Efficiënt solliciteren: een job op zich!

Publicatie datum: 2008-07-01
Auteur: Carl Boel
Collectie: 37
Volume: 37
Nummer: 5
Pagina’s: 30-46

Documenten

30 efficient solliciteren een job op zich carl boel hoewel we er vaak niet bij stilstaan is solliciteren geen eenvoudige opgave het is heel wat meer dan zomaar een sollicitatiebrief en curriculum vitae opstellen je moet nadenken over sterktes en zwaktes de arbeidsmarkt moet worden geanalyseerd je moet je persoonlijk netwerk aanspreken leerlingen zien het vele voorbereidingswerk vaak niet en beginnen onmiddellijk met hun brief en of cv toch is de zoektocht naar de job van je dromen een heuse opgave een job op zich om de leerlingen goed te kunnen begeleiden is een aangepaste aanpak vereist de methode die hier wordt voorgesteld is volledig betrouwbaar en biedt mogelijkheden tot differentiatie bovendien is ze volledig ict gestuurd een aanpak dus die de leerlingen wel ligt want zo n moeilijke zoektocht onderneem je toch liefst op een aangename manier visie it artikel1 richt zich tot al wie zijn leerlingen zo efficient mogelijk wil de methode die hier wordt voorgesteld is begeleiden bij het complex pro gestoeld op drie belangrijke principes die ces van solliciteren het gaat dus aansluiten bij de nieuwe visie op leren in de eerste plaats over leerkrachten begeleid zelfstandig werk ict gericht en uit de derde graad secundair onderwijs concrete voorbeelden uit de praktijk maar ook over stagebegeleiders clb medewerkers lesgevers uit het volwas solliciteren betekent de sterke kanten van senenonderwijs er wordt gewerkt met jezelf in de verf zetten dat is uiteraard voor drie onderdelen van de website van de iedereen anders een gedifferentieerde vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en aanpak dringt zich daarom op het principe beroepsopleiding vdab het is erg van begeleid zelfstandig werk is daarvoor belangrijk om steeds goed te weten met uitermate geschikt de leerlingen krijgen welk onderdeel men werkt of moet werken telkens welomschreven taken die ze binnen 1 de vdab website is voor iedereen vrij een bepaald tijdsbestek moeten afwerken toegankelijk via vdab be de leerkracht is daarbij slechts een 2 voor mijnvdab volstaat het om jezelf te begeleider hij reikt het materiaal aan en registreren op de vdab website wijst de weg wie de weg eventjes kwijt is 3 toegang tot de webleermodule moet probeert in eerste instantie het probleem vooraf aangevraagd worden de proce zelf op te lossen of hulp te vragen aan dure vind je verder in het artikel bij medeleerlingen de leerkracht is slechts de inschrijvingsprocedure laatste hulplijn de lesopdrachten bestaan steeds uit dezelfde onderdelen de taak zelf het tijdsbestek en het verwachte resultaat heel concreet omschreven 37e jaargang nummer 5 juli 2008 31 hoewel sommige werkgevers nog een op papier beschikbaar hebt deze werk handgeschreven sollicitatiebrief en curri wijze is ook een mogelijkheid als je niet te culum vitae vragen is veel tijd wilt besteden aan dit thema solliciteren via e mail of een online sollicitatiefor het project heeft echter enkel nut als de het is uiterst mulier meer en meer de leerlingen ook in de praktijk worden getest nuttig om norm de vdab heeft daarom is het uiterst nuttig om personen uit personen uit het daarop ingespeeld door het bedrijfsleven aan te trekken om een bedrijfsleven aan een webleermodule rond simulatie van het sollicitatieproces te te trekken om een solliciteren te creeren het maken de leerlingen krijgen van de con simulatie van het is met die module dat er tactpersoon een al dan niet aangepaste sollicitatieproces grotendeels zal worden vacature ze analyseren de vacature te maken gewerkt zowat alle schrijven er een brief en curriculum vitae theorie oefeningen links voor en vullen een sollicitatieformulier van voorbeelden vind je in het bedrijf in dan maken ze een telefo deze module voor deze nische afspraak voor het gesprek en voeren cursus zijn geen extra programma s vereist ze uiteindelijk een echt weliswaar gesimu behalve java en flash deze aanpak veron leerd sollicitatiegesprek daarna volgt een derstelt dus wel de beschikbaarheid van bij voorkeur klassikale bespreking deze een computerlokaal waar de hele klas werkwijze wordt door de meeste leerlingen individueel kan werken aan een computer heel positief onthaald de oefeningen uit de met internetverbinding voor leerkrachten vdab cursus zijn dan eigenlijk een voor die geen gebruik kunnen maken van zo n bereiding op het echte werk voor de computerlokaal is er wel een download concrete vacature zone voorzien zodat je veel documenten inschrijvingsprocedure zoals vermeld moet men zich op de website van de vdab registreren voor dit project om toegang te krijgen tot mijnvdab ga je naar het tabblad mijnvdab en klik je vervolgens op registreer als werkzoekende je moet gewoon de velden in het formulier invullen belangrijk is wel dat de leerlingen zich niet als werkzoekende registreren kies bij het voorlaatste veld inschrijven als werkzoekende neen indien zij dit wel doen worden zij geregistreerd als werkzoekende en verliezen hun ouders recht op kinderbijslag het is dus uitermate belangrijk om de leerlingen hier goed bij te leiden voor de webleermodule moet je eerst een aanvraag sturen naar de dienst webleren van de vdab2 die bezorgt je dan een omstandige uitleg over hoe het aanmelden precies gebeurt juli 2008 nummer 5 37e jaargang 32 concrete lesuitwerking de lessenreeks die ik hierbij ontwikkeld heb je kan de lessen inkorten of uitbreiden naar elk onderdeel van de webleermodule be eigen wens de cursus is zo opgebouwd staat uit vier delen theorie illustraties oefe dat je zelf of de leerling kan kiezen welke ningen en tips de tips verwijzen meestal onderdelen je al dan niet uitgebreid behan naar extra oefeningen of naar interessante delt websites tabel 1 geeft een overzicht van tabel 1 voorstel tot planning les doelen en bijbehorende activiteiten 1 doel orienteren wat komt er allemaal bij solliciteren kijken instap en welke stappen moet ik ondernemen hoe aantal cartoons met aansluitend klassengesprek webquest stappenplan solliciteren 2 3 doel voorbereiden vooraleer je begint te solliciteren moet je jobfiche jezelf goed kennen een swot analyse dus hoe aantal tests beroepenfiches en films 4 5 doel voorbereiden nu je weet wat je wil ga je aan de slag werksporen maar hoe begin je daaraan hoe jobsites en gericht jobs zoeken advertenties analyseren mijn vdab 6 7 doel uitvoeren je hebt een vacature gevonden en wil de eigenlijke daarvoor solliciteren sollicitatie reflecteren hoe sollicitatiebrief curriculum vitae en e sollicitatie formulier telefonisch solliciteren het sollicitatiegesprek nabespreking 37e jaargang nummer 5 juli 2008 33 les 1 instap is daarvoor uitermate geschikt ook de vele mails die circuleren op het net en over de deze les dient als orienteringsfase om het werkplaats of de baas gaan zijn aan te project ludiek in te leiden kan je gebruik bevelen denk maar aan de vergelijking tus maken van cartoons en mopjes de reeks sen een gevangeniscel en de werkplaats die peter van straaten voor humo maakte belangrijk daarbij is om de leerlingen te leerlingen het spelletje whack your boss wijzen op een merkwaardige paradox tonen niet aan te raden voor gevoelige werkzoekenden klagen steevast dat ze kijkers in een klassengesprek kan je daarop geen job vinden totdat ze dan een job doorgaan met vragen als wat is jouw vinden want dan doen ze niets anders dan motivatie om te werken wat vind je klagen over hun job zie bv artikel in metro belangrijk bij een job welke verwachtingen helft vlamingen vindt zijn job onwerkbaar heb je van een job wat is jouw gewenste als je wat verder wil gaan kan je de job juli 2008 nummer 5 37e jaargang 34 een tweede fase is het opstellen van een stappenplan van het sollicitatieproces deze taak wordt opgevat als een webquest webquest stappenplan sollicitatieproces inleiding je zit nu in het laatste jaar van het secundair onderwijs de arbeidswereld lonkt duizenden jobs liggen te wachten misschien op jou maar hoe krijg je nu een van die jobs te pakken opdracht solliciteren kost geld tijd en energie je hebt er dus alle baat bij om zo efficient mogelijk tewerk te gaan het is daarom essentieel om een juist beeld te krijgen van hoe het sollicitatieproces in zijn werk gaat met andere woorden welke stappen moet je doorlopen om zoveel mogelijk kans te maken op de job van je dromen verwerking je gaat op het internet op zoek naar informatie over de verschillende fasen in het sollicitatieproces je krijgt een aantal interessante sites zie infobronnen maar je mag er uiteraard ook andere gebruiken je maakt verplicht gebruik van drie verschillende sites je krijgt voor deze opdracht 30 minuten houd je dus strikt aan de opdracht en wees selectief je kan niet alles bekijken zorg er wel voor dat je een volledig beeld hebt je giet je resultaat in een tabel bestaande uit drie kolommen 1 titel van de fase 2 uitleg over wat die fase precies inhoudt met eventuele deelfasen en 3 de bron infobronnen vdab be vacature com vlan be monster be jobat be stepstone be carrieretijger nl solliciteren 10 tips nl beoordeling je werk zal als volgt worden beoordeeld heb je de opdracht afgewerkt binnen de opgegeven tijd is de opmaak zoals gevraagd heb je minstens drie sites gebruikt is je overzicht volledig heb je alle stappen vermeld heb je duidelijk uitgelegd wat elke fase inhoudt afsluiting je hebt nu een duidelijke kijk op de complexiteit van het sollicitatieproces daar was je je waarschijnlijk vooraf niet van bewust 37e jaargang nummer 5 juli 2008 35 je hebt geleerd om verschillende bronnen over eenzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken je hebt overlappingen weggelaten en eventueel ontbrekende elementen aangevuld het maakt je ervan bewust dat je nooit mag vertrouwen op informatie van een bron want dat leidt tot een eenzijdige kijk op het onderwerp je hebt ook geleerd om informatie op een overzichtelijke manier in een stappenplan vorm te geven tot slot heb je aan timemanagement gedaan je hebt geleerd om je tijd evenwichtig te verdelen over de verschillende onderdelen van de opdracht les 2 en 3 jobfiche voorziene tijd kunnen de leerlingen de tests deels thuis afwerken in deze lessen is het de bedoeling dat de leerlingen een goed beeld krijgen van voor de leerlingen is het antwoord op de zichzelf solliciteren begint immers met vraag wat wil ik vaak niet meer dan de jezelf af te vragen wat je kan wie je bent en functie die ze willen uitvoeren maar ook wat je wil deze drie vragen worden steeds uurregeling verloning extra legale voorde beantwoord door oefeningen in de web len bedrijfscultuur spelen een rol om leermodule maar je kan daarop een antwoord te formuleren vind je ook gebruik maken van heel wat bruikbare informatie op de vdab de fiches die het dream website tabblad carriere beroepeninfo solliciteren begint project zie verder bij beroepenfiches beroepenfilms die je zelfs met jezelf af te weetjes voorziet kan kopen een beroepsorientatietest vragen wat je kan eigenlijk een must voor iedereen die gaat wie je bent en we beginnen met wat solliciteren en een aantal specifieke beroe wat je wil kan ik het eigen kunnen pentests in beeld brengen is niet zo eenvoudig daarom om al die informatie te verzamelen voorziet voorziet de module in een behoorlijk uitge de webleermodule in een handig document breid overzicht van mogelijke competenties de jobfiche het is de bedoeling dat je voor elke vacature vergelijkt of het aanbod het antwoord op wie ben ik is zo overeenkomt met jouw kunnen en wensen mogelijk nog moeilijker om op die vraag volwaardig te kunnen antwoorden zijn er een reeks tests voorzien een beperkt les 4 en 5 werksporen aantal tests vind je in de webleermodule maar er zijn er heel wat meer te vinden op nu pas start ons eigenlijke werk het is de vdab website zelf tabblad opleidingen belangrijk dat de leerlingen weten hoe de test jezelf de ervaring leert dat leerlingen arbeidsmarkt in elkaar zit vaak wordt dat dit een heel interessant en leuk onderdeel onderschat een korte theoretische schets vinden maar net daarom moet je de timing in de webleermodule probeert daar aan te in het oog houden afhankelijk van de verhelpen juli 2008 nummer 5 37e jaargang 36 vervolgens gaan de leerlingen over tot een een advertentie wijs hen er ook op dat analyse van een vacature ze moeten in vacatures zonder veel uitleg met heel wat staat zijn om de vijf grote onderdelen van reserve moeten worden bekeken bedrijven een vacature hoofd functie profiel aan die zichzelf niet kenbaar willen maken of erg bod sollicitatieprocedure te onderscheiden karig zijn met informatie over de precieze zie bijlage 1 checklist voor de analyse van functie zijn bedenkelijk hoofding functie profiel aanbod sollicitatieprocedure 37e jaargang nummer 5 juli 2008 37 het belangrijkste aspect van solliciteren die persoon 3 het bedrijf waar de persoon wordt door leerlingen vaak over het hoofd werkt 4 zijn functie in dat bedrijf 5 welke gezien hun persoonlijk netwerk spoor de functie zou je in dat bedrijf kunnen krijgen leerlingen aan om een persoonlijke netwerk en 6 de concrete contactgegevens kaart te maken met een overzicht van telefoonnummer e mailadres gsm num minstens 10 contacten ook dit gieten ze mer best in een tabel met zes kolommen 1 de naam van de persoon 2 je relatie met ook interessant is de sporenkaart stel je voor je solliciteert bij een bedrijf en schrijft een brief en cv je solliciteert tegelijkertijd bij andere bedrijven op een dag belt een van die bedrijven je op en wil met je verder afspreken je weet echter totaal niet meer over welke functie of bedrijf het gaat vanzelfsprekend maakt dit geen goede indruk om die pijnlijke situatie in de toekomst te vermijden maak je beter gebruik van een sporenkaart die de webleermodule voorziet dit handige document houdt alle sporen stappen bij die je bij een sollicitatie onderneemt zo vermeld je over welk bedrijf en over welke functie het gaat wanneer je een brief en cv hebt verstuurd welke verdere afspraken je hebt gemaakt je blijft dus perfect op de hoogte van je vorderingen al deze hulpmiddelen vind je ook terug op ze aan de rechterkolom in het overzicht mijnvdab om op een goede manier met scherm als je ingelogd bent bij mijnvdab deze module te kunnen werken en te weten deze module is erg volledig en biedt het in welke handige middelen mijnvdab voor voordeel dat je erop los kan experimenteren ziet is er een testmodule voorzien je vindt zonder je echte gegevens aan te passen juli 2008 nummer 5 37e jaargang 38 les 6 en 7 de eigenlijke sollicitatie om een goed curriculum vitae te maken zijn er twee mogelijkheden ofwel werk je bij elke sollicitatie wordt een curriculum binnen de webleermodule je kan dan bij vitae met begeleidende motivatiebrief ge de illustraties een aantal voorbeeldcv s vraagd het is daarom essentieel dat leer bekijken en aan de hand van een checklist lingen in staat zijn om op zijn minst deze een soort invulcv opstellen ook voor de twee documenten op te stellen opmaak van een sollicitatiebrief heeft de webleermodule een invulformulier voorzien er wordt verwezen naar de bin normen een interessantere manier is echter om te heeft een voordeel hij zij kan niets vergeten werken via mijnvdab bij je sollicitatie en wordt bij de opmaak vaak geholpen door ruimte kan je een aantal cv s toevoegen de keuzevelden laat de leerlingen gerust eens voordelen zijn legio de standaardopmaak oefenen met zulke formulieren je vindt ze de gestructureerde aanpak de mogelijkheid bij grote bedrijven als bayer fortis om je cv te publiceren via kiss en een colruyt die laatste heeft als voordeel dat aantal extra instrumenten zo kan je bij het formulier ook in het engels en frans voorbeeld je cv vergelijken met concur beschikbaar is zo leren de leerlingen ook renten met de eisen van werkgevers en een aantal standaardtermen van het met populaire eisen in vacatures voor die solliciteren in andere talen kennen vergeet functie je kan daarnaast ook aan job niet dat sommige bedrijven eentalig engels matching doen er wordt op basis van jouw of frans communiceren zeker als het om cv automatisch gezocht naar vacatures die internationale bedrijven gaat passen bij jouw profiel tot slot kan je ook een overzicht krijgen van vijf bedrijven die de nieuwste tendens is het videocv om vaak vacatures hebben voor een functie extra indruk te maken of om op te vallen waarnaar jij op zoek bent tussen de anderen en is het niet net dat wat we zoeken bij solliciteren kunnen doordat communicatie meer en meer sollicitanten tegenwoordig ook een videocv digitaal verloopt hebben de meeste bedrij maken in een kort filmpje ongeveer 1 a 2 ven op hun site een online sollicitatie minuten stellen ze zichzelf voor het formulier geplaatst dat biedt voor hen het voordeel is hier dat je een deel van je voordeel dat alles gemakkelijk en overzich persoonlijkheid kan laten zien die op papier telijk wordt verwerkt maar ook de sollicitant niet naar voren komt creativiteit muziek 37e jaargang nummer 5 juli 2008 39 sites als youtube garagetv staan vol aanpak en opteren ze ervoor om telefo van dergelijke filmpjes er zijn ook nische sollicitatiegesprekken af te nemen gespecialiseerde betalende sites als dit is geen gemakkelijke manier van solli cvpresentatie tv en vistapoint nl citeren want tijd om na te denken is er niet om toch een aantal basisprincipes van het dan is het moment aangebroken waarop de telefoongesprek mee te geven is het simulatie waarnaar we in de visie hebben aangewezen om de leerlingen aan de hand verwezen van start kan gaan de leerlingen van concrete situaties inductief te laten sturen bij voorkeur zelf een e mail met hun aanvoelen wat er mis kan gaan je kan als cv en brief naar een vertegenwoordiger van leerkracht een twintigtal situaties verzinnen een bedrijf waarin een typische fout zit en het is dan aan de leerlingen om de fout te ontdekken soms verkiezen bedrijven een snellere een voorbeeld w crayne goedendag waarmee kan ik u helpen s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt u mij doorverbinden met de personeelsdienst a u b w personeelsdienst crayne goedendag waarmee kan ik u helpen s goedendag u spreekt met chris jacobs ik wou even informeren of u vacante jobs hebt als proces engineer w op dit ogenblik niet mevrouw s ok bedankt oplossing zeg de leerlingen duidelijk dat ze uitgevoerd komen we bij het eigenlijke zich niet te gemakkelijk mogen laten sollicitatiegesprek je kan dit deel ludiek afschepen en dat ze zich dan op een inleiden door een aantal blunders te wervingslijst moeten laten inschrijven vertellen je vindt ze op de vdab website bij het deel gesprek binnen het tabblad na alle voorbereidende taken te hebben carrierelectuur een voorbeeld ooit interviewde ik een buitenlandse sollicitant die zijn motivatie als volgt uitlegde ik heb m n geboorteland verlaten omdat daar geen mooie vrouwen zijn een vriend vertelde me dat er veel blonde vrouwen zijn in belgie dit is een groot bedrijf dus zal ik hier wel een vriendin vinden in de webleermodule vind je een heleboel best opgevat als een groepswerk nadien vragen vaak met tips voor goede vertelt ieder groepje aan de rest van de klas antwoorden om toch zoveel mogelijk welke antwoorden ze hadden ook hier is vragen te beantwoorden wordt dit deel het aangewezen om de theorie in de juli 2008 nummer 5 37e jaargang 40 praktijk te testen film de leerlingen tijdens bij solliciteren kijken dan de leerlingen hun gesprek met de bedrijfsvertegenwoor denken de eerste voorbereidende stap van diger en laat die vertegenwoordiger de het orienteren wordt bijvoorbeeld vaak over prestatie van de leerlingen bespreken aan het hoofd gezien daarom is het nuttig om de hand van die filmpjes ontnuchterend een module aan te bieden die alle aspecten van het solliciteren omvat maar die ook zeker in grote bedrijven worden er vaak ook ruimte biedt voor individueel werk elke psychotechnische tests afgenomen het leerling kan aan zijn haar specifieke taak gaat dan om tests die je iq je logisch werken zonder in algemeenheden te ver redeneervermogen je probleemoplossend vallen dat deze cursus digitaal beschikbaar denken je leesvaardigheid testen om je is is voor de leerlingen meestal een extra hierop voor te bereiden zijn er een aantal troef ze zijn er snel mee weg en het biedt tests voorzien vaak gaat het om dezelfde mogelijkheden die een papieren cursus die je in les 2 en 3 hebt gemaakt ontbeert het blijft echter noodzakelijk om alle opgedane kennis ook in de praktijk te tot slot testen daarom is het simulatieproject een absolute must de leerkracht die zijn haar zesdejaarsleerlingen zijn meestal gemakke leerlingen via de cursus de theorie heeft lijk te motiveren voor een project als aangereikt en die het simulatieproject op solliciteren ze zien het nut en de noodzaak poten heeft gezet heeft op zijn minst er snel van in toch komt er heel wat meer zijn haar job goed gedaan carl boel sint jozefinstituut schoten cboel telenet be noten 1 dit artikel is gebaseerd op een nascholing georganiseerd door het centrum nascholing onderwijs cno van de universiteit antwerpen het is belangrijk te vermelden dat niet de volledige inhoud van de nascholing in dit artikel kon verschijnen een nieuwe sessie van deze cursus zal plaatsvinden op woensdag 15 oktober 2008 inschrijven kan via de website van cno ua ac be cno 2 de school kan een samenwerkingsverband aangaan met de vdab waarbij de leerlingen en ook de leerkrachten gratis een aantal webleercursussen kunnen volgen de verantwoordelijke voor dit project is monika deville e mail monika deville vdab be tel 02 506 16 66 37e jaargang nummer 5 juli 2008 41 weetjes aan de slag de vdab heeft een aparte website ontwikkeld waar leerlingen kunnen opzoeken welk voordeel een toekomstige werkgever zou hebben indien ze hem haar zouden aanwerven aandeslag be dexia organiseert elk jaar een aantal sollicitatietrainingen gratis voor klanten dexia is uiteraard niet de enige prive instelling die een dergelijk initiatief ondersteunt dexia be elk jaar vindt er een dreamproject plaats de bedoeling van dit project is de passie die werknemers in hun job ervaren over te dragen op de leerlingen de leerlingen kiezen een beroep dat past bij hun opleiding daarna krijgen ze een bedrijf toegewezen waar ze dan op een nationale trefdag naartoe gaan daar krijgen ze een kort bedrijfsbezoek maar de nadruk ligt vooral op het gesprek met een werknemer die over zijn job spreekt alle aspecten van de job kunnen worden besproken het is de bedoeling dat de leerlingen beter weten hoe een job die past bij hun profiel er precies uitziet wat wordt er verwacht wat krijgen ze in de plaats hoe gaat het er in een team aan toe vooral het enthousiasme waarmee de werknemer over zijn job praat moet de leerlingen warm maken voor de arbeidsmarkt dream it be elke twee jaar is er het project ondernemer voor de klas bij dit project komt een ondernemer naar de klas en vertelt over zijn bedrijf het is hierbij vooral de bedoeling om de leerlingen duidelijk te maken hoe het er in een bedrijf echt aan toe gaat op tijd komen flexibiliteit inspraak vakantieregeling teamgeest rechten en plichten worden op een evenwaardige manier behandeld de leerlingen kunnen vragen stellen die op hun lever liggen o twee be o2 ondvdklas asp rtc antwerpen het regionaal technologisch centrum antwerpen organiseert een kijkdag waar leerlingen het sollicitatieproces volledig kunnen doorlopen en daarbij worden begeleid uit elke ingeschreven klas worden vijf leerlingen gekozen op basis van hun sollicitatiebrief en cv die mogen dan op het bedrijf in kwestie psychotechnische tests afleggen een medisch onderzoek ondergaan een gesprek met de personeelsdienst voeren in samenwerking met de petrochemische industrie van de antwerpse haven rtc antwerpen be juli 2008 nummer 5 37e jaargang 42 in klasse voor leerkrachten nr 103 maart 2000 p 103 vind je een overzicht van andere interessante projecten om de bedrijfswereld in de klas te halen klasse be archieven archieven taf score 4 nr 5811 er bestaat van de vdab ook een lessenpakket de start van een loopbaan met didactische ondersteuning voor de leerkracht deze map wordt op dit moment herwerkt maar ze bevat heel wat interessant materiaal vooral voor leerkrachten die niet vlot toegang tot internet hebben of zich er niet aan wagen verder lezen een boek dat heel wat praktisch materiaal aanbiedt naast theoretische onder steuning siewert h h 2003 solliciteren hoe doe ik het met succes aartselaar zuidnederlandse uitgeverij 191 p isbn 90 438 0834 2 37e jaargang nummer 5 juli 2008 43 bijlage 1 checklist voor de analyse van een advertentie titel advertentie 1 info over het bedrijf naam van het bedrijf adres telefoon omschrijving soort bedrijf producten grootte omzet 2 info over de functie vacature 0 uitvoerend 0 zelfstandig 0 hogere functie taakomschrijving eisen taakgericht sociaal talenkennis 3 info over het profiel van de kandidaat wij vragen de ideale kandidaat opleiding leeftijd diploma talenkennis ervaring rijbewijs vaardigheden 4 info over het aanbod vanuit het bedrijf wij bieden loon extra voordelen opleiding doorgroeimogelijkheden soort contract 5 info over de sollicitatieprocedure schriftelijk telefonisch sollicitatiebrief wanneer brief curriculum vitae contactpersoon sollicitatieformulier aanvragen eventueel handgeschreven bezoek recente pasfoto wanneer studieattesten contactpersoon aan wie gericht het bedrijf een selectiekantoor de krant bron vdab be juli 2008 nummer 5 37e jaargang 44 bijlage 2 telefonisch solliciteren je hoeft bij het telefonisch solliciteren nog niet w welke vacature bedoelt u mevrouw onmiddellijk echt te solliciteren er zijn immers s verschillende redenen om te telefoneren weet voor welke vacature je precies belt wat houdt de functie in vraag de werkgever een en ander te concretiseren 4 wanneer je slechts in beperkte mate aan de w crayne goedendag waarmee kan ik u eisen voldoet vraag dan of het zin heeft om helpen te solliciteren en vertel wat je wel in huis hebt s goedendag u spreekt met chris jacobs ik alleen relevante zaken ben een dynamisch persoon gemotiveerd en welke carrieremogelijkheden heeft de functie ben bereid om overuren te kloppen wordt te bieden onderbroken blijft je brief bij afwijzing in de portefeuille om w waarvoor belt u precies mevrouw bij komende vacatures opnieuw te worden s wel voor een job natuurlijk bekeken hoe verloopt de sollicitatieprocedure binnen vraag naar de persoon in kwestie die je moet welke termijn hoor je iets spreken en steek niet onmiddellijk van wal hoe groot is het bedrijf en hoeveel personen werken er op de afdeling waar je eventueel 5 zou komen te werken w crayne goedendag waarmee kan ik u vraag of men een uitgebreid vacatureoverzicht helpen heeft en wil toesturen s goedendag u spreekt met chris jacobs ik bel in verband met de vacature van proces telefoonregels operator kunt u mij wat meer vertellen a u b w wie hebt u precies nodig mevrouw ga na in de volgende dialogen wat er fout s loopt op deze manier construeer jij de telefoonregels weet naar wie je precies moet vragen s sollicitant degene die solliciteert w potentiele werkgever 6 w crayne goedendag waarmee kan ik u 1 helpen w crayne goedendag waarmee kan ik u s de personeelsdienst en vlug wat helpen s goedendag ik bel in verband met een wees steeds vriendelijk sollicitatie 7 stel jezelf voor w crayne goedendag waarmee kan ik u helpen 2 s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt w crayne goedendag waarmee kan ik u u me doorverbinden met de personeelsdienst helpen ik bel in verband met de vacature van proces s chris jacobs hier ik bel in verband met een operator sollicitatie w kunt u dat nog eens herhalen a u b begroet de persoon die je belt eerst spreek duidelijk 3 8 w crayne goedendag waarmee kan ik u w crayne goedendag waarmee kan ik u helpen helpen s goedendag u spreekt met chris jacobs s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt jullie hadden een vacature u me doorverbinden met de personeelsdienst 37e jaargang nummer 5 juli 2008 45 ik bel in verband met de vacature van proces s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt operator u me doorverbinden met dhr peters ik bel in w kunt u dat nog eens herhalen a u b verband met de vacature van proces operator s u spreekt met chris jacobs op de w mijnheer peters goedendag achtergrond wacht eventjes karen mama is s goedendag u spreekt met chris jacobs ik nu aan het bellen kunt u me doorverbinden wou eens horen of u al meer nieuws hebt over met de personeelsdienst ik bel in verband mijn sollicitatie met de vacature van proces operator w ja spijtig we hebben voor iemand anders gekozen kies een rustige plaats uit waar je niet s ik ben al blij dat ik niet moet werken in jullie gestoord wordt firma met zo n domme naam 9 wees steeds vriendelijk misschien kom je later w crayne goedendag waarmee kan ik u wel in aanmerking voor een andere job helpen s ja euh er was een vacature en euh 13 w crayne goedendag waarmee kan ik u weet wat je gaat zeggen helpen s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt 10 u me doorverbinden met dhr peters ik bel in w crayne goedendag waarmee kan ik u he verband met de vacature van proces operator lpen w mijnheer peters goedendag s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt s goedendag u spreekt met chris jacobs ik u me doorverbinden met dhr peters ik bel in wou eens horen of u al meer nieuws hebt over verband met de vacature van proces operator mijn sollicitatie w mijnheer peters goedendag w ja spijtig we hebben voor iemand anders s goedendag u spreekt met chris jacobs ik gekozen heb u daarnet ook al gebeld maar mijn gsm s ok spijtig goedendag legt de hoorn neer viel uit toen ik door een tunnel reed vraag steeds hoe het komt dat je niet kies een rustige plaats uit geselecteerd werd zo maak je geen tweede keer dezelfde fout specifiek voor het telefonisch solliciteren nu wat loopt er verkeerd in de volgende dia 14 logen w crayne goedendag waarmee kan ik u helpen 11 s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt w crayne goedendag waarmee kan ik u u me doorverbinden met dhr peters ik bel in helpen verband met de vacature van proces operator s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt w mijnheer peters goedendag u me doorverbinden met dhr peters ik bel in s goedendag u spreekt met chris jacobs ik verband met de vacature van proces operator heb u daarnet ook al gebeld maar ik wilde w mijnheer peters goedendag graag nog weten of jullie een s goedendag u spreekt met chris jacobs ik hospitalisatieverzekering aanbieden wou eens horen of u al meer nieuws hebt over mijn sollicitatie weet goed welke vragen je wil stellen zodat je w welke sollicitatie bedoelt u precies niet opnieuw de persoon moet storen s wel die van een tijdje geleden 15 houd steeds goed je evolutie bij sporenkaart w crayne goedendag waarmee kan ik u helpen 12 s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt w crayne goedendag waarmee kan ik u u mij doorverbinden met de personeelsdienst helpen a u b juli 2008 nummer 5 37e jaargang 46 16 1 w crayne goedendag waarmee kan ik u w eigenlijk hebben we op dit moment geen helpen vacatures maar ik zou evengoed wel eens s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt met u willen praten mag ik u vragen hoe oud u me doorverbinden met dhr peters ik bel in u bent verband met de vacature van proces operator s ik ben 25 ik heb een aantal jaren bij wagenaar w mijnheer peters goedendag gewerkt maar nu zou ik graag een baan met s goedendag u spreekt met chris jacobs ik promotiekansen hebben wou eens horen of u al meer nieuws hebt over w ik hoop dat u eens langs wilt komen mijn sollicitatie w mevrouw de eerste ronde werd pas gisteren desire wens opwekken afgesloten 2 wees niet te happig het is goed om initiatief s goedemorgen mijnheer meijer u spreekt met te tonen maar overdrijf niet erik mulder ik heb al heel wat over uw bedrijf gehoord want ik ben sinds een tijd werkzaam 17 als verkoper vooral in uw branche zou u me w crayne goedendag waarmee kan ik u kunnen vertellen of een dergelijke functie bij helpen uw bedrijf ook vacant is s goedendag u spreekt met chris jacobs kunt w mag ik u vragen welke diploma s u hebt en op u me doorverbinden met dhr peters ik bel in welk vakgebied verband met de vacature van proces operator w mijnheer peters goedendag attention aandacht trekken s goedendag u spreekt met chris jacobs ik heb u daarnet ook al gebeld maar ik ben 3 vergeten om hoe laat wij hadden afgesproken s wanneer u tijd hebt w als u maandagmiddag om 16 uur kunt komen noteer de belangrijke dingen en herhaal op het zou me dat welkom zijn u vindt me op de einde van het gesprek ook steeds de tweede verdieping op kamer 206 gemaakte afspraken ter controle voor jezelf s zal ik u alvast wat informatie over mezelf opsturen w dat is prima want dan kan ik die voor onze aida afspraak al eens doorkijken s alvast heel hartelijk bedankt bij een telefoongesprek is de kans groter dat w tot maandag dan mijnheer mulder men je wil afschepen daarom moet je s tot maandag ervoor zorgen dat de persoon met wie je belt geinteresseerd blijft de aida methode action tot handelen aanzetten is hiervoor uitermate geschikt 4 aida is een oorspronkelijk engels letter s ik heb mijn middelbare studies beeindigd woord dat staat voor daarna heb ik een praktijkopleiding gedaan bij a attention aandacht trekken de firma kraus co en vervolgens een i interest interesse opwekken interne opleiding tot vertegenwoordiger gaande houden gevolgd bij de firma wagenaar in rotterdam d desire wens opwekken dat bedrijf maakt elektronica instrumenten en a action overgaan tot actie is dus nauw verwant aan de branche waarin u actief bent bron siewert 2003 interest interesse wekken hieronder vind je vier fragmentjes van telefoongesprekken welk onderdeel van de aida methode vind je in elk fragment 37e jaargang nummer 5 juli 2008