Dwars?

Publicatie datum: 1991-01-01
Auteur: Diana Michel
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 7-8
Pagina’s: 274-276

Documenten

ning gehouden met de verschillende taalni recensi e veaus van de kinderen er hadden bij voorbeeld vragen opgenomen kunnen worden die een appel doen op de receptieve taalvaardigheid van de kinderen diana michel wijs jij de knoppen eens aan zet jij een pan op de grootste gaspit dwars in de brochure over drama zijn een paar verha len opgenomen die op zichzelf heel leuk en spannend zijn maar qua taalgebruik moeilijk in een meertalige groep is dat voor veel kinde ren te hoog gegrepen woorden en uitdruk w geene zes keer dwarskijken leiderdorp de kingen als bulderen voor de gek houden kangoeroe 1990 19 blz f48 9o werkboek lippen op elkaar persen het woeste water f 14 65 docentenhandleiding f 14 9 o komen weinig in het dagelijks taalgebruik voor dit betekent dat aan het uitbeelden van het verhaal een zwaar gewicht wordt toege bij een nieuwe literatuurmethode hoop ik al kend om het verhaal begrijpelijk te maken tijd op een boek dat aansluit bij de belevings de brochure over taalvorming biedt door het wereld van de leerlingen een boek dat nu eens werken met prentenboeken veel aanknopings niet begint met de literatuurgeschiedenis van punten voor tweede taalverwerving de de middeleeuwen en eindigt met de literatuur druktechnieken die voor verwerkingsactivi van na 1945 teiten worden toegepast zijn daarnaast een eerst lezen en ervaren wat een tekst je kan geschikt middel het is jammer dat de aanwij doen en daarna pas achtergrondinformatie ver zingen voor het stimuleren van de tweede zamelen over tijd stroming en structuur zou taalverwerving zo summier zijn bij de lesbe ik logischer vinden het leesplezier zou voor schrijvingen wordt wel aangeraden gebruik te op moeten staan maken van tolkhulp kinderen die voor elkaar literatuur zou bovendien niet gezien moeten vertalen om het verhaal begrijpelijk te maken worden als de onaantastbare tekst in de ivoren er was ook een mogelijkheid geweest een toren maar als een vorm waarin mensen hun prentenboek in meerdere talen aan te bieden gevoelens kunnen uiten en hun bedoelingen hetzelfde boek in de eigen taal als uitgangs kenbaar maken een van de vele kunstuitingen punt in de oer les en of door ouders voorge dus lezen biedt kinderen die minder taalvaardig zes keer dwarskijken wekte bij mij door de zijn in het nederlands extra steun bovendien naam de verwachting van iets nieuws dwars wordt dan de begripsontwikkeling in de eigen liggend anders dan anders met deze verwach taal gestimuleerd eveneens bij het taaldruk ting in het achterhoofd heb ik dit boek beke ken kan de eerste taal een rol vervullen om de ken het doel van de auteur is belangstelling opgeroepen belevingen te kunnen uiten het is op te wekken voor literatuur het boek dient jammer dat de samenwerking met de oer hierbij als uitgangspunt waarbij het zowel leerkracht die hier voor de hand ligt niet meer leerboek als naslagwerk kan zijn iedereen zou wordt benadrukt een gemiste kans dit boek moeten kunnen gebruiken ongeacht leeftijd leerjaar en schooltype afgezien van deze kanttekeningen blijft ons oordeel positief de werkvormen en metho zes keer a nd er s dieken vanuit de kunstzinnige disciplines kunnen het taalaanbod in de onderbouw meer zes keer dwarskijken bestaat uit een handboek variatie geven de besproken brochures getui en een werkboek de dwarsdoorsneden in het gen daarvan ten slotte een uitbreiding van handboek zijn literaire thema s genres schrij het pakket met brochures over dansante en vers en boeken geschiedenis en stromingen muzikale vorming zou leuk zijn kritieken en verschijnselen door steeds een andere doorsnede te kieze n 274 moer 1991 7 8 kan er op verschillende manieren naar litera formatie te lezen over de voorbereiding van een tuur gekeken worden de auteur gaat er van literair werkstuk of een spreekbeu rt uit dat de gebruiker in staat moet worden ge steld de breedte van het literaire terrein te bru i kb aa rh eid overzien en vanuit de verschillende dwars doorsneden zelfstandig keuzen te maken het handboek bevat erg veel informatie vol in het onderdeel thema s wordt gezegd dat gens de auteur kan de geinteresseerde leerling je kunt lezen omdat je je wilt ontspannen om al direct gaan bladeren om daarna direct aan dat ietsje interesseert of raakt of om jezelf met het lezen te slaan maar wat de leerling dan iets of iemand te identificeren het handboek precies met al die informatie moet is mij niet geeft hiervoor twintig verschillende thema s helemaal duidelijk wordt dat overgelaten aan van dieren tot en met de zin van het bestaan de docent de geinteresseerde leerling gaat er worden telkens auteurs genoemd die bij het bladeren en lezen maar wat te doen met de niet onderwerp passen de bedoeling hiervan is dat of minder geinteresseerde leerlingen ik vind het lezen waar het uiteindelijk om begonnen in het hele boek geen middelen om die aan het is direct kan beginnen lezen te krijgen ideeen komen er genoeg bij genres geeft een overzicht van verschillende mij op ja dat wel je zou bij voorbeeld de soorten epiek lyriek en dramatiek waarbij er informatie over een stroming als de romantiek een onderscheid wordt gemaakt tussen fictio kunnen gebruiken om in de klas de literatuur nele en niet fictionele literatuur over de schilderkunst en muziek als verschillende sub genres wordt uitleg gegeven waarna titels voorbeelden van kunst in een periode te laten van werken in het betreffende genre worden lezen zien en horen titels worden er genoeg gegeven bewust koos de auteur ervoor om genoemd maar de docent moet alles zelf ver geen bloemlezing te geven omdat het zijn be der uitwerken doeling is dat de leerlingen zelf op pad gaan en de vragen uit het werkboek nodigen helaas de literatuur ontdekken niet uit tot het beschrijven van eigen leeserva het onderdeel schrijvers en boeken heeft het ringen van leerlingen ze zijn grotendeels re karakter van een naslagwerk 216 biografieen produktief van aard er wordt gevraagd om van nederlandse en vlaamse auteurs aange voorbeelden te geven kenmerken te noemen vuld met een of meerdere titels uit hun oeuvre en begrippen toe te lichten een voorbeeld van geschiedenis en stromingen lijkt het meeste een vraag bij de moderne literatuur van 1916 op de oude vertrouwde literatuurmethode 1945 waarin de chronologisch geordende litera tuurgeschiedenis een prominente plaats in geef een korte typering van de drie stromin neemt in elke periode is een plaatsje inge gen rond 1916 expressionisme dadaisme sur ruimd voor andere vormen van kunst muziek realisme bouw beeldhouw en schilderkunst het onderdeel verschijnselen sluit bij deze het antwoord is voor de goede lezers te vin traditionele vorm van literatuuronderwijs aan den in de tekst van het desbetreffende hoofd doordat er allerlei vorm en inhoudsverschijn stuk die van tevoren gelezen moet worden selen worden besproken helpen dit soort vragen de leerling teksten te ten slotte het onderdeel kritieken deze begrijpen of te waarderen het zijn pure theo dwarsdoorsnede bevat verschillende voorbeel rievragen die niet uitgaan van de leeservaring den van de manier waarop literaire kritieken van een leerling met bij voorbeeld een expres vorm krijgen ook wordt er een overzicht ge sionistisch gedicht geven van literaire tijdschriften toch heb ik niet alleen kritiek positief is het onderdeel thema s uit het werkboek de on b ij dit handboek hoort een werkboek dat als derwerpen zijn zo gekozen dat ze dicht liggen aanvul l ing kan dienen h ierin worden vragen bij wat leerlingen meemaken het titelaanbod gesteld over de hoofdstukken van het hand is divers en geeft ideeen voor het lezen over zo n boek maar ook aan de hand van afbeeldingen onderwerp het thema de jonge generatie uit bepaalde perioden bovendien is er wat in geeft bij voorbeeld titels als karakter de gouwe 1991 7 8 moer 2 75 ouwe van bordewijk maar ook drie verschrik teresseerde leerlingen verwacht meer dat ik kelijke dagen van guus kuijer en augurken met denk dat je van bij voorbeeld een rvtnvo klas slagroom van stephanie worden aangeraden kunt verwachten helaas worden er alleen titels en korte in als methode voldoet ook dit boek helaas niet houdsbeschrijvingen gegeven het thema zelf aan mijn verwachtingen niet de leeservarin wordt niet ingeleid en de reden waarom je zo n gen van de leerling worden als uitgangspunt onderwerp zou kunnen kiezen blijft onver genomen maar de stof onder het motto ken meld nis is leesplezier het streven om de literatuur in een breder het is het beste het handboek inderdaad als perspectief te laten zien door een verband te naslagwerk te gebruiken in die zin heeft het leggen met andere vormen van kunst verdient ook zijn waarde veel systematisch geordende waardering literatuur is ook een middel van informatie over auteurs en literatuur informa de kunstenaar om zich te uiten een van de tie en voorbeelden van andere in dezelfde pe relaties die wordt gelegd is die met de schil riode bestaande kunst themalijsten in deze derkunst in het werkboek worden afbeeldin hoedanigheid verdient zes keer dwarskijken dan gen die representatief geacht worden voor een ook zeker een plaatsje in de schoolbibliotheek bepaalde richting of stroming gebruikt om of in de boekenkast van creatieve docenten en leerlingen aan het denken te zetten andere geinteresseerde lezers ook bij dit punt kan een kanttekening ge plaatst worden er wordt weer niet uitgegaan van de ervaring van de in dit geval toe schouwer maar de leerlingen moeten eerst het betreffende hoofdstuk lezen om daarna pas te kijken ervaren en ten slotte vragen te maken als kun je je voorstellen dat munch een voorlo per van de jugendstil is welke leerling zou op een op deze wijze ge stelde vraag nog met nee durven antwoor den de muziek is een andere kunstvorm waar mee de literatuur in verband wordt gebracht voorbeelden van genres als kinderliederen van annie m g schmidt of luisterliederen van herman van veen of robert long worden genoemd deze onderdelen bieden vele moge lijkheden maar het hangt alweer sterk af van de initiatieven van de docent om er iets van te maken oord eel in het voorwoord zegt de auteur dat zes keer dwarskijken ook en vooral een naslagwerk wil zijn toch is er door de toevoeging van het werkboek een poging gedaan de informatie als leerstof te benaderen en te bevragen en dat laatste is naar mijn mening niet geslaagd de vragen zijn voornamelijk gericht op reprodu ceerbare kennis er wordt erg veel van de gein 27 6 moer 1991 7 8