Digitaal vertellen

Publicatie datum: 2007-02-01
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 3
Pagina’s: 41-45

Documenten

41 digitaal vertellen anne castelein lies vercruysse digitaal vertellen is de moderne uitdrukking van de oude kunst van het vertellen digitale verhalen halen hun kracht uit het verweven van beeld muziek verhalen en de stem hierdoor geven ze een diepere dimensie en levendige kleuren aan de personages situaties ervaringen en inzichten vertel je verhaal nu digitaal l rule centrum voor digitaal vertellen e naam digitaal vertellen kunnen digitaal vertellen gaat deze uitdaging aan en we dus letterlijk nemen het ver zet zelfs nog een stapje verder naast de tellen van een persoonlijk verhaal multimedia nemen namelijk ook de met behulp van moderne digitale massamedia krant televisie en radio in media computers laptops video deze huidige maatschappij een belangrijke camera s fototoestellen digitale muziek plaats in de televisie en radio zijn niet meer bestanden enzovoort weg te denken uit de belevingswereld van de leerlingen het is belangrijk om in de lessen ook hier rekening mee te houden waarom digitaal vertellen digitaal vertellen laat de leerlingen vertellen door middel van zowel multimedia als moderne jongeren blijken in toenemende massamedia ze filmen of fotograferen mate multimediagebruikers te zijn voor vele beelden die passen bij hun verhaal spreken leerlingen zijn e mail en internet lang geen de tekst in en verwerken dit alles via een gesloten werelden meer het is duidelijk dat geschikt monteerprogramma met als het onderwijs niet langer aan dat soort resultaat hun eigen digitaal verhaal omwille media voorbij kan en dat de inhouden van van zijn digitale vorm kan het gemakkelijk de verschillende vakken ingrijpende veran online gezet worden zodat het snel en deringen moeten ondergaan gemakkelijk veel mensen kan bereiken februari 2007 nummer 3 36e jaargang 42 wat heeft digitaal vertellen de afzonderlijke spreek luister lees en met het schoolvak schrijflesjes worden voorgoed verbannen uit nederlands te maken de klas in de plaats komt er integratie van de vaardigheden tijdens deze taalklassen het schoolvak nederlands is tegenwoordig worden doelen op het gebied van de vier meer op kunnen dan op kennen gericht taalvaardigheidsaspecten een verhoging van de communicatieve nagestreefd en gereali vaardigheden van de leerlingen is van seerd dit alles is pas echt digitaal vertellen prioritair belang wat taal betreft uit zich dat zinvol als de leersituaties doet dienst als in de vaardigheid om te luisteren te spre aansluiten bij het reele multifunctionele ken te lezen en te schrijven om deze leven van de leerlingen in smeltkroes van vaardigheden optimaal te kunnen verwer en buiten de school ook bij vaardigheden ven moeten de leerlingen het leven waar ze zich op vooral de gelegenheid voorbereiden de leerlingen krijgen om te oefenen worden op die manier goed onderwijs want al doende leert men geprikkeld en gestimuleerd om de taken tot nederlands is ze moeten de kans krijgen een goed einde te brengen de taakgerichte altijd taakgericht om in een goed opgezette leersituaties zorgen ervoor dat de evaluatie leeromgeving allerlei taken op een andere en betrouwbare manier kan uit te voeren waardoor ze verlopen de leerlingen worden niet alleen hun vaardigheden kunnen verhogen goed gequoteerd op het resultaat van hun werk onderwijs nederlands is namelijk altijd maar ook op het verloop ervan we taakgericht zo worden de vooropgestelde evolueren van een productgerichte naar een doelen bereikt door het uitvoeren van de procesgerichte evaluatie taaltaken deze manier van lesgeven biedt ruime differentiatiekansen de leerlingen digitaal vertellen is een samenvatting van al werken volgens eigen snelheid en capaci deze zaken het zorgt ervoor dat leerlingen teiten de taak af door middel van het toepassen van ver schillende vertelvormen schrift beeld stem geluid muziek bij het maken van hun eigen persoonlijke verhaal intensief en effec tief met meerdere vaardigheden tegelijkertijd in contact komen op deze manier doet digitaal vertellen dienst als multifunctionele smeltkroes van vaardigheden die op een creatieve en speelse manier on bewust worden opgepikt door de deelnemers het biedt hen ook de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken en oplossingen te zoeken voor zeer specifieke individuele leerproblemen hierdoor kan de begeleider perfect differentieren digitaal vertellen is zo ontworpen dat aan het einde ervan elke leerling een eigen 36e jaargang nummer 3 februari 2007 43 persoonlijke film heeft geproduceerd hier ontroerend avontuurlijk romantisch ver aan gaat een proces vooraf waarin duidelijk haal te verzinnen andere mogelijkheden zijn elementen van het schoolvak nederlands te het verfilmen van een jeugdboekfragment of vinden zijn tijdens dit proces worden de het in beeld brengen van een gedicht leerlingen gequoteerd op de manier waarop ze de verschillende stappen ondergaan op stap 2 het script hun vorderingen op de manier waarmee ze stel het script of het filmverhaal op voor de omgaan met problemen film dit is de verkorte verbeterde en ver op hun attitudes de filmbare versie van het plot indien je geen aangeleerde strategieen dialogen gebruikt zal je het script later de aangeleerde kunnen ze daarna ook in inspreken voice over en gebruiken bij het strategieen andere vakken toepassen monteren kunnen ze daarna ook in andere digitaal vertellen biedt ook stap 3 het draaiboek vakken toe een oplossing bij een denk na over hoe je het script zult verfilmen passen ander probleem dat zich maak vooraleer je begint te filmen een vaak voordoet bij het vak precieze beschrijving van de scenes speel nederlands de meeste momenten waaruit het verhaal is opge leerlingen voelen zich buitengewoon bouwd waar ze zich afspelen en welke onzeker als ze bij nederlands uitdrukking personages erin voorkomen voorzie ook moeten geven aan hun eigen gedachten of aanwijzingen in verband met muziek camera gevoelens maar op het internet vinden ze standpunten kledij attributen enz gebruik weer veel beter de weg dan hun leraren het draaiboek als leidraad bij het filmen deze workshop biedt ze een podium waar ze zich volkomen veilig voelen en dat hen stap 4 het filmen prikkelt om tot creatieve prestaties te neem de scenes op in verschillende shots komen dit is van groot belang bij de trek met je camera naar de filmlocatie al bewustwording en ontwikkeling van de dan niet op school en film passende leerling beelden bij het verhaal zorg ervoor dat je genoeg materiaal hebt om te monteren praktische uitwerking stappenplan de leerlingen doorlopen een stappenplan om tot het uiteindelijke filmpje te komen stap 1 het plot kruip in je pen en schrijf een filmisch verhaal van maximum een halve getypte bladzijde dit kan een gebeurtenis zijn die je leven heeft beinvloed die sterke gevoelens bij je heeft opgeroepen of die je aan het denken heeft gezet je kan er ook voor kiezen om een februari 2007 nummer 3 36e jaargang 44 film de verschillende shots meerdere keren benodigdheden tot ze voldoen aan je verwachtingen een projector die kan handig zijn voor stap 5 monteren het presenteren van de verschillende nadat de beelden zijn ingeladen op de shots en camerastandpunten en voor computer kan je aan de slag open het het demonstreren van het monteer monteerprogramma en importeer het programma gefilmde materiaal kies hieruit de juiste een overeenkomst dit mag maar hoeft shots knip ze bij en plak ze op de juiste niet het meegeven van de camera s plaats je kan ook video effecten en naar huis gaat gepaard met een risico overgangen toevoegen daarom is het interessant om de ouders op de hoogte te brengen en stap 6 de voice over hen verantwoordelijk te stellen bij even open de geluidsrecorder en plug je micro in tuele schade of verlies vraag vooraf de computer spreek de tekst in en beluister aan de directeur of dit wel toegestaan jezelf let op uitspraak articulatie into is natie bewaar de beste opnames in een camera s die kan je verkrijgen op map en importeer deze in je monteer school bij de provinciale uitleendienst programma op dezelfde manier voeg je of je kunt vragen aan de leerlingen of ze gepaste muziek toe wanneer je tevreden zelf beschikken over een camera bent met het resultaat sla je jouw eigen een computerlokaal op elke school is digitaal verhaal op er een computerlokaal aanwezig zorg er wel voor dat de pc over het juiste stap 7 reflectie besturingsprogramma beschikt bv toon je filmpje aan de medeleerlingen en windows xp is voor sommige pro bekijk de filmpjes van anderen dit is het gramma s een vereiste leukste en spannendste onderdeel van het een monteerprogramma het is aan te proces bekijk de filmpjes door een kritische raden te werken met windows movie bril en let op beelden muziek taalgebruik maker 2 omdat dit programma reeds sfeer bespreek wat knap gefilmd is en geinstalleerd staat op computers met wat beter in beeld gebracht kon worden windows 2000 en windows xp het is deze klassikale vertoning is een waardige eenvoudig en ook verkrijgbaar in het afsluiter van het digitaal vertellen nederlands een scanner wanneer de leerlingen foto s willen gebruiken die nog niet gedigitaliseerd zijn kunnen ze inge scand worden een microfoon die heb je nodig voor het inspreken van de voice over een cd schrijver wanneer je het filmpje op cd rom schrijft kunnen de leerlingen het gemakkelijk meenemen naar huis 36e jaargang nummer 3 februari 2007 45 enkele bedenkingen digitaal vertellen vergt een grondige voor leerlingen digitaal vertellen is zowel voor de bereiding het vinden van tijd het voorzien leerling als voor de leerkracht een digitale in digitale camera s en krachtige computers leeruitdaging maar wie en het onder de knie krijgen van het monteer durft vandaag de dag de programma zijn enkele zaken die leerkrachten digitale r evolutie nog te wie durft vandaag kunnen ontmoedigen toch weegt deze prak ontkennen de dag de digitale tische voorbereiding niet op tegen de meer r evolutie nog te waarde die digitaal vertellen biedt aan de ontkennen anne castelein lies vercruysse don bosco halle sint bernarduscollege oudenaarde annecastelein telenet be liesvercruysse hotmail com februari 2007 nummer 3 36e jaargang 46 achterklaps juf jaaa juicht onze zoon van bijna twee als de poes miauwt omdat hij het juiste puzzelstuk op de afbeelding van de poes gelegd heeft juist dat is hetzelfde zeg ik vanuit mijn pedagogische ingesteldheid ik roep mijn laaggeschoolde anderstalige studenten rond een tafel en ze krijgen een grote vloerpuzzel van de zoon ja en de opdracht samen te werken om de puzzel te maken het deksel met de afbeelding verdwijnt haast onmiddellijk onder de tafel cursisten gaan individueel aan de slag hier klemt er eentje stukken in elkaar daar is er iemand in een andere richting stukken in elkaar aan het passen twee studenten haken af en gaan zitten niemand spreekt af waar boven en beneden is zoekt hoeken bijeen of probeert te ordenen het is duidelijk dat ze er niet in zullen slagen de puzzel te leggen een leerrijke visualisering van het chaotische leerproces van veel laaggeschoolden het bewijs dat puzzelen en spelletjes spelen vaak niet tot hun gewoontes behoort en dankbaar materiaal om te spreken over de fases van observeren plannen uitvoeren en evalueren boom huisje roept de zoon en sorteert de vier puzzels die samen in een doos zitten flink zo jongen en een kus van de juf renilde janssens open school midden brabant openschool renildejanssens hotmail com 36e jaargang nummer 3 februari 2007