Een verwerpelijk prutswerk

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 4
Pagina’s: 118-120

Documenten

foru m erg gemakkelijk achter verschuilt thomas lijkt in het leven geroepen om hem deze uitspraken te laten doen de uitspraken staan niet in dienst van het personage maar het personage staat in cristel van de hoef dienst van deze uitspraken dat is fout de uitspraken hebben geen ander doel dan robbert roosenboom uitgesproken te worden dan de desbetreffende meningen op de bladzijden te laten knallen een verwerpelijk tijdsportret zonder an a lys e prutswer k als je als auteur wilt voorkomen dat lezers de ideeen van de hoofdpersoon gelijkstellen aan jouw ideeen moet je in het verhaal een op de kwalijke inhoud van het roman alles moet tegenstem laten horen dat hoeft natuurlijk anders van marcel re ijrneririk werden w ij gewezen niet ook de stem van een personage te zijn maar door een leerling het boek is in 1995 al versclieizerz kan evengoed tussen de regels door in de snaar slechts weinig besprekingen zijn liet ten deel vertelling te lezen zijn dat gebeurt in dit boek ge valle n hoe li e t ii1 onze schoolbibliotheek t erecht absoluut niet reijmerink doet het niet zijn gelzornen is weten we niet maar liet is inmiddels uit ondertitel een roman over de verloren de collectie ven vijderd hiermee hoeven ure leerlingen generatie voorkomen alsof hij een tijdsportret niet in aanraking te brengen wil schrijven maar dan heeft dit wel de psychologische diepgang van een regenplasje al vaker is verdedigd dat een roman geen illusies dubieuz e pers on ages kan bieden als die de pretentie heeft een in het eerste hoofdstuk maken we kennis niet de tijdperk met personen zonder illusies te hoofdfiguur thomas langeveld hij is student schetsen maar zulke romans geven daarmee in duits te utrecht woont alleen in de feite wel een analyse van de beschreven tijd hoerenbuurt van utrecht zijn afstudeeronder izeijmer i nk analyseert niets werp wordt albert speer en hij heeft naar eigen niet alleen in woorden maar ook in daden laat zeggen meer dan honderd hitler biografieen op thomas zich lelijk kennen hij gooide de bange zijn kamer liggen hij gaat vaak gekleed in een jongen hardhandig tegen het traliewerk dat voor bomberjack op een van de eerste bladzijden de juwelierszaak was getrokken om zodoende praat hij tegen celine een naar we later te junks en ander potentieel gajes geen kans te weten komen hersenschim van thomas die in geven iets uit de winkel te stelen de weerloze zijn hoofd verschenen is naar aanleiding van een junk lag ineengedoken tegen het traliewerk hij popposter die hij aan de muur heeft hangen ik zag er versleten uit ondanks het feit dat hij nog heb koppijn celine de hele week suist het niet ouder dan 25 jaar was thomas ging voor door mijn kop en weet je hoe dat komt door hein staan spottend zei hij a ja jullie junks die bovenburen van me die zwartjoekels met trekken altijd op in grote groepen maar o wee hun koleremuziek dat moet je niet zeggen als jullie alleen zijn dan schijten jullie zeven thomas het zijn ook mensen wat ben jij een kleuren stront dan durf je opeens niks meer schijnheilige blanke drol zeg je laat die zwarten blz 40 hier toch ook niet binnen en waarom omdat ze niet te vertrouwen zijn omdat ze stinken dekking a c hter ho ofdp e r s oo n naar knoflook omdat ze geen geld hebben je kunt het natuurlijk afdoen met het gegeven ach kom racist i k waarschuw enkel het dat de hoofdpersoon gek is hij praat tegen een wordt een zootje niet al die zwarten hier in dit meisje op een poster celine alsof ze een overvolle land blz 13 14 we zijn natuurlijk levende figuur is hij identificeert zich soms zo bekend met het gegeven dat je een auteur niet sterk met zijn scriptieonderwerp albert speer kunt vastpinnen op de uitspraken van zijn dat hij denkt dat hij speer zelf is zo zijn er meer personages we kunnen ons echter niet aan de tics te noemen maar meer dan een truc om de indruk onttrekken dat reijmerink zich hier wel hoofdpersoon zo te laten denken praten e n 2002 moer 118 doen zoals hij denkt praat en doet is deze gekte strijdbaarheid van dit boek valt enorm te niet en dus een truc om als auteur buiten schot twisten om zo n boek te maken is meer nodig te blijven hiermee komen ave op hetgeen je de dan een aantal politiek incorrecte meningen in auteur tijdens het lezen eigenlijk steeds kwalijk de mond van enkele personages te leggen en neemt hij laat thomas al deze smakeloze dat meer is naar ons idee in alles moet anders opvattingen ventileren en lijkt daarbij als auteur niet terug te vinden voortdurend te zeggen ik niet hoor maar hij het is niet alleen thomas die de kwalijke door dergelijke goedkope vormen van indek meningen voor zijn rekening neemt later in het king zonder enige overtuiging wij hoeven geen verhaal bezoekt thomas met een vriend van dominee te horen die als personage of als hem mathy een oude nazi ullrich deze zegt in verteller in het boek laat weten wat er mis is niet een gesprek niet hen over de joden zij de opvattingen van thomas dat zou een erg hebben ons de oorlog verklaard wij niet ik was moralistisch boek opleveren maar ook het geen anti semiet maar na hun oorlogsverklaring arrangement van het verhaal is oppervlakkig zo was ik en met mij vele oprechte duitsers wel klinkt de hoofdpersoon totaal niet gek meer op verplicht tegen hen te vechten jullie hebben het moment dat hij racistische fascistische of die oorlog anders mooi gewonnen nee antisemitische uitspraken doet jongen die oorlog hebben we glansrijk verloren zelfs voor mathy was deze kronkel te loze c ita te n veel het leek even of hij zich gewonnen gaf we geven nog enkele citaten na een bezoek hoezo verloren fluisterde hij meer dan zes aan een cabaretvoorstelling komt thomas de miljoen joden zijn er omgekomen ze zijn cabaretier in de kroeg tegen in een gesprek nog steeds aan de macht kijk om u heen de komt thomas tot het idee dat er een nieuwe hele wereld wordt door het jodendom partij opgericht moet worden de partij van de geregeerd in het witte huis in het kremlin ze zuivering we moeten naar duitsland duitsers bepalen alles wat er gebeurt ze hebben nog weten hoe ze een grote verander i ng moeten steeds alle macht in handen blz 66 67 de doorvoeren er moet een definitieve wende stupiditeit straalt ervan af maar waar is in het komen definitief en allesomvattend noem het hele boek de auteur die meer biedt dan de maar een sanering de duitsers weten hoe je dat stupiditeit van de hoofdpersonen nergens moet doen blz 55 de cabaretier heet robert zwaard maar op de achterflap van alles moet climax van ge kt e anders prijst cabaretiervincent bijlo het boek aan reijmerink probeert in de loop van het verhaal vanuit zijn zwartlederen fulmineerstoel heeft een climax van de gekte op te bouwen marcel reijmerink een indrukwekkend daarvoor beheerst hij duidelijk het metier van strijdbaar boek geschreven het is gericht tegen schrijver absoluut onvoldoende een gek met name een linkse generatie die in de jaren personage is als verteller onbetrouwbaar en zestig zeventig en tachtig precies wist wat goed daardoor ontstaat er een verhaal met een en wat fout was dat de jonge opinie bepaalde gelaagdheid in alles moet anders mist journalist marcel reijrnerink in zijn roman alles die gelaagdheid waardoor een scene als de moet anders deze generatie en haar politieke volgende naast de gekte komt te staan in plaats cultuur op de hak neemt is een goede zaak van onderdeel van de toenemende gekte temeer omdat juist vanuit deze oude generatie uitmaakt als eerste gaat het linkse bolwerk het verwijt klinkt dat wij van de jonge generatie van de universiteit eraan allemaal zullen ze te weinig strijdbaar zouden zijn i n dit boek worden gearresteerd en in grote processen wordt eindelijk een klap aan hen uitgedeeld worden berecht mijn partij waar ik de leider maar ook is het een oproep aan onze van ben de partij van de zuiveringen zal daar generatiegenoten om harder te fulmineren tegen zorg voor dragen naast deze actie zullen er ook de oudere generatie die fout na de oorlog is charges worden uitgevoerd in de rooie kat die geweest en nog steeds op de belangrijkste smerige linkse boekhandel en het punkcafe posities van onze maatschappij bivakkeert uit belgie een luid gejuich was te horen de de laatste zin mag blijken dat bijlo de inhoud stropdas klopte me op mijn schouder wij zijn van het boek niet echt kent en over de je kameraden volksgenoot alsje ons nodig heb t 2002 moer 119 zeg je het maar ik heb echter een ding niet recensie gehoord wat doe je met de joden en de zwarten joden zijn er niet meer zei ik zwarten des te meer die gooien we in de noordzee de enige plek in nederland waar herman giesbers nog ruimte is voor die lui een oorverdovend kabaal brak los het leek of ik sieg heil hoorde de multiculturele roepen maar zeker was ik er niet van blz 135 samenleving in de toen in 194 7 de avonden verscheen schreef recensent godfried bomans in elseviers basisschool weekblad het is in zijn soort een meesterwerk ik verzoek u wel acht te geven op de beperking in zijn soort want de soort is eenvoudig mylene hanson klassengesprekken een interac afschuwelijk a ll es moet anders is van een tieve benadering van ondenvijs in rnultiailtiirelc verwerpelijke soort maar bovendien in zijn klassen utrecht uitg degraaff 2002 isbn 90 soort prutswerk het is een boek dat uit de 77024 03 4 143 blz e 16 25 schoolbibliotheken geweerd moet worden moer is niet de eerst aangewezen plaats om een dissertatie te bespreken maar voor klas sengesprekken het proefschrift van mylene hanson is er meer dan een reden om een uitzondering te maken niet alleen heeft de auteur zich op voorbeeldige wijze weten te beperken tot een boek van handzame omvang zo n 140 bladzijden dat ook nog eens vlot en helder geschreven is maar ook biedt het op boeiende wijze inzicht in hoe visies van leerkrachten op multiculturaliteit vorm krijgen in hun interactie met kinderen op de basisschool klassengesprekken analyseert de com municatie tussen leerkrachten van twee basisscholen met hun leerlingen in lessen wereldorientatie waarin de interculturele methode de grote reis centraal staat en daar mee focust het boek tevens op een ander centraal aandachtspunt van moer de rol van taal en taalgebruik in andere lessen dan de lessen taal of nederlands multi c ultura liteit in hoofdstuk 1 van integratievisie naar nniltiperspectiviteit prikkelt de auteur de lezer al meteen tot een stellingname die ingaat tegen de huidige dominante visie op de multiculturele samenleving die zegt dat integreren betekent assimileren eenzijdig aanpassen deze integra tieve visie vooronderstelt dat allochtonen op diverse gebieden een achterstand hebben en dat politiek gezien de ideale samen lev i ng een homogene samenleving is gebaseerd op een 2002 moer 120