Diver in de klas 1992-1993. Good Heavens!

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: ?
Pagina’s: 58-60

Documenten

anja bijlsma lindaan diver in de klas 1992 1993 good heavens het eerste nummer van de negende jaargang van het literatuurtijdschrift di ver is niet het meest gemakkelijke leermiddel om literatuur in de boven bouw te introduceren het literair historische nummer is gewijd aan geloof en geloofsbeleving boetepredikers zieltjeswinners geloofsfanaten domi nees en sektariers komen aan het woord in teksten van onder meer potok o connor hughes greene joyce donne en chaucer een goede en verantwoorde tekstkeuze zoals we gewend zijn van de samenstellers van diver het onderwerp veroorzaakte dit keer echter een veel minder enthousiaste start dan gewoonlijk onze opzet was om de leerlingen in groepen te laten werken aan de teksten geleid door een opdrachtenstencil hierop staan een aantal persoonlijke vra gen indvidueel beantwoorden een paar creatieve opdrachten en de vragen die op de bijbehorende woordenlijst van diver staan zie daarvoor de bijlage nadat ik het gebruik van het leesdosssier de lesprocedures en manier van toetsing had uitgelegd werden de tijdschriften uitgedeeld en kwamen de protesten wat saai wat een flauwekul het lijkt wel godsdienst dit inter esseert me niet enzovoorts mogelijk waren de vragen in de introductie te persoonlijk en vreesden ze een aantasting van hun privacy ik heb uitgelegd dat ik bedoeld had een persoonlijk referentiekader te scheppen bij een sf nummer vraag je im mers ook wat ze al van het genre weten en wat ze er persoonlijk van vin den dus waarom dan niet bij dit onderwerp uiteraard zou ik niets doen met hun leesdossiers en als ze er echt problemen mee hadden was dat ook wel op te lossen uiteindelijk waren ze aan het werk en vorige week voelde ik toch enige opluchting toen de leerling die het meest had tegengesputterd mijn diver te leen vroeg hij was klaar met een repetitie en begon te lezen van mijn collega godsdienst hoorde ik dat deze groep in haar lessen weigert om over geloofszaken te discussieren terwijl ze heel spraakzaam zijn over ethische kwesties ik weet niet of deze ervaring door andere docenten gedeeld wordt ze zijn nu in elk geval aan de gang en het is nog te vroeg om te zeggen of het onderwerp echt zo ongelukkig gekozen is uiteraard blijft het goed werken met diver maar persoonlijk had ik het plezieriger gevonden als een ander onderwerp het eerste nummer gevuld had 58 ik kijk met belangstelling uit naar de volgende uitgaven far horizons en blackboard jungle tot slot nog twee praktische opmerkingen het eerste nummer verscheen wel erg laat dit jaar we hadden het de week na de herfstvakantie pas binnen en we zouden het zeer op prijs stellen als de samenstellers bij de docenten handleiding suggested answers zouden publiceren bijlage good heavens 1 introduction beantwoord de volgende vragen individueel wanneer noem je iemand gelovig wat hebben kerkbezoek en geloof met elkaar te maken ga je uit je zelf regelmatig naar de kerk waarom niet vind je jezelf gelovig is geloof een taboe op school bij je vrienden gelovigen worden soms beticht van huichelarij kun je wat voorbeelden noemen van nep geloof lees het artikel review op p 1 2 2 chaim potokthe chosen read the story and try to find an explanation of the title answer the questions on the sheet find some biographical information on potok indicate where you have found your information 3 parker s back read editorial p 38 read the story and answer the questions on the sheet find or make an illustration to this story 4 tambourines to glory read the fragment and write a personal review on it 5 the power and the glory a portrait of the artist choose one of these fragments note down before you start reading why you chose either report briefly how politics and religion interfere in your fragment do you think church and state should be kept completely sepa rate or can they mind each other s business 6 westminster abbey show me dear christ choose one of the poems and answer the questions on the sheet 59 7 uncle tom s cabin read the part do you think tom s suffering and the conversion of those who torture him convincing account for your answer why did this book have so large an impact 8 joseph andrews dr faustus read the backgroundinformation from diver s kort verhaal choose one of the fragments and make the assignments on the sheet 9 the pardoner discussed in class 10 to round it off which fragment story poem form this diver did appeal to you most why if you had been this diver s editor which text would you have left out why if you were given the talk to contribute an additonal text which would you have chosen if you don t know any english texts that might fit mention a french german or dutch one add a photocopy of this text to your report why would this text fit 1