Een stap in het onbekende

Publicatie datum: 2007-02-01
Auteur: Henk Vlerick
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 3
Pagina’s: 67-70

Documenten

67 een stap in het onbekende henk vlerick een stap in het onbekende plukt leerlingen uit hun vertrouwde werk omgeving en dompelt ze onder in het vakgebied van leeftijdsgenoten daarna krijgen zij op hun beurt de kans om de basiskneepjes van hun vak over te brengen dit project bevordert het wederzijdse respect de expertise binnen het eigen vakgebied en de taalvaardigheid van de leerlingen twee pijlers it vakoverschrijdende project steunt naast de taakgerichte aanpak ligt de klem op twee belangrijke pijlers de toon op het opbouwen van expertise binnen ontdekkingsreis in de wereld van het vakgebied leerlingen fungeren als leer leeftijdsgenoten en het gidsen van kracht en het gebruik van instructietaal jongeren in het eigen vakgebied de titel een stap in het onbekende dekt tijdens de ontdekkingsreis volledig de twee praktijkvoorbeelden lading de bezoekende partij heeft geen enkel idee wat hen die dag en te wachten metselinitiatie staat deze werkwijze blokkeert elke vorm van vooringenomenheid tijdens het uit locatie provinciaal technisch instituut pti voeren van de opdracht ontstaat een heel te eeklo grote openheid die grensoverschrijdend werkt de klemtoon ligt in deze fase op de deelnemers 4 bso bouw pti en 4 con waardering voor elkaar voor het vakgebied sumptief goese lyceum nederland van een ander en voor de culturele ver schillen opdrachten uitgevoerd door de leerlingen van het pti de slaagkans van een ontdekkingsreis wordt grotendeels bepaald door de be kwaamheid van de gidsen de leerling wordt binnen zijn vakgebied leraar aan de hand van eigen materiaal powerpoint schema voor demonstratie en een duidelijke efficiente communicatie bege leidt hij de bezoekers tijdens hun opdracht februari 2007 nummer 3 36e jaargang 68 fase 1 voorbereiding 4 metseloefening de metseloefening wordt in overleg met 1 verdeling opdrachten de praktijkleerkracht bepaald de leer de leerlingen verdelen zich in drie lingen stellen een lijst op met de nood groepen zij kiezen uit volgende op zakelijke materialen en maken de werk drachten plek in orde het spreekt voor zich dat opstellen van een presentatie over er tijdens de lessen praktijk ruimte is de schoolorganisatie en het school om hun metseltechnieken en hun reglement aan de hand van een aanpak in te oefenen belangrijk daarbij powerpoint presentatie is dat leerlingen elkaar bijsturen rondleiding in de praktijklokalen met uitleg over handelingen uitleg over gereedschap en basis fase 2 metselinitiatie kneepjes metselen de metselinitiatie wordt door alle leer 1 ontvangst collega s goese lyceum lingen gegeven dit is voor hen een 2 presentatie organisatie en schoolregle goede test of ze dit onderdeel van hun ment provinciaal technisch instituut vak beheersen wanneer ze een tech eeklo niek duidelijk en gestructureerd kunnen 3 rondleiding in de school overbrengen op hun leerling dan 4 metselinitiatie beheersen ze deze techniek gereedschap en basiskneepjes begeleiden van de leerlingen con 2 informatie verzamelen sumptief tijdens hun eerste stap al snel wordt duidelijk dat de leerlingen pen in de wereld van de bouw heel weinig weten over de andere ateliers om de lacunes op te vullen shake spirit gaan ze op zoek naar informatie bij hun collega s soms kunnen ze een drama is saai ik ga mij niet belachelijk medeleerling overtuigen om tijdens de maken deze en andere uitspraken rondleiding een woordje uitleg te geven galmen vaak door het klaslokaal als je het over zijn vakgebied woord toneel in de mond neemt de muur van vooroordelen rond drama is moeilijk te 3 try out doorbreken en toch dit is een cruciale fase tijdens het project elke groep stelt zijn presentatie dit project is gerealiseerd met het vierde jaar rondleiding voor en krijgt van mede drama goese lyceum en het vierde bso leerlingen tips over de inhoud en de bouw pti eeklo het bestond uit twee aanpak de belangrijkste conclusie fases die elk twee dagen in beslag namen nood aan standaardtaal want anders er werkten ongeveer 35 leerlingen mee aan zouden de nederlanders hun uitleg niet het project begrijpen na de try out krijgen de leerlingen de kans om de feedback in hun presentatie te verwerken indien zij dit willen kunnen ze hun onderdeel opnieuw voorleggen aan de klas 36e jaargang nummer 3 februari 2007 69 fase 1 shakespeare op de planken extra troeven locatie goese lyceum naast het vakoverschrijdende karakter de taakgerichte aanpak het inoefenen van de opdracht taalvaardigheid en het wegwerken van voor verzorg een toneelvoorstelling over de oordelen misvattingen heeft een stap in het personages van shakespeare onbekende nog enkele belangrijke troeven tijdens het project gidsen de leerlingen van 4 drama hun belgische collega s door de toepasbaar in aso tso kso en bso omwille wereld van het toneel zij brengen hen de van mijn achtergrond zijn de projecten basiskneepjes van het acteren bij uitgewerkt in bso richtingen het spreekt voor zich dat dit concept overdraagbaar is aanpak naar alle onderwijsvormen de leerlingen verdelen zich in drie groepen brainstormsessie rond de personages binnen en buitenland een stap in het van shakespeare onbekende is een samenwerking tussen via rollenspel inoefenen van de het provinciaal technisch instituut belgie karaktertrekken van de personages en het goese lyceum nederland je hoeft uitdenken van een verhaal en opstellen niet op zoek te gaan naar een buitenlandse rekwisietenlijst partner om dit project te realiseren het kan inoefenen van het toneel uitgewerkt worden tussen verschillende toneelvoorstelling voor medeleerlingen richtingen binnen een school tussen en leerlingen uit het derde jaar drama scholen binnen een scholengemeenschap of met scholen uit een ander onderwijsnet fase 2 decorbouw minimale kosten het project hoeft geen aanslag te zijn op het schoolbudget of de locatie provinciaal technisch instituut te eeklo portefeuille van de ouders heel vaak kun je materiaal gebruiken dat leerlingen toch opdracht gaan verwerken in de praktijklessen de leerlingen van het vierde jaar drama spelen als eindwerk het toneel mean girls vakoverschrijdende eindtermen in de op het decor bestaat uit verschillende lockers dracht zitten automatisch vakoverschrij onder begeleiding van de leerlingen van het dende eindtermen verwerkt dit zorgt voor pti construeren zij deze kluisjes aan de een belangrijke meerwaarde hand van een bouwplan om dit tot een goed einde te brengen is duidelijke overbruggen barrieres tussen de ver instructietaal noodzakelijk schillende vakken leerlingen decors laten bouwen een metselinitiatie organiseren tijdens het project volgen de leerlingen het het klinkt prachtig maar dit lukt enkel met schoolreglement van de gastschool al snel de steun van je collega s het uitwerken van blijkt dat er grote verschillen zijn op het het project is een ideale gelegenheid om gebied van gsm gebruik schoolverlaten en kennis te maken met de belangrijkste roken dit leidt tot grappige discussies over aspecten van hun vak schoolreglementen en gewoontes februari 2007 nummer 3 36e jaargang 70 u merkt dat een stap in het onbekende tal het niet alleen een ontdekkingsreis voor van troeven heeft het is geen strikt afge leerlingen maar ook voor leerkrachten zet bakend project maar een concept dat een u de eerste stap waaier aan mogelijkheden biedt zo wordt henk vlerick provinciaal technisch instituut eeklo h vlerick pm pti be het provinciaal technisch instituut van eeklo won in 2006 de taalunie onderwijsprijs voor het secundair onderwijs met een stap in het onbekende en veroordeeld tot gedichten zie elders in deze vonk wie de leerlingen aan het werk wil zien surft naar 36e jaargang nummer 3 februari 2007