Een lio op de HSN in Antwerpen

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: M. Arts
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 4
Pagina’s: 127-128

Documenten

maike arts een enkel piepklein puntje toegelicht dit was erg jammer dit had ik namelijk ook wel thuis verder kunnen bekijken een lio op de hsn in van schaakbord naar jungle antwerpe n h ierna ging ik naar een presentatie van jan van peer en daar kwam ik een stuk vrolijker vandaan deze man vertelde vol enthousiasme welke nie u we ideeen en goe d e tips zijn over zijn projecten literatuur in de tweede fase er voor een lio te h alen o p de h sn ook gaf hij in de titel van de workshop mooi aan hoe er op dit moment over onderwijsvernieuwingen wordt gedacht zijn in een gezellig cafeeije in antwerpen werden de laatste van schaakbord naar jungle gaf de overgang aan keuzes gemaakt dit was zeker niet gemakkelijk van de aloude traditionele manier met want er was weer veel te veel te kiezen ik besloot een vierenzestig vaste hokjes programmaonderdelen geva r ieerd programma te gaan volgen het was immers naar een jungle waarin de leerling zich zelf moet de eerste keer dat ik de conferentie zou bezoeken als zien te redden en waarin eigen keuzes gemaakt ho leraar in opleiding is je blik nog breed en wil je moeten worden de theorie van de leerstijlen graag zo veel mogelijk nieuwe ideeen en goede tips van van kolb kwam ook nog even aan bod en ik je ervaren collega s ontvangen vol goede moed liep ik vond het fijn te merken dat veel collega s in de dan ook de achttiende conferentie het schoolvak zaa l niet precies wisten waarover gesproken nederlands tegemoet werd ik bijna klaar met de lerarenopleiding had gelukkig al uitgebreid kennis gemaakt met deze stijlen en vond dus een punt van herkenning na de openingswoorden van andre mottart en aan het einde van de presentatie kon ik dan ook linde van den bosch kon de eerste workshop een interessante vraag stellen over deze aanvangen waarom ze dit workshops hebben leerstijlen het antwoord was niet geheel genoemd is mij achteraf niet helemaal duidelijk bevredigend maar desondanks ging ik met een het woord presentatie lijkt mij meer op z n vrolijk gevoel de pauze in plek aangezien onze moderne co ll ega docenten weer erg veel aan het woord waren en het taalbe schouwing publiek luisterde deze pauze gebruikte ik om de vele standjes langs te gaan op zoek naar alweer nieuwe ideeen voetje voor voetj e en goede tips helaas waren er vooral veel de eerste workshop die ik volgde werd gegeven vlaamse uitgevers van schoolboeken en was ik door twee collega s uit vlaanderen en alleen al snel klaar met mijn speurtocht dan maar op dat taaltje gaf mij het gevoel dat ze veel kennis naar de volgende twee workshops waarvan ik van hun vak hadden de workshop heette kort kan samenvatten dat de eerste echt voetje voor voetje en deze naam was zeer verschrikkelijk slecht was en de tweede een zeer toepasselijk gekozen de letters voet staan in leerzaam uurtje werd deze tweede presentatie vlaanderen namelijk voor vakoverstijgende werd gegeven door jose vandekerckhove en deze eindtermen en zo had ik alvorens de workshop man wist waarover hij sprak opnieuw kwam ik daadwerkelijk aanving al het eerste opgestoken erachter dat ze in vlaanderen veel meer nadruk het grote doel van het project dat gepresenteerd leggen op het belang van de nederlandse taal en werd was het vakoverstijgend werken vanuit dat uitte zich in het belang dat ze hechten aan reisverhalen de redenen voor dit project taalbeschouwing wanneer vandekerckhove de werden kort toegelicht en daarna werd er een h ele dag h ad mogen vullen dan nog had ik aan lessenserie gepresenteerd de lessenserie werd het einde van de dag niet het gevoel gehad dat ook uitgedeeld en toen had ik eigenlijk de zaal het klaar was de man vertelde vol passie over moeten verlaten de resterende dertig minuten het belang van taalbeschouwing en onderbrak werd namelijk de hand out voorgelezen en op zijn verhaal telkens met passende voorbeelden 200 moe r 127 ondanks dat deze presentatie absoluut geen theun meestringa workshop had mogen heten was ik zeer voldaan deze gevolgd te hebben monic bree d op de juiste weg om half zeven het einde van de conferentie zocht ik mijn groep mede ho s op en bespraken het cef en moedertaa l we al wandelend naar het restaurant de dag de meningen waren zeer verdeeld maar een ding kwam duidelijk naar voren als lio s deden wij het lang niet slecht veel van wat er in de is het europese raamwerk voor presentaties naar voren kwam was niet nieuw voor ons ook bleek uit de presentaties dat onze het vreemde talenonderwijs oo k visie op onderwijs de visie van de toekomst zou worden nadat we tot deze conclusie waren geschikt voor het onderwijs in he t gekomen konden we tevreden aan ons diner beginnen de gewenste nieuwe ideeen en tips nederlands als moedertaal waren helaas niet verkregen wel het goede gevoel op de juiste weg te zitten met dit goede gevoel gingen wij weer naar nijmegen en vol vertrouwen terug onze lio stage in hopend dat in de volwasseneneducatie en het mbo wordt b ij het wij over een aantal jaren de aankomende lio s onderwijs in moderne vreemde talen en nederlands als net zo n goed gevoel kunnen geven met tweede taal in toenemende mate gebruik gemaakt van misschien hier en daar een tipje en een goed taalportfolio s die gebaseerd zijn op het common ideetje european framework van de raad van europa dat sluit mooi aan bij het inrichten van het onderwijs op competenties en het geeft ruimte voor het meer zelfstandig leren van een vreemde of tweede taal de vraag is of het raamwerk ook bruikbaar is voor het onderwijs in nederlands als moedertaal dat zou immers handig zijn bij de afstemming van het onderwis in talen en overzichtelijk voor leerlingen en docenten bovendien heeft de europese unie in 2000 in polen besloten het europees referentiekader te adopteren dit betekent dat deze europese taalniveaus in het onderwijs worden ingevoerd in alle landen van de unie dus ook in nederland meestrings en breed slo geven in dit artikel een eerste antwoord op deze vraag die voor de toekomst van het onderwijs nederlands van betekenis kan blijken te zijn enthousiaste leergierige lio s op de achttiende hsn conferentie in antwerpen om de vraag te beantwoorden of het common european framework ook bruikbaar is voor nederlands als moedertaal is enig inzicht in dit europees referentiekader gewenst in dit artikel gaan we uitgebreid op het beschrijvingskader in vervolgens komen enkele nederlandse uitwerkingen van het cef aan bod het artikel sluiten we af met opmerkingen over het nut de wenselijkheid en de mogelijkheid van een l1 200 moer i28