Donna Alvermann bepleit zelfvertrouwen en leerlingbetrokkenheid. Al rappend naar geletterdheid.

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 3
Pagina’s: 89-92

Documenten

joyce vermeeren alvermann vroeg zich af hoe jongeren tegenwoordig hun weg vinden in het media aanbod en welke betekenis zij hieraan hechten de enige manier om hierachter te komen was donna alvermann bepleit door hen te observeren in hun buitenschoolse activiteiten zo kwam ze in contact met ned zelfvertrouwen e n een l4 jarige afro amerikaanse tiener en volgde ze hem in zijn zoektocht naar de leerlingbetrokkenheid achtergronden van zijn favoriete rapgroep goodie mob wat ze vonden was zowel voor ned als voor alvermann verrassend en al rappend naar geletterdhei d onthullend op 23 en 24 mei vond in utrecht een congres plaats over leeagedrne en leesbevordering bij jongeren georganiseerd door stichting legen in sarneniverking met de faculteit der letteren van de universiteit utrecht en de provinciale bibliotheekceiitrale noord brabnrit een keur aan wetenschappers tvas uitgenodigd orn dit ondenverp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken ook de amerikaanse donna alvernian hoogleraar leesgedrag aan de universiteit van geo gia uins namvezig joyce 1 errneeren had voor asoer een gesprek met hnnr prefessoralvermnnri bepleit sterk liet aanspreken van se1j efficacy fret vertrouiven in eigen leesvaardigheid en leerlingbetrokkerilreia bij een verscheidenheid aan teksten onder liet begrip tekst leessc ore s bepalen toekom st verstaat zij eveneens visuele afbeeldingen en alvermann in amerika zijn de leesscores op muziekfraginenter alverrnawn heeft in ccorqin school sterk bepalend voor de verdere onderzoek gedaan naar adolescente geletterdheid bij de studiemogelijkheden tussen het 10e en 18e jaar zogenaamde a t risk groeperr jongeren die liet risico worden drie toetsen afgenomen de leerling lopen voortijdig de school te verlaten haar conclusie is moet 30 tot 40 stukken tekst doorlezen en hoopvol jongeren lezen wel echter zonder dat mij en vragen hierover beantwoorden afhankelijk van wij de vohvnssenen dit beseen de resultaten kan de leerling verder gaan naar een volgende fase in de schoolopleiding de meesten scoren tussen de 25 en 75 dit is de de dag dat grady een jongen die een hekel had middengroep dan is er een kleine groep die aan lezen tegen alvermann vertelde dat hij zijn meer dan 75 van de vragen goed heeft deze gehele thanksgiving vakantie besteed had aan leerlingen stromen zonder enige problemen het bestuderen van een pokenion handleiding door naar de universiteit h elaas is er een om verder te kunnen komen in het spel was de groeiende groep die onder de 25 scoort dag dat alvermann besefte welke invloed de minder dan een kwart van de vragen hebben zij hedendaagse media hebben op het leesgedrag goed beantwoord deze groep raakt dusdanig toen zij tegen grady zei maar dan heb je dus gedemotiveerd door de leestoetsen dat zij de hele vakantie gelezen antwoordde grady zonder diploma de school verlaten en gezien op ontwijkende toon nee dit is toch geen worden als de at risk jongeren het probleem lezen wat ik gedaan heb is niets uit het van de drop outs is in heel amerika groot de antwoord van grady bleek duidelijk dat hij een kinderen komen vooral uit immigranten laag zelfbeeld had omdat zijn leesactiviteiten gezinnen met een lage sociaal economische door volwassenen niet serieus werden genomen status met name de spaanstalige kindere n 2002 3 m o er 89 hebben de meeste problemen met de leestoetsen gewaardeerd het is zaak dat in de klas het leven het is eigenlijk merkwaardig dat deze leerlingen van de kinderen wordt toegelaten waardering beoordeeld worden uitsluitend op hun van hun interesses en bezigheden door de leesscores de teksten sluiten geheel niet aan bij docenten geeft deze leerlingen zelfvertrouwen hun eigen geschiedenis en leefsituatie de vragen alvermann benadrukt dat hiervoor geen lesboek zijn totaal niet interessant in het dagelijks leven bestaat docenten dienen zelf creatief om te gaan zijn deze kinderen juist heel slim ze slagen erin niet de vaardigheden van hun leerlingen 1k ken om te overleven op straat vaak hebben ze een wiskundeleraar die sommen moest baantjes aan deze vaardigheden wordt op school behandelen in de trant van als je een cake wil geen enkele aandacht besteed er is een te grote bakken van 300 gram hoeveel gram bloem en scheiding tussen school en hun eigen leven hoeveel liter melk heb je dan nodig hij liet de leerlingen het antwoord rappen zijn collega s vonden dit belachelijk maar de leerlingen zoekto c ht naar goodie mo b gingen met plezier naar zijn lessen toe en ned behoorde tot de groep die onder de leerden alles over decimalen en breuken 25 scoorde bij de leestoetsen vanwege zijn slechte schoolresultaten mocht hij niet meer meedoen met het footballteam naast zijn pas wie was brandon williams sie voor sport hield hij veel van rapmuziek alvermann en haar collega s wezen ned op hij had een eigen tapgroep opgericht en een artikel over goodie mob dat zij in een samen maakten ze muziek en traden ze op muziekblad hadden gevonden ook vonden voor zijn rapgroep had hij een website ze websites voor hem ned zocht het artikel gemaakt ned was vooral geinteresseerd in op en begon tevens door de websites te blade goodie mob en wilde meer over deze rap ren al snel veranderde zijn gedrag was hij in groep weten alvermann bracht hem in con het begin geheel afhankelijk van anderen voor tact met kevin williams lid van haar onder informatie nu surfte hij zelfstandig op internet zoeksteam en ex schoolgenoot van de leden en besprak de gevonden informatie per e mail van goodie mob het contact vond plaats met kevin ned kwam erachter dat de eerste per e mail ned schreef kevin dat goodie cd van goodie mob soul food was mob zijn favoriete groep was omdat de alvermann nam een kopie van deze cd voor groep over het echte leven op straat zong if hem mee en samen luisterden ze naar de cd in you would listen to their songs you would de mediaclub alvermann had moeite om de know that they rap from the heart kevin tekst te volgen ned merkte dit op pakte antwoordde dat hij ned graag wilde helpen meteen de songteksten erbij en hield zijn vin in zijn zoektocht naar meer informatie maar ger bij de juiste regel samen luisterden ze dat ned hem op de hoogte moest houden ongeveer een kwartier naar de muziek hierna van zijn ervaringen en zo begon de queeste gaf alvermann hem een muziekblad met een artikel over goodie mob ned vertoonde echter geen aanstalten om te lezen toen slim in het l e ve n dom op sc hool alvermann hem vroeg of hij het leuk zou vin alvermann we zien hier een 14 jarige tiener den als zij een stuk voorlas over cee lo zijn met dusdanig lage schoolresultaten dat hij meest favoriete rapper reageerde hij enthou formeel tot de at risk groep behoort in het siast hij luisterde geboeid terwijl alvermann dagelijks leven echter is hij in staat om een complete pagina voorlas ned liep naar tapmuziek te schrijven een tapgroep in stand te een computer met de cd in zijn hand en mail houden optredens te verzorgen een website te de naar kevin de namen van de zeven perso maken en niet een volwassene te com nen aan wie de cd was opgedragen hij stelde municeren daarnaast begrijpt hij de sociale kevin een strategische vraag was brandon relevantie van een groep als goodie mob williams one of beven people in the dedica de slimheid die deze jongen manifesteert in het tion list related to kevin dagelijks leven wordt op school totaal niet 2002 3 moer 90 geen lage verwac htinge n grey waarbij ze kunnen kiezen uit sunny en alvermann we observeerden ned in de drizzly idioom is voor anderstalige kinderen mediaclub een onderdeel van de bibliotheek in altijd heel moeilijk bijvoorbeeld my brother gels amerika neemt de bibliotheek een belangrijke in my hair betekent dat mijn broer mij altijd plaats in in het leven van jongeren de meeste plaagt praat niet de leerlingen over hun eigen ouders werken tot een uur of zes de kinderen ervaringen hebben zij ook zo n broer of juist gaan na schooltijd meteen door naar de niet hierdoor kunnen ze beter de betekenis bibliotheek om hun huiswerk te maken muziek onthouden te luisteren op de computer te werken of video films te zien de bibliothecarissen hebben een pall bearers speciale opleiding gehad om deze jongeren te ned kon op de gebruikelijke dag van de begeleiden ook houden gepensioneerde politie mediaclub de maandag niet naar de biblio agenten toezicht op orde en rust de ouders theek komen om de e mail van kevin te weten dat hun kinderen daar veilig zijn tegen lezen hij kwam de dinsdag daarop en miste zessen worden de jongeren door hun ouders daardoor zijn basketballtraining zo gedreven opgehaald de mediaclub was een perfecte locatie was hij in zijn zoektocht naar het antwoord voor ons onderzoeksteam om jongeren zoals ned het antwoord van kevin was onthullend de te observeren de jongeren zijn hier vrijer dan op zeven personen op de lijst hadden goodie school en kunnen zelf bepalen wat zij interessant mob geinspireerd tot het schrijven van de cd vinden om te doen toen ned eenmaal op weg soul food met name het lied pall bearers was geholpen veranderde zijn gedrag ingrijpend in dit lied uit de groep hun frustratie dat zij hij bleek in staat geheel zelfstandig zijn weg te de lijkkist hebben moeten dragen van enkele vinden in het media aanbod en gebruik te maken vrienden het lied is een protest tegen het van alle soorten informatie schriftelijk digitaal geweld op straat een van die vrienden blijkt muziekfragmenten afbeeldingen ook kon hij de de broer te zijn van kevin the other name gevonden informatie interpreteren en becom that is personal to me is brandon williams menta ri e ren wat bleek uit de correspondentie my brother a year after barak was shot and met kevin uiteindelijk had hij door dat de cd killed in 1994 my 17 year old younger brot soul food een geheim herbergde we zien dat als her was shot and trilled while 1 was away at we aansluiten bij wat jongeren echt interesseert en florida when i returned for the funeral the hen uitdagen om iets te bereiken ze zeker tot veel whole goodie mob group came by nry meer in staat zijn dan wat op school van hen house and offered support uit de verdere e wordt verwacht hoe kun je als leraar het leven mail van kevin blijkt duidelijk dat hij geraakt van de leerlingen integreren in je lessen ga uit is door het feit dat een jongen tot de kern van van de vaardigheden die ze al hebben de zaak is gekomen een universitair bijvoorbeeld op muzikaal gebied of op het gebied geschoolde volwassene en een 14 jarige at van computerspelletjes heb geen lage ver risk jongere hebben elkaar op gelijkwaardig wachtingen van je leerlingen maar daag ze uit om niveau gevonden in een gemeenschappelijke iets te bereiken vraag aan hen wat zou je willen interesse en delen een persoonlijke ervaring weten over en laat ze zelf in alle media ned antwoordt met zoeken naar de antwoorden als je een bepaald onderwerp wilt behandelen maak dan gebruik hi kevin van semantic webbing ze mogen op hun eigen manier ieder deelonderwerp onderzoeken daarna it s ned thank you for telling me who was kunnen ze een verhaal maken waarin de the dedication to 1 thought that was a bad verbanden tussen de deelonderwerpen zichtbaar situation that your brother was in and that worden dit verhaal kan een stuk tekst zijn maar you veere in too but thanks for telling me ook een digitaal verhaal niet beelden en muziek of about who brandon williams is and the theater of een collage wat hun interesse heeft als research 1 want to keep in touch my adress je oefeningen wil doen niet woordenschat is and nry phone number is please uitbreiding geef woorden dan binnen een write from ned context bijvoorbeeld the day was and 2002 3 moer 9 1 geletterdheid hadden gepresenteerd aan zijn leraren op alvermann voor ons waren de observaties van school hadden ze niet geloofd dat het dezelfde ned even onthullend de formele leesscores jongen was geletterdheid is in mijn ogen veel van ned waren zwaar onvoldoende maar wat breder dan kennis hebben van de officiele wij zagen was een zeer bekwame lezer die literatuur geletterdheid is gebruik kunnen uitstekend zijn weg kon vinden in alle media maken van alle bronnen van informatie om een ook kon hij de verkregen informatie goed bepaald inzicht te verwerven in een bepaald interpreteren en erover communiceren hij was onderwerp naast boeken en artikelen zowel in staat om zijn ervaringen met volwassenen te schriftelijk als digitaal vallen onder bronnen delen op een prettige wijze als hij niet verder van informatie ook videoclips films muziek kwam in datgene wat wij wilde weten kon hij songteksten afbeeldingen computerspelletjes strategische vragen forniuleren daarnaast zag handleidingen ned is niet zijn 14 jarige leeftijd hij de sociale waarde in van de mediaclub en al geletterd vermoedelijk meer dan menig probeerde hij op de jongerenafdeling van de volwassene bibliotheek dezelfde sfeer neer te zetten samen met andere jongens zocht hij naar informatie literatuur over sport en muziek en werd hierover alvermann donna e margaret c hagood gediscussieerd in de ogen van de andere kevin b williams image language and jongeren was ned een tiener niet vele sound making meaning with popular capaciteiten in ieder geval een capabele culture texts in reading online 4 11 juni gebruiker van alle media als we deze ned 2001 blz 1 14 readingonline org 30 0 2 3 m oe r 92