Dringende oproep

Publicatie datum: 1996-09-01
Auteur: Chris Cuyves
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 1
Pagina’s: 105-106

Documenten

dringende oproep beenmergdonors gezocht dit is niet zomaar een tussendoortje het is de eerste keer dat een dergelijke oproep de vonk redactie bereikt maar toen chris me afgelopen week belde eerst via zijn zus heb ik geen ogenblik geaarzeld om ja te zeggen k ken chris dan ook al heel lang we hebben ongeveer twintig jaar geleden samen germaanse filologie gestudeerd en kwa men elkaar nadien regelmatig tegen op allerhande nascholingsactiviteiten chris is een van die leraren nederlands die veel meer doet dan lesgeven zo is hij op zijn school het onze lieve vrouw instituut pulhof in antwerpen bercheml betrokken bij tal van buiten schoolse activiteiten en ook daarbuiten heeft hij geregeld van zich laten horen als schoolboekauteur nascholer en auteur in vonk maar daarnaast is chris ook echtge noot vader van twee kinderen een dochter van 8 en een zoon van 14 broer zoon vriend ik hoop dat u zijn oproep met meer dan gewone aandacht wilt lezen en dat u ernstig overweegt om erop in te gaan het is een vraag om hulp van een mens die andere mensen heel erg nodig heeft rita rymenans hoofdredacteur beste collega s ik denk niet dat ik ooit zo n belangrijke tekst heb geschreven voor vonk als degene waar ik nu aan begin eind augustus van dit jaar werd bij mij de diagnose leukemie gesteld de ontaarding van een oorspronkelijk goedaardige bloedziekte waarvan ik al drie jaar weet dat ik ze heb onde rtussen is het half oktober en zit ik thuis te recupereren van de eerste kuur die overigens het gewenste resultaat hee ft opgeleverd tot mijn grote opluch ting en vreugde uiteraard en tot al even grote vreugde en opluchting van mijn fami lie en vrienden maar we zijn er nog niet ik moet nog een tweede kuur en een derde kuur doorma ken die derde kuur zou gevolgd worden door een beenmergtransplantatie met beenmerg van een donor uit amerika uiteindelijk bleek die donor niet geschikt er bestaat een alternatief transplantatie met eigen stamcellen maar dat is in een geval als dat van mij lang niet zo goed als een transplantatie met beenmerg van een vreemde donor dat maakt dat wij dus op zoek zijn naar zo n donor en vandaar dat ik via vonk graag een oproep had gedaan ik zou u namelijk willen vragen om te overwegen u als donor op te geven voor alle duidelijkheid toch nog even preciseren dat het gaat om donorschap van beenmerg en dus niet van ruggemerg wat houdt zo n donorschap in aanvankelijk niet zoveel eigenlijk als u tussen de 18 en 50 jaar bent en gezond kan u contact opnemen met een van de bloedtransfusiecentra in vlaanderen bv antwerpen 03 829 00 00 brussel 02 477 67 00 gent 09 225 20 60 leuven 016 21 01 11 de telefoonnummers van de andere centra vindt u in de brochure die u na een telefoontje met een van de hierboven vermelde centra thuis krijgt toe gestuurd u maakt een afspraak voor een eenvoudige bloedafname op basis van het bloedstaal wordt een typering van de witte bloedcellen gemaakt want die alleen spelen bij transplantatie een rol die typering komt dan in een wereldwijde databank terecht de kans dat u wordt opgeroepen als donor is klein maar het is echt wel belangrijk dat u in de databank zit men wil daarin immers een zo groot mogelijke variatie aan bloedtypes verzamelen zodanig dat men voldoende keuze heeft en zoveel mogelijk patienten kan helpen mocht u worden opgeroepen dan betekent dat een verblijf van drie dagen in het ziekenhuis eerder uit voorzorg dan uit noodzaak men neemt dan 1 tot 5 van het totale beenmerg af dat na een week terug is aangegroeid de afname gebeurt on der algemene of epidurals verdoving het enige wat u aan de ingreep zou kunnen overhouden is een reeks wat pijnlijke plekken ter hoogte van het heupbeen maar ik kan u verzekeren dat dat echt wel meevalt bij mij heeft men de afgelopen jaren en maanden al minstens tien keer zo n ingreep verricht bij wijze van controle dan wel en om de diagnose te stellen en ik heb er nooit enige hinder van ondervonden de onkosten zijn uiteraard volledig ten laste van de ziekteverzekeraar van de patient ook loonverlies en verplaatsingskosten worden volledig vergoed u behoudt uiteraard het recht om op elk moment uw donorschap opnieuw in te trekken wie graag meer informatie wenst kan terecht in een brochure beenmergschen king ook u kan helpen die u na een telefoontje naar een van de bovenstaande transfusiecentra toegestuurd krijgt ook sofhea 01 6 34 68 82 of het rode kruis 02 347 28 04 sturen u graag een dergelijke brochure statistisch gezien moeten er ergens in vlaanderen een aantal mensen rondlopen die hetzelfde bloedtype hebben als ik misschien bent u daar wel bij en als u mij niet kan helpen kan u misschien wel een van mijn lotgenoten het leven redden door drie dagen van uw tijd en 1 tot 5 van uw beenmerg af te staan dat dan nog na een week opnieuw is aangegroeid ik du rf hopen dat u bereid bent te overwegen u als donor op te geven ik ben er u alvast heel dankbaar voor het moet fantastisch zijn een leven te kunnen redden en het is alvast heel wat beter dan gered te moeten worden een situatie waarin ik mij nu bevind bedankt collega s en maak misschien ook wat promotie in de school waar u les gee ft collegiale groeten chris cuyves herenboslaan 34 2500 koningshooikt