‘Diver’ in de klas via leesdossier.

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: ?
Pagina’s: 61-63

Documenten

anja bijlsma lindaan diver in de klas via leesdossier voor de achtste keer zijn de samenstellers van diver het literatuur ma gazine voor engels er in geslaagd een boeiende jaargang te maken toen onze sectie vorig jaar juni besloot diver te gaan gebruiken in 5 vwo stelden we ons voor de teksten te bespreken al dan niet gebruik makend van docentenhandleiding en vragenblad en afsluitend een repeti tie te geven over de gelezen teksten en eventueel nieuw materiaal het eerste nummer haunted met spookverhalen gekwelde en achtervolgde mensen werd bezorgd en we gingen aan het werk juiste tekstkeuzes voor leerlingen aantrekkelijk en goed te lezen mate riaal maar de repetitie viel tegen geen levendige verhandelingen over de byronic hero vragen over de gothic novel leverden soms een re produktie van de theorie uit diver s time machine maar meestal niet en wat het meest vervelende was leerlingen die in de les zo leuk meededen die hun verhalen goed lazen en daar zinnig mee omgingen scoorden beneden verwachting verkeerde vragen gesteld niet duidelijk geweest in wat ik van hen verwachtte beide waarschijnlijk maar ik re aliseerde me ook dat ik helemaal niet wilde dat leerlingen verhalen van buiten gingen leren en probeerden te onthouden wie wie ook weer was het moest dus anders het leesdossier nu officieel erkend als instrument in het literatuuron derwijs dus waarom niet bij het volgende nummer van diver het proberen waard vond ik en het begin van de lessenreeks met black and blue heb ik leerlingen de nieuwe aanpak uitgelegd alle aantekeningen opmerkingen reakties antwoorden en relevante dingen die ze toevallig tegenkwamen zouden worden bewaard in een map opdrachten moesten ook gemaakt zijn voor de opgegeven datum zodat ik de map tussendoor kon inzien als er flink gewerkt werd er zouden nu veel meer zelfstan dig te verwerken opdrachten komen zou de beoordeling van de map aan het eind van de lessenreeks in de plaats komen van de repetitie we gingen aan het werk verhalen die ik het belangrijkste vond binnen het thema of binnen de literatuurgeschiedenis las iedereen soms klassi kaal verwerkingsopdrachten werden in grotere of kleinere groepen be sproken omdat het tekstaanbod zo ruim was liet ik bij de andere verhalen vaak een keuze maken tussen twee steeds moest vermeld worden waarom men voor dat ene verhaal had gekozen wat de verwach tingen waren en of die uitkwamen ik heb een theorieles besteed aan the harlem renaissance ze kregen een bibliotheekopdracht om bibliografische gegevens van richard wright of ralph ellison te verzamelen hebben associaties op papier gezet en vragen beantwoord de slotopdracht luidde zoek een proza of poezie fragment dat opgenomen kan worden in deze diver en zoek een illustratie of maak een tekening bij het thema black and blue uiter 61 aard moest steeds beargumenteerd worden waarom men dit materiaal ge kozen had het resultaat van deze aanpak was dat alle mappen op tijd ingeleverd waren uniek zelfs met de strafmaatregel niet op tijd inleveren betekent een 1 lukt me dat niet altijd en dat iedereen naar mijn idee voldoende werk geleverd had de leerlingen waren over het algemeen enthousiast meer zelfwerkzaamheid meer zelf keuzes kunnen maken waardoor je geinteresseerder bent en inzet wordt beter beloond ze vonden bijna al lemaal dat ze van deze diver veel meer geleerd hadden ter vergelijking de leerlingen die in een parallelgroep de lessen afgsloten hadden met een repetitie vonden dit themanummer veel minder interessant dan het eerste ik vond het trouwens ook een stuk plezieriger om deze mappen te bekijken in plaats van een stapel repetitieblaadjes nadeel voor de leer g lingen was dat het heel veel tijd gekost had omdat ze het te zeer als werkstuk hadden opgevat waren ze de avonden voor de uiterste inlever datum hard aan het typen het moet er toch verzorgd uitzien een enke ling was bang dat uiterlijke verzorging maatgevend was bij het cijfer natuurlijk speelt het mee maar ik heb kunnen uitleggen wat ik belang rijk vond in hun werk ze moesten laten zien dat ze nagedacht hadden over de verhalen en opdrachten dat was belangrijker dan goed of fout als er een goede argumentatie volgde was dat reden om akkoord te gaan verder was ik heel verrast door de creatieve verwerking van de laatste opdracht hier was nog eens sprake van vakkenintegratie we concludeerden dat deze manier van werken een vervolg verdiende en zo gingen we aan de slag met het derde en laatste nummer dit jaar bananas bij de voorbereiding merkte ik dat dit wat lastiger was omdat er minder verhalen in staan dan in de vorige nummers als je ze nu steeds laat kiezen houd je erg weinig over en er zit geen echt theorieb lok in dit themanummer maar aanvullend beeldmateriaal leerlingen dra gen ideeen genoeg aan maakt het toch tot een lijvig onderwerp we hebben afgesproken dat ze nu de zaken echt wekelijks bijhouden om opeenhoping straks aan het eind van het schooljaar te vermijden ik ben benieuwd naar het resultaat r tw k 4 e k k vi w oll c tv o v iiaa t w rs t r k v 63