Eisen voor nieuwkomers in Nederland aangescherpt

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 1
Pagina’s: 15-16
o e r s eisen voor nieuwkomers in nederland aangescherpt de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd op het terrein terrein van inburgering van nieuwkomers zijn vooral ook gericht op de doelgroep van alfa nieuws de analfabete en laagop alfa nieuws geleide nieuwkomers daarom een kort bericht over de belangrijkste maatregelen die de minister gaat nemen jjean n e ku ea nne rv ers u nive rsiteit kurvers universitei t van ti lburg lburg brief van de minister uitkomsten van het onderzoek en ver de inburgeraars zelf en naar de moni moni op 2 oktober 2009 stuurden minister volgens op de maatregelen die het kabi torresultaten die in het buitenland zijn van der laan van wonen wonen wijken en net met betrekking tot de inburgering bijgehouden hier een kleine greep uit integratie en staatssecretaris albayrak zal nemen de gegevens het hele onderzoeksrap en minister hirsch ballin van justitie port is te vinden op een brief naar de tweede kamer waarin onderzoek wib j jikregeer nljdocumentjblg20524 ikregeer nl document blg2 524 nieuwe maatregelen werden aangekon onderzoeksbureau regioplan heeft in in totaal hebben in de onderzoeksperi digd in het kader van de huwelijks en de periode tussen juni 2008 en maart ode meer dan 15 000 mensen het gezinsmigratie 1 aanleiding voor de gezinsmigratie 2009 een eerste effectonderzoek uitge basisexamen inburgering afgelegd de aangekondigde maatregelen vormden voerd overigens onder vermelding dat kandidaten zijn gemiddeld jonger en onder meer de uitkomsten van enkele het heel erg lastig is een dergelijk hoger opgeleid dan de kandidaten van onderzoeken naar huwelijks en gezins onderzoek uit te voeren regioplan voor de invoering van de wib pre wib pre wib migratie en de wet inburgering heeft wat effecten betreft vooral de vol bers genoemd in het rapport uit bijla bijla buitenland wib die in 2009 werden gende vragen bekeken bekeken burgeren inbur inbur ge 6 van het rapport valt bijvoorbeeld af uitgevoerd een rapport betrof de wer wer geraars die al in het buitenland een te lezen dat van de pre wibbers 50 king en effecten van de wib twee examen hebben gedaan wib kandida laag opgeleid is van degenen die na de andere rapporten betroffen de juridi ten beter in dan een vergelijkings invoering van de wib het examen heb heb sche en financiele aspecten van de groep die al voor de invoering van de ben afgelegd de wibbers is dat 31 wib 2 onder meer naar aanleiding van wib naar nederland kwam de pre de medewerkers van de nederlandse de bevindingen kondigt het kabinet wibbers betekent een hogere score op vertegenwoordigingen oordelen over maatregelen aan op het gebied van de toets gesproken nederlands tgn het algemeen positief over de invoering bestrijding van fraude en misbruik van afgenomen bij het examen buitenland van de wet maar klagen ook over de versterking van de inburgeringsmaatre ook een beter resultaat op de intake arbeidsintensieve administratie administratie over gelen van emancipatie van de huwe gelen toets in nederland computerstoringen en soms over de lijkspartners en bestrijding van huwe erva daarnaast is ook gekeken naar de erva kwaliteit van de examenruimte ruim lijk onder dwang in deze bijdrage ringen van medewerkers van de 440 kandidaten uit verschillende lan lan wordt eerst kort ingegaan op een paar nederlandse vertegenwoordigingen en den oordelen vooral positief over de alfa a lfa nieuws nieu w s nummer nummerl maart2olo 1 maart 2010 15