Een verhalenbundel schrijven?

Publicatie datum: 1980-01-01
Auteur: Lou Menten
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 4
Pagina’s: 29-30

Documenten

een verhalenbundel schrijven in ons vorig nummer publiceerden wij het concept voor een lessenreeks rond het schrijven van verhalen in het technisch en beroepsonderwijs p 6 7 het artikel eindigde met een aantal analysevragen die niet werden beantwoord we vroegen de mening van enkele ervaren leer krachten uit deze onderwijssoort en dit is wat ze ons schreven a deze lessenreeks lijkt me zeer goed uitvoerbaar toch graag enkele bedenkingen het gaat hier duidelijk an een fantasie oefening die een bepaalde kreatieve vorm krijgt hoe het precies in de klas verlopen is kan een vrome toehoorder natuurlijk nooit achterhalen op mij maakt het de indruk van een sterk gedirigeerd proces te zijn waar de normen en geplogenheden van het traditionele taakgerichte groepswerk het raam voor leveren dat heeft voor gevolg dat ik geheel als sterk produkt gericht ervaar en dat er in mijn ogen met een dgl evaluatie weinig ruimte overblijft voor belangeloos genieten van de eigen kreatie persoonlijk zou ik liever de nadruk laten vallen op het stimuleren van de fantasie bij de leerlingen ik vrees nl dat de expressieve kreativiteit op school nog wat verdrukt wordt terwille van de pro duktie hoe werd bepaald dat het een verhaal moest worden werd aan de leerlingen de keuze van de vormgeving gelaten tekenen muziek poezie zijn immers ook taal en tenslotte komt bij mij de graag lerarende leraar om de hoek kijken ik zou het allicht niet kunnen laten de tijdmachine te bestempelen als het zoveelste technisch middel dat de mens althans in fantasie het zicht belemmert op de menselijke mogelijkheden om de grenzen van tijd en ruimte te overstijgen bovendien zit in het onderwerp meer dan de mogelijkheden van een per soonlijk gekleurde groepsfantasie de mogelijkheid nl om kulturen te konfronteren en te relativeren ik hoop dat dit aspekt aan bod kwam in de uitwerking lou menten mechelen 29 b 1 lesdoelstellingen waartoe schrijft iemand verhalen waarom functie van een verhaal 2 lesopbouw een voorbeeld uit stripverhaal uitschakelen bij de inleiding van de les vooraleer werkgroepen apart een verhaal uitwerken wat is kampvuursfeer hoe bereiken meerderheid van leerlingen t s o en b s o zijn geen lid van jeugdbeweging 3 analyse normaal functioneel aspect mijn ervaring met groepswerk is dat er steeds een afwisseling moet zijn tussen het individueel werken en het werken in groep complementair de leiders van de groep werken stilaan alleen deels door eigen autoriteit deels door luiheid van de andere groepsleden vb huistaken inschakelen is zeer interessant om het individueel accent te versterken wat met groepen met vlugge geest en fantasie die veel vlugger klaar zijn met de opdracht dan andere groepen hoe hen opvangen bijkomende opdrachten niet voorzien in gegeven les procesevaluatie wat met leerlingen of groepen die spotten met t werk van andere leerlingen of groepen hoe dichtklappen van mensen vermijden drempel om eigen gevoelens te verwoorden is vaak zeer hoog bij onze leerlingen verre van met gevoelens te spelen zoals bij een verhaal arnold strobbe lotenhulle 30