Doelgericht werken in de praktijk

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 1
Pagina’s: 17-19
e r k n u t v 0 e r n g doelgericht werken in de praktijk vaktaal en loopbaan op de werkvloer werkcenter in nieuwerkerk aan den ijssel heeft nu zo n anderhalf jaar erva ring met werkzoeken den die werken en leren combineren werkcenter is een bedrijf waar laaggeschoolde werkzoeken den een contract van zes maanden krijgen zij kunnen vervolgens als werknemer werkervaring opdoen en vanuit die positie solliciteren naar vast werk sinds september 2008 kunnen werkne mers deelnemen aan een taaltraject gericht op communicatie op de werkvloer stieneke baas is de docent coach en jacqueline veth begeleidt het traject vanuit het id college gouda in het eer ste nummer van alfa nieuws van 200g werd de opzet van het traject beschreven dit artikel ver volgt met een verslag over de verdere ontwikkelingen van de werknemers en hun zoektocht via werk naar werk stien ek e baas baas c oachin g tra ining j acq uelin e vethiid c o lle g e gouda in een samenwerkingsverband tussen werkcenter id college draaien in de lessen in september 2008 werd met een groep gouda en de gemeente nieuwerkerk aan den ijssel is de trai van circa vijftien deelnemers gestart met ingang van januari ning communicatie op de werkvloer opgezet het doel is het 2009 was het aantal deelnemers zo groot dat er twee lesgroe bevorderen van de communicatieve en sociale vaardigheden pen werden gevormd rond mei nam het aantal studenten en het uitbreiden van taalvaardigheden van medewerkers met weer sterk af de reden hiervan was doorstroom naar werk of een taalachterstand beeindiging van het contract met werkcenter na zes tot hoe ga je met elkaar om hoe is je houding ten opzichte van twaalf maanden je baas en collega s waar bestaat communicatie uit welke de ervaring leert dat er regelmatig mensen via de gemeente sociale vaardigheden heb je er bij nodig en wat voor gesprek naar werkcenter worden doorverwezen met een zodanig laag ken voer je allemaal thema s die van belang zijn wanneer je taalniveau lager dan ai dat de kans op werk nihil is na in een nieuwe baan goed wilt functioneren maar er is ook overleg met de gemeente hierover krijgen zij voortaan het aandacht voor hoe de toekomstige baan er uit zou moeten advies eerst de inburgeringcursus af te ronden om zo een zien vanuit de vragen wat kun je wat wil je en wat zijn basis te leggen voor de taal voorafgaand aan deelname aan je mogelijkheden wordt gewerkt aan inzicht in de eigen het taaltraject communicatie op de werkvloer wordt een kwaliteiten en vaardigheden van de medewerker inschatting gemaakt van het taalniveau en het leervermogen van de student gaandeweg is daar een eerste uitgebreid de lesgroep gesprek over de motivatie en verwachtingen van de student het aantal studenten in de lesgroep varieert er is een conti ten opzichte van werk en loopbaan bij gekomen nue in en uitstroom er zijn ook studenten die tijdelijk werk de continue in en uitstroom naast een sterk varierend taal zaamheden elders hebben of op proef bij een potentiele niveau vragen een grote flexibiliteit en creativiteit van de werkgever gaan werken en als zodanig een periode niet mee docent alfa nieu ws nummer maart 2010 17 e r k n u t v 0 e r n g werk en vaktaal coach bedenkt met de student en werkgever oplossingen op tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan communi maat de taken van de job coach zijn catie met collega s en leidinggevenden en aan rechten en de student introduceren in een bedrijf plichten op het werk werkcenter en de werkomgeving die de met de student de juiste beroepsopleiding kiezen en regelen studenten daar ervaren dienen hierbij als voorbeeld en oefen adviseren over de inrichting van de inwerkperiode terrein aandachtspunten hierbij zijn nederlands spreken voorkomen opsporen en verhelpen van eventuele storin met je collega s ook met een landgenoot als er anderen bij gen in de arbeidssituatie zowel voor de werkgever als voor zijn de contractwoorwaarden waar een werknemer en een de student baas zich aan moeten houden en regels op het werk bijvoor de student en werkgever begeleiden beeld op tijd komen en waar gerookt mag worden evalueren en coordineren van gemaakte werkafspraken elk beroep kent zijn eigen vaktaal de monteur heeft het over afstellen uitlijnen en een kleine beurt de timmerman wil loopbaanontwikkeling een plug met een schroef in plaats van een spijker op het binnen het terrein van de loopbaanorientatie wordt over vele kinderdagverblijf verschoon je een luier gebruik je een rom beroepen gesproken de deelnemers hebben vaak veel ideeen pertje en hou je je bezig met zindelijkheidstraining en de over de eigen toekomst niet alles is realistisch en maar al te kok weegt de ingredienten gebruikt een snufje zout en gar vaak spelen er ook vooroordelen van de buitenwereld mee neert het gerecht wanneer je werkt als lasser gebruik je het blijkt ook uiterst lastig voor de studenten om te ervaren andere woorden dan wanneer je in de kinderopvang actief dat niet elke gewenste baan ook echt tot de mogelijkheden bent een ober voert andere gesprekken dan een chauffeur zou kunnen behoren ook zijn er teleurstellingen als de een assistent kok gebruikt andere materialen en apparaten potentiele werkgever de kandidaat om allerlei redenen toch dan een stratenmaker over welk beroep je het ook hebt er niet ziet zitten wordt vaktaal gebruikt daarom is het belangrijk de woorden terugkerende redenen zijn onder andere het taalniveau en schat uit te breiden gericht te oefenen met lezen en schrij het dragen van een hoofddoek en soms de leeftijd ven maar vooral in gesprek te gaan dit gebeurt tijdens de werkgevers blijven soms huiverig voor het aannemen van les maar ook daar buiten door middel van praktijkopdrach buitenlanders werkcenter probeert deze vooroordelen te ten doorbreken door werknemers op proef uit te lenen aan diver de diversiteit van het aangeboden werk is bij werkcenter se bedrijven en instellingen nieuwerkerk aan den ijssel een knelpunt de werkzaamhe den zijn wat eenzijdig en eenvoudig het vouwen van folders resultaten en ervaringen het inpakken van materialen het afwegen van suiker en het elke student volgt zijn eigen route op een speelse manier in zakjes doen het uittellen en inpakken van plastic beker komt de student erachter wat voor ervaring hij heeft wat hij tjes peper zout en bestek voor in het vliegtuig vragen niet belangrijk vindt wat voor werk of opleiding wel in aanmer zozeer om vaktaal of specifieke vaardigheden het is van king komt en wat niet hij krijgt begeleiding bij het gericht belang dat de gemotiveerde student zo snel mogelijk door stroomt naar een werkplek waar hij of zij vakgerichte vaardigheden kan toepassen de komst van de job coach is een positieve ontwikkeling de job coach komt met een voor stel voor een opleiding of voor werk dat past bij de student vervolgens worden mogelijkheden onderzocht en ook wordt de financiele kant van het verhaal bekeken er is daarbij veel vuldig overleg tussen studenten docent en job coach over de motivatie en inzet het leervermogen en de wensen van de student bij plaatsing of proefplaatsing maakt de job coach samen met werkgever en student een plan daarin staan alle afspraken die zijn gemaakt over de begeleiding de job elvira bij de opening van werkcenter t s i alf a nieuws nummer 1 maart 2010 e r k n u t v 0 e r n g zoeken naar informatie het is van vele factoren afhankelijk hoe dit proces verloopt ter illustratie twee voorbeeldsituaties waarbij de student uit eindelijk zijn plek gevonden heeft i elvira is een mooie en enthousiaste vrouw ze werkte gedu rende een jaar bij werkcenter en volgde de lessen communicatie op de werkvloer bij de opening van zijn land van herkomst kon hij niet meenemen toen hij werkcenter viel ze op door de manier waarop zij de catering vluchtte werkcenter de job coach en de docent hebben ieder verzorgde ze zocht actief naar werk en solliciteerde gericht vanuit hun eigen deskundigheid met hem gekeken naar de toch was er geen mogelijkheid om werk te vinden zonder mogelijkheden welk taalniveau is behaald wat is nodig om ondersteuning op de banenmarkt waar ze met werkcenter een beroepsopleiding te volgen richting monteur waar zou heenging hoorde ze van het uitzendbureau dat ze door hij die kunnen volgen zijn er andere ingangen projecten middel van een korte opleiding medewerker bij een callcenter enzovoort welke gelden zijn beschikbaar kon worden dit heeft ze gedaan maar haar taalniveau bleek uiteindelijk heeft rachid kennisgemaakt met de directeur net te laag vervolgens werd ze aangenomen als verkoopster van de praktijkschool rijnland in alphen aid rijn hij mocht in een wereldwinkel op voorwaarde dat de hoofddoek afging twee weken op proef meelopen en zijn eerder verworven dit was geen optie omdat de winkel in haar eigen leefomge competenties evc laten zien al snel bleek dat hij goed ving lag paste bij de afdeling autoschade rachid volgt nu een traject uiteindelijk werd zij door haar contactpersoon bij de werkend leren en heeft het zeer naar zijn zin gemeente voorgedragen voor de functie van bode elvira moest het hebben van de mensen die haar kenden en meege tot slot maakt hadden als een serieuze hardwerkende vrouw zij geeft al doende leert men dit geldt voor de medewerker student aan dat de cursus communicatie op de werkvloer een goede maar ook voor de leiding van werkcenter de taaldocent en de basis is maar dat ze op het werk de taal pas echt goed leert job coach begeleiding naar werk vraagt veel inspanning van inmiddels is haar halfjaarcontract verlengd met weer een half alle partijen elke medewerker vraagt een specifieke aanpak jaar gericht op zijn of haar situatie en mogelijkheden daarnaast 2 rachid is een rustige en serieuze man tijdens zijn half is het winnen van vertrouwen bij bedrijven en instellingen jaarcontract bij werkcenter bleek dat hij veel ervaring heeft om ook buitenlandse werknemers een kans te geven zeker met garagewerkzaamheden de diploma s die hij behaalde in een punt dat voortdurend aandacht vereist de medewerker student werkcenter job coach taa idocent werkgever terugkoppeling naar job coach motivatie taalniveau rugzak etc duidelijkheid over wat medewerker kan weet wat hij kan verwachten beroepsorientatie en voorbereiding wil leuk en belangrijk vindt randvoorwaarden zijn geregeld arbeidsmarkt netwerk benutten of gericht uitbreiden draagt zorg voor inwerken en praktische oefening vaktaal regels brug slaan tussen medewerker en werk begeleiding sollicitatiebrief gesprek oefenen etc gever houdt contact met werkcenter op basis van beroepsorientatie aanbieden aan en voorbereiden met accepteert de medewerker de functie medewerker houdt contact met werkcenter job samen brug over gaan coach en taaldocent contact houden met medewerker en werkgever werkwijze vanuit methodische casemanagement verantwoordelijkheden van de drie partijen j alf a nieuws nummer 1 maart 2010 13