinvloeding het is duidelijk dat die drie flink in elkaar grijpen professionalisering houdt in dat de wm zich erop toelegt om de moedertaaldidactici in vlaanderen door haar activiteiten betere kansen te bieden om hun taak op een meer professionele wijze uit te voeren nu is het immers zo dat de bestaande onderwijsoplei dings en onderzoeksstructuren die professionele aanpak flink in de weg staan om daar wat aan te veranderen zijn er krach tige hefbomen nodig een daarvan is de internationalisering die houdt in dat het raam naar het buitenland opengezet wordt dat de vakgenoten in vlaanderen goed geinformeerd worden over wat er op hun vakgebied in het buitenland gaande is en dat ook het buitenland te horen krijgt wat er in vlaanderen gebeurt al is dat kwantitatief nog weinig een paar voorbeelden kunnen dat wat duidelijker maken de samenwerking met de vdn die nu haar beslag krijgt in de gezamenlijke uitgave van spiegel zodat moedertaaldidactici in noord en zuid hetzelfde vakblad kunnen lezen de actieve medewerking aan de nederlands vlaamse conferentie het schoolvak nederlands samen met alle andere verwante nederlandse en vlaamse verenigingen 106 de derde zorg is de beleidsbeinvloeding de moeilijkste ook het is immers niet zo gemakkelijk om aan de buitenwereld te tonen wat er allemaal schort als de insiders zelf zozeer onder de domper zijn gehouden het ziet er daarom wel naar uit dat een diepgaande beinvloeding van het onderwijsbeleid in vlaanderen pas echt op gang zal komen als de vlaamse moedertaal didactici zich binnen hun vereniging helemaal van de waarde en het belang van hun taak bewust zijn geworden daar wordt dus het hardste aan gewerkt beigem maart 1988 noot 1 voor nadere informatie over de wm kan men terecht bij het wm secretariaat p a c b l uia universiteitsplein 1 2610 wilrijk 107 108