Een Doe-groep voor zwakke leerders

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: Caro Ermers
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 3
Pagina’s: 14-16
e r k n u t v 0 e r n g een experiment in arnhem een doe groep voor zwakke leerders in buurthuis de hobbit in arnhem zuid wordt al jaren aan veel vrouwengroepen les gegeven de kinder opvang is goed geregeld en de meeste cursisten komen graag naar de les maar soms zijn er cursisten die maar niet willen vorderen in arnhem bedachten ze een doe groep voor deze cursisten caro ermers rijn ijssel college arnhem en groep meest marokkaanse vrou tweede lijnsondersteuning lijk aanbod voor een relatief kleine wen heeft al bijna twee jaar twee al enige tijd worstelen docenten van het groep cursisten te financieren er is ochtenden per week les in een alfabeti roc rijn ijssel college met vergelijkba vanuit de werkgroep tweedelijnsonder seringsgroep de leeftijd varieert van 40 re problemen rond soortgelijke cur steuning geprobeerd externe partners te tot 60 jaar de meeste cursisten hebben sisten vooral in alfagroepen maar ook vinden spd maatschappelijk werk om buiten de lessen weinig contact met in de kse i groepen zitten regelmatig op die manier de fmanciering rond te nederlanders wel hebben zij allemaal cursisten die geen vooruitgang boeken krijgen maar ook dat is niet gelukt er kinderen die vloeiend nederlands spre ze stagneren vroeger wisten we hele was wel belangstelling maar er waren ken ook thuis maal niet wat we moesten doen tegen geen middelen deze patstelling wordt zowel mondeling als schriftelijk maken woordig beschikken we over een twee het begin van een nieuw project deze cursisten weinig tot geen vorderin delijnsondersteuning een werkgroep gen ook in vergelijking met andere alfa bestaande uit logopedistes een pedago een experiment betiseringscursisten alle bekende the ge en een docent voor remedial teaching wij een rt docent en alfadocenten van ma s zijn al verschillende keren de revue rt ook de groep stagnerende leerders de hobbit besloten het heft in eigen gepasseerd maar nog steeds kunnen zij van de hobbit wordt aangemeld voor hand te nemen en te experimenteren zeer veel voorkomende vragen zoals onderzoek en individuele ondersteu met een andere manier van leren als naar hun persoonlijke situatie alleen ning onderzoek wijst op cognitieve gevolg daarvan kwamen de overige alfa m et veel hulp beantwoorden wat betreft beperkingen en in de optiek van de groepen op deze locatie onder druk te lezen en schrijven heeft de docent al werkgroep heeft individuele ondersteu staan meer cursisten in de groepen en eerder besloten haar doelen ver terug te ning dan weinig zin de oplossing zou grotere niveauverschillen de docenten schroeven en vooral nog te oefenen met kunnen zijn een apart project voor deze vonden het echter zo belangrijk dat personalia het lezen van prijzen en der groep cursisten van zeer laag niveau besloten werd om door te zetten en te gelijke maar ook dat blijft voor de cur met nog veel meer dan in de andere kijken of de ideeen over een andere aan sisten heel moeilijk de docent weet uit langzame leerdersgroepen aandacht pak ook het gewenste resultaat zouden eindelijk niet meer wat ze met deze cur voor praktisch bezig zijn opleveren wat we vooral hoopten was sisten moet doen en vraagt zich af of ze het management onderkent het belang dat cursisten meer zelfvertrouwen zou niet beter kan stoppen met de les maar ziet geen mogelijkheid een derge den krijgen door te ervaren dat er din 4 alfa nieuws nummer 3 september 2003 e r k n u t v 0 e r n g gen zijn die hen wel goed afgaan we wilden graag dat hun sleutelvaardighe den zouden verbeteren als compensatie voor de geringe taalvaardigheid en we hoopten dat hun mondelinge taalniveau omhoog zou gaan een belangrijk doel het portfolio was ook het vinden van een goede uit een blad uit het portfolio zou er als volgt uit kunnen zien met een aansprekende foto stroommogelijkheid voor deze cursisten de docent besprak met de cursisten de meer praktische manier van ik kan dat kan ik dat kan ik dat kan ik dat wil ik nederlandse les de cursisten wisten met hulp nog niet leren niet goed wat ze zich daar bij voor moesten stellen maar stemden in met samen brood bakken het experiment wel gaven ze aan dat het voor hen erg belangrijk was om niet alleen te praten maar ook te lezen en te vo o schrijven er werd gestart met zeven o vrouwen de eerste nieuwe les haalden de cursisten gewoontegetrouw hun map pen tevoorschijn de docent merkte een zekere opluchting bij de cursisten toen bleek dat die niet meer nodig waren lesprogramma op papier ziet het lesprogramma er in eerste instantie erg bekend uit er zal gewerkt worden rondom thema s die ik kan dat kan ik dat kan ik dat kan ik dat wil ik dichtbij deze vrouwen liggen de bedoe met hulp nog niet leren ling is dat later ook samen met de vrou wen thema s ingevuld zullen worden iets vragen aan de juf binnen die thema s worden ook prakti van mijn kind sche vaardigheden geoefend als tellen meten en wegen rekenen en de klok als die voor de activiteit van belang zijn daarnaast is het uitdrukl