Doornroosje van meisje tot vrouw. Over de psychologie van het sprookje.

Publicatie datum: 1997-01-01
Auteur: Hans Ester
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 19-23

Documenten

doornroosje van meisje tot vrouw over de psychologie van het sprookje het volkssprookje is in de psychoanalytische school vanjung dikwijls gebruikt als studiemateriaal van veel sprookjes bestaan er diepgaande analyses en veelzijdige interpretaties een daarvan is ajkomstig van angela waiblinger die in haar studie de ontwikkeling van doornroosje van meisje tot vrouw uiteenzet hans ester uit de psychoanalytische school van carl gustav jung zijn zeer veel studies over het volkssprookje voortgekomen jung heeft voor een bepaalde richting binnen de psychoanalytische uitleg van sprookjes zelfde bouwstenen aange dragen een centrale studie van jungs hand is zur phanomenolgie des geistes im marchen in haar opstel die anima als naturwesen 1955 legt emma jung uit welk verband enerzijds bestaat tus sen de menselijke psyche in haar ont wikkeling en anderzijds de voorstel lingen van natuurwezens in mythen en sprookjes de bedoelde voorstellingen zijn over de gehele aarde verbreid en laten een opmerkelijke overeenkomst mund freud bruno bettelheim uitge tje de duivel met de drie gouden met beelden uit dromen en fantasieen zonderd hebben de leerlingen van haren de kikkerkoning jorinde en zien jung voor een kleine bibliotheek aan joringel en doornroosje het gaat er bij jung om dat de wezens theoretische studies en interpretaties de interpretatie van doornroosje en de dingen die in het sprookje een van sprookjes gezorgd in nederland schreef angela waiblinger deze inter plaats hebben uitdrukking zijn van behoren de studies van marie luise pretatie zal ik hieronder samenvatten een psychische werkelijkheid als ge von franz over de vrouw in het sprook volg van deze vooronderstelling heeft je tot de bekendste sprookjes interpre overeenkomsten het sprookje heel wat meer te vertellen taties waiblinger laat er geen onduidelijk dan op het eerste gezicht het geval lijkt deze studies nemen een prominente heid over bestaan dat haar interpretatie te zijn het sprookje registreert de plaats in de reeks weisheit im marchen ervan uitgaat dat het sprookje de open psychische ontwikkeling en grijpt door in waarvan de afzonderlijke delen baring vormt van een psychische wer middel van beelden in wanneer er bin steeds een bepaald sprookje onder de kelijkheid zij constateert ter onder nen deze ontwikkeling iets mis dreigt loep nemen in deze reeks die inmid steuning van deze gedachte dat er te gaan dels meer dan dertig delen omvat wor tussen bepaalde mythen sagen legen terwijl weinig studies over het sprook den onder meer de volgende sprookjes den en het sprookje doornroosje je zich baseren op de theorie van sig uitgelegd sneeuwwitje repelsteel opvallende overeenkomsten zijn 1 tsjip letteren 71 ic zijn te worden opgenomen en te wor haar kuisheid maakt haar onvrucht den verwerkt daarom moeten sprook baar jes als doornroosje steeds weer op aan de heerschappij van de man die in nieuw worden verteld en verwerkt in het geheim bang is voor het vermogen vele variaties zoals ook dromen die van de baarmoeder om te baren heeft een thema dat in de meest uiteen de vrouw verloren wat tot de vrucht lopende beelden wordt voorgesteld baarheid behoort de lust de diepe vol net zo lang herhalen totdat het door de doening van haar naaktheid het genot dromer wordt begrepen en bewust in van haar lichamelijke geslachtelijkheid haar zijn leven wordt opgenomen wat heeft de berooide vrouw nodig om wat wil door doornroosje worden de weg terug te vinden naar haar oor begrepen en tot het bewustzijn spronkelijke vrouwelijkheid het doordringen sprookje kent het antwoord een kik ker de kikker die uit de diepte komt het sprookje doornroosje begint en symboliseert het instinct het dierlijke eindigt met een koningspaar het met het betreden van de badkamer de eerste koningspaar wenst een kind dat ruimte die met water reiniging en het lange tijd niet krijgt bij het tweede naaktheid te maken heeft begeeft men koningspaar legt waiblinger de nadruk zich op het terrein van het moederlijke op de rozenhaag die is gaan bloeien van de moeder met een hoofdletter dat herinnert haar aan het kerstlied es ist ein ros entsprungen het wonder de tovenaressen dat in het kerstlied wordt bezongen is met de geboorte van het meisje wordt de geboorte van het goddelijk kind volgens waiblinger het verdrongene maar welk wonder geschiedt door het uitgestotene het vrouwelijke in de middel van doornroosje mensenwereld teruggehaald voor het de belangrijkste fasen van de hande feest van de geboorte van het meisje ling binnen dit sprookjesgegeven zijn de kikker in het bad worden ook wijze vrouwen uitge de volgende na haar inleiding maakt waiblinger de nodigd vroedvrouwen zijn letterlijk i een koningspaar krijgt lange tijd n algemen naar overgang een algemene analyse analys wijze vrouwen het zijn vrouwen die de geen kind 2 een machtige gestalte van onze tijd zij legt een verband wijsheid in het land van de koning be wordt onrecht aangedaan 3 in haar tussen de betekenis van het sprookje heren het zijn geen mannelijke hoog vijftiende jaar wordt doornroosje door doornroosje en de plaats die het waardigheidsbekleders dat is binnen een spinnewiel of door vlas in een die vrouwelijke in de westerse cultuur deze redenering een belangrijke ver pe doodsgelijke slaap gebracht 4 een inneemt dat leidt tot de vooronderstel wijzing naar de thematiek van het prins die op de juiste tijd verschijnt ling dat de vreugde over de zinnelijk sprookje het gaat om het vrouwelijke vindt de nu rijpe vrouw in sommige heid uit onze slaapkamers is verban om het groeien van een nieuw zelf varianten van dit sprookjesgegeven nen de mensen van nu weten volgens begrip en zelfbewustzijn van de vrouw maakt hij haar gelijk tot moeder waiblinger niets meer van de gehei over het geheim van de geboorte en de hierboven weergegeven volgorde is men der geslachtelijkheid de godin van de wedergeboorte dat wil zeggen allerminst willekeurig volgens waib nen der vruchtbaarheid van het onuit van het oude in het nieuwe kunnen linger gaat het hier om een thema dat puttelijk verlangen en begeren zijn vrouwen van nature meer weten dan de mensheid al lange tijd bezighoudt verdwenen ten gunste van de vrouw mannen de man onderzoekt veel iedere versie zo benadrukt zij bevat in loze jehova in zijn mannelijke een komt tot weten schappelijk rationele beeldende taal wat er in de psyche van zaamheid dat ziet de schrijfster ook inzichten het eigenlijke het geheim het individu en daarmee ook in de als de beginsituatie van het sprookje waarom het in de diepste kern draait maatschappij gebeurt het gaat om de onvruchtbaarheid van de koningin begrijpt hij met zijn denkpatronen datgene wat in het onbewuste begint vindt haar oorzaak in het feit dat zij nauwelijks hoe ingewikkeld die en ernaar streeft om door het bewust haar vrouwelijkheid niet meer beleeft denkpatronen soms ook zijn n 7 1 getallen de donkere vrouw laten hebben aan zichzelf nooit de de koning nodigt slechts twaalf wijze in de westerse cultuur is een sterk totaliteit van hun mannelijke existen vrouwen uit omdat hij maar over bewustzijn gegroeid van het verschil tie de volheid van hun creatieve poten twaalf bestekken de beschikking heeft tussen wat het leven dient en wat met tie zullen ervaren moet de dertiende fee thuisblijven de dood te maken heeft waiblinger de koning is gemakzuchtig hij zou gaat ervan uit dat dit in de vroege tijd de spintol toch zonder veel moeite een dertiende niet zo was de vrouw als draagster van de mens heeft bij datgene wat hij ziet bestek kunnen laten maken het de vrucht en als degene die het leven en ervaart commentaar nodig uit het intuitieve irrationele dat bij het baart heeft van het begin af aan een onbewuste uit de ziel dat is wezenlijk vrouwelijke hoort blijft uitgesloten natuurlijke relatie tot de mysteries van voor het jungiaanse denken het onbe symbolisch uitgelegd betekent de wedergeboorte en sterven de man wuste geeft waarschuwingen in de combinatie van twaalf en goud dat het daarentegen de eenzijdige geest die vorm van beelden wat betekent uit zonnejaar heerst in matriarchale zin zijn ziel heeft verpand aan het kunnen gaande van de visie op het evenwicht is het het ritme van de maan dat maken kan de eigenlijke zin van een tussen het mannelijke en het vrouwe samen met het ritme van de dergelijk gebeuren niet in zijn diepste lijke het spinnewiel in doornroosje geslachtsrijpe vrouw de jaaromloop betekenis doorgronden de patriar waarom moet de spintol tot moord bepaalt dan gaat het om dertien chale heerser in het sprookje de instrument voor doornroosje worden maanden van achtentwintig dagen koning blijft het geheim van leven en de maan is het gesternte van de nacht dood vreemd spinnen heeft een belangrijke beteke en juist de representante van de nacht maar de machtige in de ziel van het nis binnen de griekse mythologie we de vrouw van het donker nodigt de individu en in de ziel van de gehele kunnen bijvoorbeeld denken aan de koning niet uit de mensheid is thans gemeenschap aanwezige krachten lotsgodinnen die de draden van het bang voor het vrouwelijke zo luidt het laten zich eenvoudigweg niet verdrin leven spinnen het spinnen heeft ma oordeel van waiblinger gen de tovenares spreekt het doodvon gische kracht de koning in het sprook de twaalf gouden borden symboliseren nis over doornroosje uit met dit dood je verbant de spinnewielen in plaats het patriarchale zonnejaar de dertien vonnis wil zij zeggen jij vader patri van te streven naar eenheid en verbon de fee symboliseert de koningin van de arch bent weliswaar heerser hier in denheid laat hij de spinnewielen ver nacht waarom doodt deze koningin het land maar alleen wat de uiterlijke branden of uitbannen het spinnewiel van de nacht doornroosje niet meteen gebeurtenissen betreft de heerseres is symbool van de kracht om draden tot dat heeft met de leeftijd van doorn over innerlijke aangelegenheden dat een netwerk te verbinden de sterkte roosje te maken wanneer doornroosje ben ik ik draag de sleutel tot het leven van vrouwen bestaat volgens waib haar vijftiende levensjaar begint heeft en de dood ik zegen jouw kind of ik linger in de zin voor relaties over rela ze haar veertiende net voltooid in haar dood het doornroosje van wie ik de ties wordt gezegd dat ze aangeknoopt vijftiende levensjaar ontwikkelt doorn geboorte aan jouw vrouw in de gestalte of gesponnen worden het spinnewiel roosje zich van meisje tot vrouw wat van een kikker heb aangekondigd was is daarom zeker geen willekeurig wil de dertiende fee nu zij wil de ge voorbestemd om vrouwelijk denken medium de keuze van het spinnewiel slachtsrijpe vrouw niet onder de leven vrouwelijk gevoel zinnelijke vreugde in dit sprookje maakt duidelijk wat de den aan het hof van de koning laten vredig samenzijn in de wereld te inzet van het conflict tussen twee maar haar terug laten gaan naar haar scheppen jij echter die nog altijd niet krachten is donkere rijk het vrouwelijke in zijn totaliteit wil welk geheim verbergt zich in deze accepteren bent niet rijp voor dit ge de toren vrouw die zulke verschrikkelijke be schenk een geschenk dat ik de moe de toren in het sprookje symboliseert sluiten neemt het ligt volgens der van het lot je wilde geven blijf in het bovenste gedeelte van de structuur waiblinger in de diepte van het je door mannelijkheidswaan ontzielde van de ziel terwijl de kelder het beeld onbewuste dat door het bewustzijn niet wereld hier laat ik mijn dochter niet vormt van onbewuste sferen de toren eenvoudig rationeel te vatten is de les die volgens waiblinger uit deze staat ook voor veiligheid torens maak geschiedenis voor de mensheid te trek ten immers ook deel uit van vestingen ken valt is dat mannen die niet heb de dikke muren beschermen tegen ben geleerd om het vrouwelijke deel te aanvallen van buiten het is daarom tsjip letteren 7 1 21 geen toevallige plaats van ontmoeting bloed geheim om de jonge meisjes bij de hand te met de oude vrouw met het sprookje voordat waiblinger op de nemen om hen binnen te leiden in het raponsje is doornroosje door het honderdjarige slaap ingaat staat zij opwindende bestaan vol lust dat be symbool van de toren te vergelijken eerst stil bij de grote symbolische hoort bij de vrouw waren er maar ge betekenis die bloed in onze cultuur noeg sappho s verzucht waiblinger de oude vrouw in de toren heeft de menstruatie betekent het dan zouden niet zoveel meisjes aan wie is die oude vrouw die hoog boven afscheid van de kindertijd de anorexia nervosa lijden in de toren zit en doornroosje blijk kindertijd is dood het is eveneens de baar verwacht de dertiende fee wilde dood die zich elke maand gedurende de slaap dat doornroosje zou sterven de enkele dagen aankondigt niet be honderd is een symbolisch getal hon twaalfde fee verzachtte de spreuk tot vrucht leven sterft en vloeit weg met derd wijst op een gesloten systeem na een honderd jaar durende slaap de het bloed waar zijn de vrouwen de honderd jaar heeft doornroosje geleerd twaalfde fee zou daarom wel eens die oude vrouwen die de kracht hebben wat ze moest leren oude vrouw in de toren kunnen zijn die er op let dat alles gebeurt zoals het bepaald is misschien zo zegt waib linger is met het vrouwelijke in de toren ook het vrouwelijke op zich be doeld het vrouwelijke dat de lichame lijke en psychische veranderingen in de geslachtsrijpe vrouw kent dit besef is nodig voor het meisje dat begrijpt dat de dag van verandering het begin van het vrouw worden is gekomen de beklimming van de toren zou als een initiatierite van het meisje kunnen worden opgevat dat voor het eerst men strueert symbolisch gesproken zegt de weg naar de toren dat de vrouw in de toren een leermeesteres is die zorg draagt voor het meisje die doornroos je inwijdt in de geheimen van het vrouw zijn waiblinger gaat zo ver om te overwegen of de oude vrouw in de toren een vereniging een synthese van alle dertien feeen vormt vanuit deze gedachte vertelt de oude vrouw dan de volledigheid van het vrouwelijke wanneer doornroosje naar de oude wijze vrouw in de toren gaat en voor honderd jaar achter de doornhaag ver dwijnt begint het proces van onsterfe lijk zijn dat wil zeggen dat haar geest zich in het gewaad van het vrouwelijke kleedt en deel heeft aan het steeds op nieuw geboren worden daarmee heeft het vrouwelijke deel aan de cyclus van sterven en geboorte in de ons om ringende sterven natuur in de ons om en geboorte ringende natuur 22 tsjl p letteren 7 1 kairos een geheel individuele manier aan te ling van de mens zoals jung die heeft doornroosje ontvangt pas dan haar gaan nu kan zij ook naar buiten toe beschreven binnen de voorstellingen naam wanneer de doornenhaag bloeit uitstralen wat zij in haar innerlijk heeft van jung signaleert het onbewuste de jonge mensen zo zegt waiblinger ontwikkeld waiblinger maakt van dit verstoringen die in het psychisch ont springen in onze tijd misschien over gegeven gebruik om kritiek te uiten op wikkelingsproces optreden het onbe een belangrijke fase in hun ontwik de vanzelfsprekendheden van onze wuste drukt zich in beelden uit die keling heen wanneer al te vroeg con tijd ze stelt vast dat jonge mensen van weliswaar een collectief karakter heb tacten worden aangegaan dan missen nu door het overaanbod van verstrooi ben maar ook die ook een vorm zullen zij de ontwikkeling die tot het diepst ing en afleiding niet de gelegenheid hebben die door de tijd is ingekleurd van hun geestelijk bestaan leidt het krijgen om het innerlijke rijpings de beelden die de mens in zijn dro komt dus aan op het juiste ogenblik proces tot zijn natuurlijke afsluiting men ontvangt vormen de uitdrukking dat moment heet kairos genoemd te voltooien doornroosje krijgt die van psychische krachten die krachten naar de mythische knaap met de kuif gelegenheid wel en daarom biedt het zijn in sprookjes als doornroosje tot die dan ook in de kuif dient te worden sprookje volgens de hier geschetste uit beelden geworden wie de vooronder gevat wij weten hoe belangrijk het in leg een perspectief op een andere bele stellingen deelt zal het betoog van het leven is om de dingen op het juiste ving van seksualiteit dan die van het waiblinger kunnen beamen wie dat moment te doen dit geldt ook voor het oude koningspaar een perspectief op niet doet zal vermoedelijk toch onder seksuele de seksualiteit moet in de een bewuste vrouwelijkheid en op een de indruk komen van de consequentie optiek van waiblinger niet driftmatig actieve intuitieve vrouwelijke creativi waarmee de schrijfster haar sleutel tot zijn haar gang mogen gaan maar dit teit het begrijpen ook met betrekking tot gebied moet door oefening en ervaring onaanzienlijke details hanteert e tot een hogere trap van erotiek worden conclusie gecultiveerd angela waiblinger heeft voortbou wend op het gedachtegoed van carl angela waiblinger dornroschen auch des de rozen van eros gustav jung en diens leerling marie vaters liehste tochter wandelt sich zur frau de roos is een oud liefdessymbool luise von franz een verrassende uitleg stuttgart 1988 kreuz verlag serie eros betekent gevoel en relatie het gegeven aan het overbekende sprookje weisheit im marchen georienteerd zijn op het jij is datgene doornroosje binnen haar interpre wat de vrouw eigen is wat haar in de tatie komen details uit de oorspronke de belangrijkste teksten op het gebied van wieg werd gelegd in de vrouw behoort lijke tekst van het sprookje tot hun de dieptepsychologische benadering van het eros tot haar bewuste leven de man recht die doorgaans worden genegeerd sprookje zijn gebundeld in wilhelm laiblin moet wil hij als eros leven eerst hel ook in verdere verwerkingen van het red marchenforschung und tiefenpsycho pen zijn anima het vrouwelijk deel van verhaal zoals bijvoorbeeld verfilmin logie darmstadt 1986 wissenschaftliche zijn psyche bewust te laten worden gen ik denk bij zulke details concreet buchgesellschaft serie wege der aan de kikker als aankondiger als forschung deel cii jammergenoeg honderd jaar lang gedurende de tijd heraut van de komende geboorte van ontbreekt jung zelf in deze bundel emma van de overgang van meisje naar het dochtertje jung en marie luise von franz zijn wel vrouw heeft de haag doornroosje be waiblinger heeft het sprookje segment vertegenwoordigd evenals freud met zijn schermd in deze beschermde ruimte na segment geanalyseerd daarin is opstel marchenstoffe in traumen kon doornroosje in alle rust volwassen een consequente lijn te onderscheiden worden hier kon zij zich tot volle wel is deze interpretatie gekoppeld aan emma jung die anima als naturwesen schoonheid tot een bloeiende roos ont twee vooronderstellingen in w laiblin red marchenforschung und plooien nu wordt het hof wakker en de eerste vooronderstelling betreft de tiefenpsychologie darmstadt 1986 wissen gaat het leven weer verder het konin betekenis van het volkssprookje als schaftliche buchgesellschaft blz 237 284 krijk heeft een nieuw paar omdat de universele symbolische verhaalvorm slapende koningsdochter in zich heeft waarvan de elementen naar een psy laten rijpen wat tot de volledigheid van chische werkelijkheid verwijzen haar vrouw zijn behoort is zij nu in de tweede vooronderstelling heeft staat om een relatie met een man op betrekking op de psychische ontwikke tsjlp letteren 7 1 23