Domweg gelukkig met een kleintje canon. De 30 mooiste gedichten uit de Nederlandse literatuur.

Publicatie datum: 1997-01-01
Auteur: Kees Combat
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 27-28

Documenten

domweg gelukkig met een kleintje canon de 30 mooiste gedichten uit de nederlandse literatuur welke gedichten zouden uw leerlingen uit het hoofd moeten moeten kunnen opzeggen deze vraag werd aan een aan tal docenten voorgelegd het resulteerde in een lijstje van dertig gedichten is deze mini canon een aardige graad meter kees combat iedereen die gedichten leest bekruipt wel eens de lust om een lijstje te ma ken van favoriete gedichten c j aarts die vroeger alleraardigste publicaties deed verschijnen als schrijvende uit gever verzorgde nog dit jaar een nieuwe uitgave van zijn bloemlezing domweg gelukkig in de dapperstraat zo n 250 bladzijden goede betere en beste nederlandse poezie een poezie bijbel noemt uitgeverij bert bakker deze keuze graag maar daar hebben we natuurlijk de driedelige bloem lezing van gerrit komrij voor in 1992 verscheen een schoolbloem lezing die bij een warenonderzoek naar de beste literatuurgeschiedenis sen nogal terzijde werd geschoven de 30 mooiste gedichten uit de nederlandse van links naar rechts j c bloem p n van eyck a roland holst en j greshoff literatuur van dichter en poeziekenner r j m remko ekkers was als zodanig aangeboden door uitgever wolters meisjes voor wie dit boek bedoeld is jaren zeventig waaraan de literatuur noordhoff maar de samensteller zal alle vragen wijzen rechtstreeks terug didactiek in elk geval al bijna twee daar zelf niet blij mee zijn geweest naar de tekst of naar de context met decennia voorbij is ik denk dat ten wat hij wilde was eenvoudig de een kenniskarakter daarmee doet brinke trouwens met normaal func 30 mooiste gedichten presenteren ekkers niet anders dan de meeste van tioneel onderwijs iets heel anders en van commentaar voorzien en dat zijn voorgangers maar hij is iemand bedoelde dan wat we hier krijgen aan levert uiteraard nog geen literair his die het klappen van de zweep kent in geboden als kader voor de gedichten torisch werk op uit het oogpunt van zijn voorwoord lonkt hij even naar de 1 een parafrase van het gedicht niet een literatuurdidactiek die zich richt op moedertaaldidactiek door de behande door de leerling maar door deze de betrokkenheid van de leerling is dit ling van de formele aspecten aan de leraar boek ook niet geslaagd ik mis er hand van concrete gedichten normaal 2 genre en betekenis van het gedicht iedere poging in om in te spelen op functioneel te noemen maar dat is 3 context en het referentiekader van de jongens en wel een moedertaaldidactiek van de 4 formele kenmerken als beeldspraak tsjip letteren 7 2 27 stijlfiguren metrum ritme klank 16 p n van eyck de tuinman en aspecten de dood de 30 mooiste gedichten uit de nederlandse nou maak nu de leerling maar eens 17 a roland holst zwerversliefde literatuur ingeleid toegelicht en van com duidelijk dat hij daar direct wat heeft 18 m nijhoff het kind en ik mentaar voorzien door rj m ekkers voor zijn leven of op den duur de 19 paul van ostaijen mare groet wolters noordhoff groningen vruchten van deze leesarbeid zal pluk s morgens de dingen isbn 90 01 29870 2 ken dat gelooft toch geen mens 20 j j slauerhoff woningloze 21 h marsman herinnering aan uit het hoofd holland met alle reserves tegen de vragen vind 22 jan campert de achttien doden ik de 30 mooiste gedichten toch een boek 23 gerrit achterberg thebe om op mijn bureau te hebben want de 24 m vasalis de idioot in het bad gedichten werden gekozen op basis 25 jan hanlo oote van een enquete onder leraren met als 26 leo vroman voor wie dit leest enige vraag als u het voor het zeggen 27 lucebert ik tracht op poetische wijze had welke gedichten zouden uw leer 28 judith herzberg een kinderspiegel lingen dan eigenlijk uit het hoofd moe 29 rutger kopland jonge sla ten kunnen opzeggen 30 neeltje maria min mijn moeder is het resultaat van die vraag noemt mijn naam vergeten ekkers terecht onmiskenbaar een kleine canon van de nederlandse voorkeuren poezie een gestaald kader van veel twee kanttekeningen nog bij dit boek geciteerde en vaak gebloemleesde en deze top 30 gedichten ten eerste kan ik mij voorstellen hoe interessant het zou zijn wanneer de top 30 tsjip letteren bij een volgende gelegen in chronologische volgorde geplaatst heid zulke voorkeurslij sten van docen gaat het om de volgende gedichten ten kan publiceren voor duits frans 1 anoniem lied van heer halewijn en engels hierbij wordt de lezer 2 jan moritoen egidiuslied dezes met kennis van zaken uitge 3 marnix van st aldegonde nodigd in de pen te klimmen wilhelmus en ten tweede als boek kan de 4 p c hooft sonnet geswinde grijs 30 mooiste gedichten zeker een goed aard die op wakkre wieken staag instrument zijn in het kader van het 5 joost van den vondel kinderlijk zelfstandig werken door leerlingen in 6 hieronymus van alphen de de tweede fase niet zozeer dus te pruimenhoom gebruiken in de klas als wel in het 7 piet paaltjes de zelfmoordenaar studiehuis ekkers weet er veel van 8 guido gezelle het schrijverke zelf zou ik als docent voorafgaande 9 willem kloos ik ween om bloemen aan het gebruik van het boek in de in de knop gebroken klas het gedicht dat ik wilde laten lezen 10 frederik van eeden de waterlelie met de klas zelf verkennen zonder al 11 joh andreas der mouw lang rolt die formele zaken om pas daarna het een bol van klank boek in bruikleen te geven aan de 12 herman gorter zie je ik hou van je geinteresseerde leerling m 13 j h leopold o als ik dood zal dood zal zijn 14 willem elsschot het huwelijk 15 j c bloem de dapperstraat n 7 2