Doelbewust inburgeren

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 2
Pagina’s: 70-72

Documenten

joyce vermeere n 600 uur nederlandse les maar voor hen ligt er geen varkenskop in de koelkast ze hebben nauwelijks contact met nederlanders in plaats daarvan stoppen we ze terug in de schoolbanken doelbewust inburgere n de inburgercursus behoort een opstap te zijn voor een beter inburgeringsproces dit kan alleen wanneer het nederlands op een praktische ver sl a g van d e presenta tie va n d e visie tek st wijze aangeboden wordt inburgering n t2 aanda c ht voor t aa l gebruike r de visietekst baburgering nt2 is opgesteld in de resultaten van de sinds 1998 verplichte opdracht van de nederlandse taalunie de inbi rqercursiis zijn niet echt hoopgevend circa 20 doelstellingen van de nederlandse taalunie van de cursisten valt uit van de nieuu kaners die blijken bij velen onbekend te zijn toen koen volhouden spreekt slechts 15 voldoende nederlands jaspaert in 1998 secretaris werd van deze ons een plek op de arbeidsmarkt te kunnen vinden organisatie had hij moeite om zijn omgeving 25 kan in liet nederlands boodschappen doen en duidelijk te maken wat zijn nieuwe baan inhield 60 beheerst amper de nederlandse taal nog geen meestal kreeg hij geen enkele reactie en stapten derde van de cursisten stroomt door naar de mensen snel over op een ander onderwerp als arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding wat is er mis hij wel een reactie kreeg was het in de trant van niet de inburgernirsus in opdracht van de de nederlandse taalunie 0 dat zijn zij die de nederlandse taalunie nie hebben wim coinou els spelling om zeep hebben geholpen later werd maton en eliane peytier de visietekst inburgering het die hebben de grote prijs der nederlandse nt2 opgesteld wiet medewerking van lege letteren per postbode aan reve laten bezorgen scluurrrians op 21 maart vond de presentatie plaats tijdens de presentatie van de visietekst in liet roc barowiecollege te breda de conclusie uit benadrukt jaspaert de twee hoofddoelstellingen de visietekst is duidelijk liet roer moet drastisch om van de nederlandse taalunie samenwerking de inburgerairsus wroet een individueel gerichte tussen nederland en vlaanderen en aandacht geintegreerde scholing worden die onderdeel uitinaakt voor de taalgebruiker nederland en vlaanderen van een loopbaantraject beheren een gezamenlijke taal en cultuu r i eder land blijft verantwoordelijk voor zijn eigen beleid de nederlandse taalunie zoekt naar de anja wassing lid van het college van bestuur meerwaarde in samenwerking waarom zou van het baronie college opende de presentatie hetzelfde probleem twee keer opgelost moeten door een anekdote te vertellen uit haar au worden als je maar 20 kilometer van elkaar afzit pairtijd na zes jaar keurig iedere week franse les taal is te belangrijk en te complex om maar te gevolgd te hebben op de middelbare school laten waaien er is beleid nodig voor de taal zelf vertrok ze naar een gezin in brussel op de eerste voor de literatuur voor het taalonderwijs wij dag werd haar gevraagd het eten klaar te maken doen dit niet door het nederlands te zien als een alles stond al in de koelkast nietsvermoedend taalmonument dat op een voetstuk staat en opende wassing de koelkast en stond oog in oog beschermd moet worden tegen nieuwe met een levensgrote varkenskop wassing moest ontwikkelingen de nederlands taalunie is geen al haar frans uit de kast halen oio erachter te taalpolitie wij richten ons op de taalgebruiker komen of het de bedoeling was dat ze de wij beschouwen ons als de instantie die de varkenskop moest klaarmaken nog voordat het taalgebruiker kan helpen bij het gebruik van de etenstijd was was ze erachter gekomen de nederlandse taal hieruit vloeit voort dat het varkenskop was bestemd voor de hond in onderwijs in het nederlands dus ook het brussel leerde ze in vier maanden meer frans nederlands als tweede taal nt2 onze aandacht dan in zes jaar op school wassing taal is geen heeft doel maar een middel nieuwkomers krijgen 2002 2 moer 70 namelijk het vinden van werk nu ben ik trajectbegeleider voor nieuwkomers het advies wat ik nieuwkomers altijd geef is blijf realistisch ook hier in het westen zijn er politieke en economische problemen en leer de taal zo snel mogelijk dat is de enige manier om contact maken met de vlamingen aan de vlamingen vraag ik om zich open te stellen voor de nieuwkomers en om creatief mee te willen werken aan het inburgeringsproces dundu en moh se n molianvned el yncoiibi ik had een doel voor ogen inge schuurmans licht de kernideeen toe uit de homelijk liet vinden van werk visietekst zij doet dit aan de hand van twee concrete voorbeelden dundu een turkse vrouw ervarin gs d es kundige van 20 jaar en mohsen een iraanse vluchteling mohammed el yacoubi is als ervarings van rond de 40 jaar dundu is naar belgie deskundige uitgenodigd om zijn persoonlijke gekomen via gezinshereniging haar man verhaal te vertellen over zijn inburgering in mishandelde haar en sloot haar op in huis zij had 1996 vestigde hij zich vanuit marokko in enkel contact met haar schoonfamilie na twee antwerpen in het kader van gezinshereniging in jaar had ze de moed om te vluchten naar een die tijd had belgie nog geen inburgeringsbeleid opvanghuis daar werd ze gestimuleerd om yacoubi zocht zelf zijn weg in het aanbod van cursussen te volgen bij het centrum basiseducatie taalcursussen de gemeente antwerpen was in gent ze volgde eerst de beginnerscursus en dringend op zoek naar tolken om bepaalde kon toen doorstromen naar een opleiding tot groepen allochtonen te kunnen benaderen schoonmaakster in het kader van een yacoubi deed bij de gemeente eeramen in het werkproject dankzij dit project heeft dundu nederlands arabisch en berbers slaagde en werd vrij snel een baan kunnen vinden heeft ze aangenomen als tolk in marokko was ik contact met vlaamse collega s en is ze financieel ambtenaar op het ministerie van financien h et onafhankelijk geworden mohsen was in iran was voor ons gezin essentieel dat ik zo spoedig directeur van een basisschool i n vlaanderen mogelijk weer werk zou vinden omdat ik al volgde hij gedurende enkele jaren lessen snel een baan kreeg als tolk was ik gedwongen nederlands in het avondonderwijs ondanks dat om mijn nederlands nog verder te verfijnen bij hij het nederlands vrij goed beheerst slaagt hij mij was het inburgeren een bewust en plezierig er niet in om werk te krijgen ook heeft hij proces omdat ik een doel voor ogen had nauwelijks contact met vlamingen uiteindelijk besluit mohsen om de avondopleiding elektrotechniek te volgen in de hoop dat zijn arbeidskansen hiermee worden vergroot schuurmans laat aan de hand van dundu en mohsen twee belangrijke aspecten zien in de eerste plaats is inburgering niet alleen bestemd voor nieuwkomers ook oudkomers zoals dundu die door omstandigheden pas na twee jaar in de maatschappij kan participeren hebben baat bij een inburgeringsbeleid in de tweede plaats is het perspectief op het krijgen van werk veel bepalend voor het succes van de inburgering dundu die lager opgeleid i s dan mohsen en moet starten vanuit een geisoleerde bi je sdwurmnns het roer moet drastisch om positie kan sneller inburgeren dankzij ee n 2 00 2 2 m oe r 71 geintegreerd scholingstraject met uitzicht op een plek voordeden ondanks dat dundu semi baan schuurinans een inburgercursus met een analfabeet was maakte ze snelle vorderingen basisniveau nederlands en wat lessen taal wordt niet alleen geleerd in de klas maar maatschappelijke orientatie biedt geen garantie hoofdzakelijk in het reele leven de taak van voor het bereiken van het einddoel zelfs niet het onderwijs is om de nodige ondersteuning te voor geschoolden inburgering dient in eerste bieden bij taalsituaties buiten de klas het is instantie loopbaanbeleid te zijn het leren van de eigenlijk onvoorstelbaar dat het nt2 onderwijs taal op zich biedt geen garantie en is niet altijd zo lang heeft vastgehouden aan methodieken een voorwaarde voor het vinden van een goede van vreemde talenonderwijs plaats in de samenleving uit onderzoek blijkt volgens de samenstellers van de visietekst moet immers dat succesfactoren in opleidingen niet het roer drastisch om de inburgercursus dient alleen tot de mate van taalvaardigheid te gekoppeld te worden aan een praktijksituatie reduceren zijn maar ook te maken hebben met het voordeel van geintegreerde scholing is dat andere factoren zoals vakkennis algemene ook niet taalvaardigen een kans krijgen doordat vaardigheden sociale en communicatieve zij zich in andere competenties kunnen vaardigheden en motivatie een goede start in bekwamen de belangrijkste voorwaarde voor een nieuwe samenleving ligt daarom volgens ons het slagen van de inburgercursus is de niet bij het leren van de taal maar bij het plannen mogelijkheid tot participatie in de maatschappij van je eigen loopbaan bij mohsen bijvoorbeeld de diverse geledingen in de samenleving kun je je afvragen of de vele jaren algemeen werkgevers verenigingen onderwijsinstellingen nederlands die hij heeft geleerd wel nodig waren gezondheidszorg vrijwilligersgroepen zijn geweest had hij niet beter meteen een medeverantwoordelijk voor het inburgeren van geintegreerde scholing kunnen volgen van de nieuw en oudkomer zij moeten migranten elektrotechniek en vakgericht nederlands dan de gelegenheid geven om al in een vroeg had hij vermoedelijk nu al een baan gehad en stadium met beperkte taalvaardigheden te had hij sneller zijn plek gevonden in de kunnen participeren alleen zo kan de cursist maatschappij ervaring opdoen en kennis verzamelen schuurmans erkent dat de gepresenteerde visie inburge ring i s loopb aanpl anning op de inburgering nog een lange weg te gaan welke gevolgen heeft het principe van de loop heeft er moet tijd en geld voor vrij gemaakt baanplanning voor het nt2 onderwijs eerst worden maar de inburgercursus zal dan veel dient per cursist bepaald te worden wat de meer rendement hebben het resultaat zal zijn competenties zijn en welk toekomstperspectief dat nieuwe burgers op een menswaardige manier de migrant voor ogen heeft schuurmaas ver in onze samenleving worden opgenomen simon duidelijkt loopbaanplanning is wellicht een verhallen voorzitter van het platform vol ongelukkige term de meeste cursisten hebben wassenonderwijs nt2 kon tot slot de woorden een beroepsperspectief voor ogen maar voor van schuurmaas alleen maar beamen hij vatte een groot deel is een educatief of sociaal traject het hoogtepunt uit de visietekst kort maar het uiteindelijke doel het gaat erom dat de krachtig samen het wordt wel veel beter maar cursist dat nederlands leert dat hij of zij nodig misschien niet gemakkelijker heeft in zijn of haar specifieke situatie het cur susprogramma dient gericht te zijn op het eind 1 isietekst inburgering nt2 doel en geintegreerd te zijn hier verstaan wij auteurs wim coumou els maton eliane onder een combinatie van algemene vaardighe peytier niet medewerking van inge schuurmaas den zoals rekenen nt2 sociale en studievaar eindredactie albert cox digheden het aanleren van vakkennis en den haag nederlandse taalunie 2002 beroepsvaardigheden en het reeds functioneren isbn 9070593025 72 bladzijde n in een maatschappelijke educatieve of arbeidssi tuatie het laatste is misschien wel liet allerbe de visietekst inburgering nt2 is te verkrijgen bij langrijkste dundu kon dankzij het werkproject de nederlandse taalunie werken en studeren tegelijk i n de taallessen telefoon 070 3469548 e mail mrispens ntu nl werd ingegaan op situaties die zich op de werk 2002 2 moer 72