Een slechte pers

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Henk Lammers
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 8
Pagina’s: 281-282

Documenten

redactionee l aantal uren verschillende onderdelen van het vak goed kunt geven maar de taalvaardigheid van de leerlingen en hoe komt het dat die zo belabberd is i k denk dat de vader van geert henk lammers het antwoord al weet een s l ec h te per s op de voorpagina van de volkskrant van 14 no vember worden de lezers uitgenodigd mee te doen aan de voorronde van het groot dictee der nederlandse taal dat gebeurt met de vol wie nederlands geeft is nooit om vijf uur gende wervende tekst als je maar slim was klaar ik bedoel hier niet dat er altijd wel een donderde het niet of je taalfouten maakte stapel correctiewerk ligt te wachten maar het spellen dat hoefde niet in de jaren zeventig eeuwige geklaag over de teloorgang van het bedje gek de hoogmogendheden in het on nederlands en de kwalijke rol die het onder derwijs hadden in hun almachtige wijsheid wijs daarbij speelt vooral op feestjes brui besloten dat het aankwam op andere vaardig loften en partijen is dat hinderlijk op zulke heden nu zit half nederland met de gebak bijeenkomsten is het sowieso altijd even af ken peren de erfenis van de kreupele stam wachten of het wel leuk wordt en als je dan net plus t grijnst je tegemoet in etalages in onze bedacht hebt dat het inderdaad gezellig is dan brievenbus komt er in je vrije tijd weer iemand aan je kop ik kan de dames en heren van de volkskrant zeuren over de jeugd van tegenwoordig die melden dat je nog steeds taalfouten mag maken niet meer kan spellen dat is natuurlijk de als je slim bent zo ken ik een dyslectische schuld van hun slechte leraren want zo weet advocaat die fouten bij de vleet maakt en dat een ontevreden vader mij te vertellen onze gaat nog wel wat verder dan een verkeerde geert is heus niet dom nee geert misschien toepassing van de stam plus t maar die des niet alniettemin heel succesvol is omdat hij gewoon dat zulke mensen niet beter weten is niet slim is en die slimheid ook heeft gebruikt om goed maar er gelden verzachtende omstandig een goede secretaresse in dienst te nemen heden als ze de volkskrant lezen in dat geval kunnen ze ook nauwelijks beter weten want op 7 november 1992 meldt de volkskrant in in die krant wordt wel op een heel curieuze finland leren kinderen het beste lezen neder manier over het onderwijs in het nederlands land bungelt ergens onderaan dat blijkt uit geschreven ik geef een paar voorbeelden een t en reading literact study waarbij in 32 lan den taaltests werden afgenomen aan negen en op 9 januari i99i staat in de rubriek open veertienjarigen bij de negenjarigen komt ne forum een bijdrage van a braet voorzitter derland op de arste plaats bij de veertienjari van de c v e n dat stuk gaat over de kwestie hoe gen op de i9de het was maar een klein bericht je in de beperkte tijd die er voor nederlands op je maar ik heb er lang over nagedacht ten eerste het rooster staat goed taalvaardigheidsonder heb ik over die getallen zitten peinzen als er wijs kunt geven als je ook nog aandacht aan 32 landen meedoen en nederland staat op de literatuur wilt besteden braet koos als titel arste en de r9de plaats is dan de formulering voor zijn bijdrage het werkelijke probleem in nederland bungelt ergens onderaan wel een het taalvaardigheidsonderwijs een vlag die de adequate samenvatting ten tweede zou ik wel lading dekt maar wat hoor ik van braet de eens willen weten hoeveel allochtone leerlin redactie van de volkskrant heeft aan zijn stuk een gen er in finland zijn ten derde vraag ik me af inleiding toegevoegd waarin de zin voorkomt of in finland ook een op de vier middelbare het werkelijke probleem is de belabberde taal scholen bij een fusie betrokken is en of ze daar vaardigheid en de titel veranderd in taalvaar ook voortdurend vergaderen over weer samen digheid is het grote probleem in het onderwijs naar school het formatie budgetsysteem of de een subtiele maar belangrijke wijziging het basisvorming probleem is niet langer hoe je in een beperkt en ten slotte taalonderwijs is meer dan leren 1992 8 moer 2 8 i lezen in groep 8 wordt aan taal gemiddeld bijna piet hein van de ven zeven uur per week besteed anderhalf uur aan begrijpend en technisch lezen de resterende vijf en een half uur aan schrijven spreken luisteren ontleden taalbeschouwing spelling naar aanleiding van drama en taalexpressie de precieze cijfers staan in zwarts rijlaarsdam t99i p 125 waar we uw schrijven ook kunnen lezen dat aan interpunctie en spel ling die kreupele stam plus t bijna ander half uur per week wordt besteed ik weet niet of de vader van geert zich dat realiseert ik denk eerlijk gezegd dat hij na het lezen van dit be in moer verschenen recentelijk van de hand van richtje alleen onthoudt dat het taalonderwijs claar van den biggelaar en catherine milo he niet deugt de redacteuren van de volkskrant leen vellekoop twee bijdragen over het schrijfonder zullen hem in ieder geval niet op een ander idee wijs in de hierin gepresenteerde lessenreeksen wor brengen den vanzelfsprekend niet alle problemen opgelost die het schrijfonderwijs met zich meebrengt in de het is niet terecht en niet leuk dat leerkrachten volgende bijdrage betoogt piet hein van de ven dat nederlands zo n slechte pers krijgen maar zo deze problemen gedeeltelijk samenhangen met de lang de pers nog zo slecht is hoeven we ons dat theoretische basis van beide lessenreeksen het model niet al te veel aan te trekken van flower hayes aan de hand van een bespre king van de essenreeksen formuleert hij zijn kritiek literatuu r op degeldigheid van het model en op de eraan gekop pelde didactiek zwarts m g rijlaarsdam red verantwoor ding van de taalpeiling einde basisonderwijs 1988 arnhem c ito 1 99 1 ppon i3ppolt rii o laur a de leraar nederlands kwam binnen hij had een stapel papier in de hand plotseling voelde laura vlinders in haar buik de opstellen zeker al nage keken jezus haar hele dag verpest of zou het deze keer eens meevallen ik begin maar eens met het voorlezen van maaikes tekst dan hoort de rest van jullie hoe het ook kan vergelijk het dadelijk maar eens met je eigen produkt laura hoorde nauwelijks wat er werd voorgele zen ze zat vooraan en meende haar eigen opstel ergens bovenop de stapel papier te zien liggen dat was toch haar handschrift kon ze een cijfer ont dekken de leraar pakte de stapel nu kon ze het zien het lag bovenop dus niet alfabetisch een goed teken wat gaat hij dat van mij ook voorle zen wat zei hij nou hier een heel andere tekst t is dus weer eens pet trommels in de hartstreek lullig hoor zomaar je tekst voorlezen hij las het maar stom voor vast en zeker weer pet dadelijk word ik weer eens afgekraakt he wat origineel een 7 waar heb ik dat aan te danken 2 82 moer 1992 8