Driemaal is scheepsrecht. Een vergelijkend onderzoek van totaalmethodes Nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs

Publicatie datum: 2007-04-01
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 4
Pagina’s: 3-10

Documenten

3 driemaal is scheepsrecht een vergelijkend onderzoek van totaalmethodes nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs bert cruysweegs het mag zo stilaan een traditie heten voor de derde keer heeft een enthousiaste ad hoc werkgroep van von zijn tanden mogen zetten in alweer een nagelnieuwe reeks schoolboeken nederlands voor de eerste graad de vorige ronde ligt weliswaar al zo n acht jaar achter ons en de tijden zijn veranderd ook in onderwijsland vandaar dat we de verworvenheden van de vorige twee edities noodgedwongen hebben moeten combineren met een aantal nieuwe ingrepen in het concept cht methodes hebben we door juryverslagen die tot stand kwamen na gelicht die sinds 2000 zijn ver grondig overleg met de betrokkenen we schenen bijlage 1 zes voor de deden opnieuw een beroep op vrijwilligers a stroom en twee voor de b en die vinden was onze eerste uitdaging stroom sommige zijn gloednieuw onderwijsmensen blijken inderdaad hoe markant nederlands aso en mar langer hoe meer overbevraagd en kunnen kant nederlands tso vitaal het vaak toch niet laten om hun schouders nederlands andere zijn min of te zetten onder een of meer schoolse meer grondige herwerkingen van initiatieven tijd is een schaars goed gewor vroegere methodes nieuw netwerk neder den en ik apprecieer het dan ook ten lands aso en nieuw netwerk nederlands zeerste dat we na enig speurwerk toch tso en nieuw talent voor taal de twee ruim twintig medewerkers bereid hebben methodes voor de b stroom zijn nedweb gevonden om de klus te klaren en totaal de meerderheid van de medewerkers aan het is niet meer dan passend om hier bij de deze editie is afkomstig uit het onderwijs in introductie van het derde schoolboeken de brusselse regio hun inzet werd aldaar nummer alle medewerkers van wie u de gecoordineerd en in een synthese gegoten gegevens in bijlage 2 terugvindt te bedan door frank delaere en nelly troch die ken die zich voor dit bijzondere project daarvoor een bijzonder woord van dank hebben ingezet hun kritische percepties en verdienen de jury werd aangevuld met bedenkingen vormden de grondstof voor de enthousiaste leerkrachten uit het antwerpse april 2007 nummer 4 36e jaargang 4 zodat we voor dit onderzoek terecht kunnen legendarisch geworden en de methodes spreken van een grootstedelijke blik op die vandaag verschijnen zijn ook veel taalonderwijs dat legt uiteraard bepaalde omvangrijker uitgewerkt dan vroeger av accenten in de beoordelingen maar die materiaal cd roms website we zijn mogen niet meteen terzijde worden uitgegaan van de medewerkers die zich geschoven als subjectief of context aanboden en hebben hun gevraagd welke gebonden immers hoe verschillend de methode s ze wilden beoordelen waar beoordelaars ook waren in hun benadering mogelijk hebben we getracht de juryleden van goed moeder taalonderwijs steeds twee methodes te laten vergelijken om zo kwamen dezelfde verzuchtingen en wensen hun indrukken te kunnen nuanceren naar boven zodat een consensus per crite bovendien hebben de drie coordinatoren rium nooit lang op zich liet die ook grotendeels instonden voor de wachten alle deelnemers eindredactie van de verslagen de mening deelden dezelfde bekom van alle juryleden beluisterd en konden zij het oordeel mernissen zodat ik erg die op elkaar afstemmen in een gewogen van de taalcoor gerust ben in hun gewikte eindoordeel voor een samenstelling van de dinatoren is en genuanceerde eindoor jury s per methode zie bijlage 3 belangrijk in een deel voor elke methode tijd waarin daarmee zijn de belangrijkste verschil taalbeleid geen aan deze editie werkten punten met het vorige schoolboekenproject loos begrip naast leerkrachten en aangegeven de sterke punten bleven meer is twee vakdidactici ook sowieso bewaard de lijst met criteria bleef verscheidene taalcoordi nagenoeg gehandhaafd natoren mee die daar en ook aan de verslag naast soms nog een taak als vakleerkracht geving is niets gewijzigd het heeft weinig vervullen hun oordeel is belangrijk in een juryverslag en evaluatie zin om te gaan tijd waarin taalbeleid geen loos begrip meer roosters dienen elkaar zitten turven welke is maar meer en meer een essentieel overigens aan te vullen methode de onderdeel wordt van een goed pedago het heeft weinig zin om te meeste plusjes of gisch didactisch beleid en zelfs de nodige gaan zitten turven welke minnetjes in de politieke aandacht krijgt methode de meeste wacht sleept of plusjes of minnetjes in de wat nu het beste in de vorige edities vonden we telkens een wacht sleept of wat nu schoolboek is groepje leerkrachten en een vakdidacticus het beste schoolboek is geworden bereid om vier volledige methodes te geworden elke methode doorworstelen en de indrukken te bundelen is opgebouwd vanuit in een vergelijkende beoordeling dat dit de afgewogen redactionele keuzes en de objectiviteit ten goede kwam staat buiten verdienste van deze werkgroep is dat hij kijf toen wij in mei 2006 met het project aangeeft welke keuzes in didactisch opzicht startten was het echter meteen duidelijk geslaagd zijn en welke keuzes in de klas dat we deze koers niet konden blijven minder goed werken de juryleden hebben houden tijdsdruk weet u wel het leek ons daarbij zoveel mogelijk getracht hun per gewoon ondoenbaar om van mensen te soonlijke voorkeuren buiten beschouwing te eisen dat ze vier methodes integraal zouden laten meer dan een cijfertjeskermis op gang bespreken de planlast van de leerkracht is te willen brengen of een belerend vingertje 36e jaargang nummer 4 april 2007 5 op te steken hebben we ernaar gestreefd die hen echt lag op school te introduceren de sterke en zwakke punten van elke of op zijn minst de overschakeling naar een methode tegen het licht te houden we ander schoolboek bespreekbaar te maken vertrouwen erop dat de lezers van dit num zo krijgt dit project nog mer eveneens de nodige schroom aan de voor de publicatie van de dag zullen leggen bij eventuele beslissingen bevindingen al een mooi om een nieuwe methode in te voeren op draagvlak nederlands leren hun school en onderwijzen een opmerking keerde wordt op die zoals te verwachten viel bij dit soort project vaak terug tijdens de manier een feest viel vooral de materiele kant ervan nogal besprekingen dat de zwaar uit de materiaalpakketten werden schoolboeken die recent tijdig bij de uitgevers aangevraagd maar de het licht zagen en in dit nummer worden zomervakantie en de spellinghervorming besproken zeker en vast gesmaakt zullen zorgden voor een valse start vanaf worden door de huidige generatie leer september stroomden de dozen en pakjes lingen al was het maar om hun verzorgde toe en kon het verdeelwerk beginnen het lay out en hun frisse aanpak de tijd dat traject antwerpen brussel evere laken schoolboeken een noodzakelijk kwaad werd daarbij intensief bereden uiteindelijk waren en zowel inhoudelijk als formeel vaak kwam alles bij de juiste personen terecht en uitblonken in wereldvreemdheid of didac kon het kritische kijk en leeswerk beginnen tische verstarring ligt nu wel voorgoed ach de juryleden wisten goed wat van hen ter ons de uitgeverijen en het onderwijsveld verwacht werd en leverden efficient werk lijken elkaar hoe langer hoe beter te gaan ze hebben deze taak allemaal met veel begrijpen de schoolboeken van nu zijn hip beroepsernst en zorgvuldigheid uitgevoerd gebruiksvriendelijk en leerlinggericht en in en bleken achteraf ook heel tevreden over veel gevallen ook didactisch erg sterk de hele opzet ze kregen immers de kans onderbouwd de leerkracht wordt vaak op om diepgaand over studiemateriaal te pra zijn wenken bediend met jaarplannen extra ten met vakcollega s en dat leverde een oefenmateriaal op cd rom vakkundig heleboel nieuwe inzichten en tips op voor ontworpen websites en degelijk beeld de klaspraktijk bovendien voelden sommi materiaal nederlands leren en onderwijzen gen onder hen de neiging om een methode wordt op die manier een feest bert cruysweegs projectcoordinator von k werkgroep schoolboeken bert cruysweegs kdg be april 2007 nummer 4 36e jaargang 6 bijlage 1 overzicht van de doorgelichte methodes markant nederlands aso pelckmans 2004 2005 pelckmans be markant nederlands tso pelckmans 2005 2006 pelckmans be nedweb van in 2006 vanin be nl html sec index sec html nieuw netwerk nederlands aso van in 2004 2005 vanin be nl html sec index sec html nieuw netwerk nederlands tso van in 2004 2005 vanin be nl html sec index sec html nieuw talent voor taal de boeck 2006 nieuwtalentvoortaal be nieuwtalentvoortaal frameset asp totaal wolters plantyn 2006 woltersplantyn be vitaal nederlands wolters plantyn 2002 vitaal be 36e jaargang nummer 4 april 2007 7 bijlage 2 wie is wie coordinatie bert cruysweegs lector nederlands aan de karel de grote hogeschool lerarenopleiding bert cruysweegs kdg be frank delaere projectbegeleider broso brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs en pedagogisch begeleider taalbeleid brussels curriculum scholengroep brussel frankdelaere skynet be nelly troch momenteel pedagogisch begeleider voor het gemeenschapsonderwijs tijdens het project projectbegeleider broso nelly troch pandora be juryleden dominike destrijker leerkracht nederlands victor hortaschool evere dominikske75 hotmail com hilde de vrome leerkracht nederlands en projectcoordinator 1ste graad koninklijk technisch atheneum borgerhout hilde devrome fulladsl be marleen de weerdt leerkracht nederlands en coordinator talenbeleid koninklijk atheneum anderlecht de weerdt marleen pandora be natalie drees leerkracht nederlands 1ste graad aso koninklijk atheneum hoboken natalie 2903 hotmail com sabine elskens leerkracht nederlands koninklijk technisch atheneum jette sabine elskens telenet be april 2007 nummer 4 36e jaargang 8 staf elst lector nederlands aan de karel de grote hogeschool lerarenopleiding staf elst telenet be ingrid gesquiere projectbegeleider broso voorheen taalleerkracht middenschool hamme de veerman ingridgesquiere skynet be michelle hotterbeekx leerkracht nederlands koninklijk atheneum emmanuel hiel schaarbeek michelle hotterbeekx gmx net christine matthys sinds schooljaar 2006 2007 voltijds taalcoordinator en pedagogisch coordinator 1ste graad koninklijk atheneum emmanuel hiel schaarbeek voorheen taalleer kracht christine matthys kahiel be stefan meert leerkracht nederlands en taalcoordinator koninklijk technisch atheneum zavelenberg sint agatha berchem stefan meert telenet be ann olieslagers leerkracht nederlands 1ste graad koninklijk technisch atheneum borgerhout ann olieslagers hotmail com christof pironet leerkracht nederlands victor hortaschool evere velke pi be stef putseys leerkracht nederlands koninklijk technisch atheneum zavelenberg sint agatha berchem stef putseys telenet be vanessa salvini leerkracht nederlands koninklijk technisch atheneum zavelenberg sint agatha berchem vanessa salvini yahoo com werner schrauwen coordinator nascholingscentrum brussels hoofdstedelijk gewest nabru ws skynet be 36e jaargang nummer 4 april 2007 9 janine van caneghem leerkracht nederlands koninklijk atheneum anderlecht ka anderlecht rago be ellen vandekerckhove leerkracht nederlands taalsteun middenschool ukkel ellenvandk hotmail com stijn van kessel leerkracht nederlands 1ste jaar koninklijk atheneum ii lyceum antwerpen stijnvk skynet be olivia van pachterbeke leerkracht nederlands koninklijk atheneum sint pieters woluwe oliviavp skynet be an van tongelen leerkracht nederlands koninklijk atheneum emmanuel hiel schaarbeek anvantongelen freebel net april 2007 nummer 4 36e jaargang 10 bijlage 3 samenstelling van de jury s a stroom markant nederlands aso nieuw netwerk nederlands tso frank delaere hilde de vrome staf elst stefan meert ingrid gesquiere michelle hotterbeekx nieuw talent voor taal christine matthys natalie drees olivia van pachterbeke stijn van kessel an van tongelen vitaal nederlands markant nederlands tso natalie drees frank delaere werner schrauwen hilde de vrome stijn van kessel nieuw netwerk nederlands aso janine van caneghem frank delaere staf elst olivia van pachterbeke marleen de weerdt b stroom nedweb totaal sabine elskens dominike destrijker stefan meert ann olieslagers ann olieslagers christof pironet stef putseys nelly troch vanessa salvini nelly troch ellen vandekerckhove 36e jaargang nummer 4 april 2007