Een schrijfexamen dat deugt. Naar een vernieuwd schrijfexamen voor 5 havo.

De sectie Nederlands van het Kandinsky College in Nijmegen beschrijft in dit artikel hoe ze de kwaliteit van het schrijfexamen voor 5 havo gezamenlijk hebben verbeterd door in te zetten op: (1) het aanbieden van meer kennis over de onderwerpen waarover geschreven wordt, (2) leerlingen meerdere teksten laten schrijven in verschillende genres, (3) het beoordelen van tekstkwaliteit met een ankertekstschaal. Aan de hand van een kritische evaluatie van de praktijkervaringen van docenten en leerlingen met dit vernieuwde schrijfexamen laten ze zien hoe deze aanpassingen leiden tot een beter schoolexamen schrijfvaardigheid. De ontwikkelde schrijftaken en ankertekstschalen zijn als bijlagen bij het artikel opgenomen.