Een musical maken op school

Publicatie datum: 1983-03-01
Auteur: Guy Focketyn
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 44-48

Documenten

een musical maken op school inleiding als je jarenlang rondloopt met het plan om ooit eens een musical te ma ken met kinderen en jongeren dan grijp je natuur lijk de kans met beide handen zo gauw je die krijgt een vrij kort verhaal van annie m g schmidt de prins wil niet le ren was het uit gangspunt bij nader toezien zit ten er in die ver telling heel wat mogelijkheden en onopgeloste vragen waarom wil die jongen niet leren ligt dat wel aan hem zelf ligt het niet aan de leraars hoe is zijn relatie met zijn ouders met zijn vrienden heeft hij die wel hoe staat het met zijn speelomgeving op al deze vragen werd bij de bewerking dieper ingegaan verschillende types van leerkrachten werden naar voren gebracht uiteraard in sterk contrast met elkaar een belangrijke rol werd toebedeeld aan drie narren die houden alles goed in de gaten leveren kommentaar bij wat gebeurt en kennen een natuurlijk middeltje het narrenkruid dat lest niet alleen hun dorst en doet hen op krachten komen maar bovendien geeft het hen een klare kijk op de situatie en schept de mogelijkheid om de problemen aan te pakken en op te lossen de mensen waarmee dit opzet werd gerealiseerd waren ener zijds leerlingen van de lagere 6de leerjaar en middelbare school en anderzijds als begeleiders van de verschillende werkgroepen een aantal leerkrachten en ouders zo kwamen wij tot de volgende taakverdeling 1 spel 2 muziek 3 decor 44 4 kostuum en grime 5 public relations 6 financies van september tot april groeiden de aktiviteiten naar de opvoering toe en dat liep zo van verhaal tot musical in tien stappen 1ste stap voorbereiding van de inhoud aftasten van mogelijkheden uitbouwen van het verhaal uitschrijven van een scenario enkele liedjesteksten en melodieen creeren deze stap was eigenlijk al enkele maanden vroeger begon nen 2de stap voorbereiding van de begeleiding contacten leggen met mensen die bereid zijn de wagen mee in gang te duwen muzikale leiding regie assistentie adviezen inzake bewe ging dictie decorontwerp kostuumontwerp uitvoering van decor en kostuum mensen die willen instaan voor de propaganda en het financieel beleid 3de stap voorbereiding van de acteurs initiele vergadering gevolgd door een soort selectieproef omdat het aanbod groter was dan de vraag de eisen worden niet te hoog gesteld er wordt voornamelijk gelet op het ernstig nemen van de opdrachten en het concentratievermogen van de kandidaten houding beweging dictie en zangstem van de leerlingen worden getoetst 4de stap training in het gebruik van de ruimte het ontdekken van eigen bewegingsmogelijkheden improvisatie van teksten inleven in verschillende personages en eenvoudige situaties deze stap duurt ongeveer drie maanden wekelijkse training twee uur 5de stap naar de musical toe korte scenes spelen teksten improvi seren stilaan komen tot het bepalen van een rolverdeling bewegen op muziek en liedjes aanleren 6de stap de rollen liggen vast geimproviseerde teksten worden uitgeschreven bij het spel houdt men zich nu aan deze 45 teksten de mensen van de kostuumgroep nemen de maten weldra moet er gepast worden 7de stap werkweekend in internaatsverband wordt er een gans weekend doorgewerkt aan de musical alle scenes komen op hun plaats tekorten worden genoteerd nieuwe liedjes worden geinte greerd 8ste stap afwerking de decorploeg gaat aan het werk grote re gehelen worden na el kaar gespeeld kostuums en rekwisieten worden bij het spel gebruikt het decor wordt gemonteerd de muzikanten die indi vidueel en met zijn vieren al geruime tijd hadden gerepeteerd doen hun intrede bij de repe tities met de ganse groep 9de stap generale repetitie voor af bespreking van het re gieboek met de mensen van licht en geluidsregie 10de stap uitvoering hoe ervaar ik musical spelen zeer belangrijk bij dit alles zijn toch zeker de ervaringen van de jongeren zelf ik laat hen aan het woord 46 ik ken geen onder tinge wijs kele baar ar lager schocl samevertast was s voo r en dar lager ervaring l bobb e een vol ee mij keek end mi eat omen1 n5 le el 09 dat n schoolgemee l het end gaan en e ypelen dat opee dit octaan nschap k s baal dat elukki9 e speelp alleen echt met j mee teertin laat s lalaats en an ik situati do19 rol oa t gen of met b banken entovslas v e eeft de in mi jn vooelde groeien moment het eft ten naar r oudercomites m een beleeft j alles hft mi mid gest l elkaar ledereen h zi jn t bpen in heb moeilijker was eerti het dire mooiste wat ik wan neer lk en k 1t15 i es g wordt a 21 leven eigen en geregeld klloet is onderui ooit l t van is kijken en 0 lera ars dank school at beslist w a l aan 01 25 april en het geb e en 24 den z al ve h voor mij is de musical iets als ee beroep het loon is het applaus het week end van de toeschouwers de kostuums en de spelers zijn f antas tisch ik had ook graag sommige mensen willen bedanken guy teo toen ik enkele maanden geleden van dewaele agnes chris en nog school thuiskwam en aan moeder vertel mevr vele andere maar vooral het team de dat ik van plan was deel te nemen dank je voor het initiatief aan de selectie voor het samenstellen van het musicalteam waarschuwde en voor de pret ze mij dat ik wel eens ontgoocheld ihomws yh kon terugkeren ik liet me niet af schrikken en alhoewel ik nooit geluk op 5 6 en7 heb ben ik in deze toffe groep te team ln ma art rat recht gekomen l ichtaa r ons musi het cal sedert januari houden we ons bezig was een r t te d ik heb pacht van repeteren met het eigenlijke spel en daarvoor een mij ko moeten er nogheimwee naar v hebben we ook een werkweek end gemaakt men nog zulk e oor ja die twee dagen hebben we elkaar no t zo n beter leren kennen groep g jaren witzen nverder 2 u ik werken petea 5a e kuz t eoyen wen e in in een musical heb je kans om eens september star tten startten aan iemand anders te zijn 1e dent er dacht ik dat musical er niets niet alleen aan jezelf maar ook hoe komen maar t haan verbaasder ik r er we vordetder de anderen het is voor mij gedacht dat ik doe erggraag 9 aan mee en had de er zoveel voor nooit ben tevreden met de rol die ik kreeg renen te oor en a ik ook da t was fijn vond chter zelf de tekst more di vatk e mochten kieze n praktisch week end vond ik tijdens het veel ukken stukken het tof del dat er het elkaar werden alle wil dan is en een groep als 23 24 peeld ondelvo se meden die is as iv heb ike nodig als ik near mag va lzen april niet uit pril na elk aar saw kan het e veerontspon ik t es gaat dsn niet wet kris met petitie ik ill tea an blijven doet gom 2525 april groep u en na tanta onze bestaan kir k bervoets nabeschouwing vanuit een verhaaltje een musical opzetten en tot in het detail uitbouwen het was een boeiend avontuur op het eerste gezicht is het wonderlijk dat jonge mensen zonder de minste academische vorming zo maar de scene opstappen acteren en het publiek weten te boeien het geheim van hun succes ligt ongetwijfeld in het enthou siasme waarmee deze jongeren optreden hun blijdschap en hun spontaneiteit maken het spel zo overtuigend en zo echt dat de toeschouwer vlug deel heeft aan de sfeer die zij creeren ik geloof dat de musical meer dan het gewone toneelspel de vorm van theater is die door de jeugd op een overtuigen de wijze kan gebracht worden het muzikale element leidt en activeert het gebeuren verhoogt het belevingsvermogen en schept een aangename werksfeer die de inzet van de acteurs in hoge mate stimuleert wat het regiewerk betreft lijkt het mij belangrijk dat de acteur zich niet voelt als een hondje aan de leiband maar dat hij speelkansen krijgt binnen het raam van een aantal duidelijke afspraken een spel zien groeien naar een opvoering toe is een zaak mensen naar elkaar toe zien groeien is nog iets anders weten dat er geen probleem bestaat dat niet opgelost kan worden ervaren dat er steeds weer iemand klaarstaat om je te helpen voelen dat er een gemeenschappelijk beleven is waarin ieder de waardering opbrengt voor het aandeel van de ander gaarne wil ik deze ervaring toewensen aan elkeen die houdt van drama van muziek en vooral van het werken met mensen guy focketyn koningin elisabethlei 8 2080 kapellen bibliografie schmidt a m g de spin sebastiaan arbeiderspers 1964 48