Een nieuwe reeks cursorische lectuur

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: ?
Pagina’s: ?

Documenten

een nieuwe reeks cursorische lectuur hoewel de didactiek van het middelbaar onderwijs in het algemeen en de didactiek van het leesonderwijs in het bijzonder de laatste jaren tot een aantal vernieuwende inzichten zijn gekomen ontbrak het ons nog aan een serie voor cursorische lectuur waarin die inzichten systematisch worden toegepast en uitgewerkt zo n reeks is er nu op de markt gekomen onder de speelse titel je boek te buiten van boek naar leven cursorische lectuur voor het s o de reeks wordt uitge geven door de sikkel en ze bevat totnogtoe de volgende delen j ter haar het wereldje van beer ligthart j marijn de weg liep over de bergen g laenen leven overleven i bayer de vier vrijheden van hanna b l hall maak me niet kapot nieuw is deze reeks al door haar presentatie je boek te buiten be staat telkens uit de oorspronkelijke editie van het jeugd boek plus een didactisch werkboekje samen geleverd in een cellofaanverpakking voor de leraar zijn hierbij nog los verkrijgbaar een algemene lei draad bij de hele serte en een beknopte leidraad bij elk van de werk boekjes methodisch verschilt de aanpak van je boek te buiten grondig van wat we op dit gebied gewoon zijn we noemen de belangrijkste punten 1 het motivatieprincipe dat vooral meespeelt bij de keuze van de boeken en dat op een voor de leerlingen bevattelijke wijze in de thematiek wordt uitgewerkt 2 een gesystematiseerd doelstellingensysteem 3 het principe van de differentiatie naast doelstellingen en op drachten voor alle leerlingen wordt gezorgd voor uitbreidingsdoel stellingen zowel in functie van de begaafdheid als van de belang stelling van de leerling 4 het gebruik maken van rollenspel om zich beter te kunnen inleven in de geboden situaties 5 het aanbrengen van een grondig uitgewerkt thema in de vorm van wat in de affectieve didactiek waardeverduidelijking heet 6 een sterk doorgevoerde vakkencoordinatie die het mogelijk maakt met collega s van andere vakken samen te werken om het boek zo veel zijdig en geintegreerd mogelijk te benaderen men zal opmerken dat deze methodische vernieuwingen nauw aansluiten bij de eigentijdse doelstellingen van het vernieuwd secundair onder wijs als men weet dat de reeks didactisch wordt begeleid door roger standaert hoeft dat geen verwondering te wekken wie de opzet en methode van je boek te buiten van naderbij bekijkt moet wel concluderen dat hier meer en gevarieerder en ook geschikter materiaal wordt geboden dan tot nu toe bij reeksen voor cursorische lectuur het geval is geweest het is dan ook voor iedereen die bij het tekstonderwijs betrokken is de moeite waard om met je boek te buiten nader kennis te maken jan uyttendaele je boek te buiten titels voor het le jaar s o j ter haar het wereldje van beer ligthart in voorbereiding voor het 2e en 3e jaar s o j marijn de wei lie p over de beren pakket 160 fr voor het 3e en 4e jaar s o g laenen leven overleven pakket 160 fr f de swert voor jou ben ik een open boek he in voorbereiding l hall de belegering van stille sijmen in voorbereiding voor het 4e en e jaar s o i bayer de vier vrijheden van hanna b pakket 160 fr voor het 5e en 6e jaar s o l hall maak me niet kapot pakket 160 fr uitg de sikkel kapellen