Enkele bedenkingen bij het vak ‘project’ in het vernieuwd beroepsonderwijs

Publicatie datum: 1985-09-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 4
Pagina’s: 38-39

Documenten

enkele bedenkingen bij het vak pro ject in het vernieuwd beroepsonderwijs dat er binnen het beroepsonderwijs heel wat veranderd is de laatste jaren hoef ik je vast niet te vertellen dat niet al die veranderingen verbeteringen zijn zal je mis schien minder bekend zijn hoewel ik niet iemand ben die erg wantrouwig staat tegen elke verandering ik heb het afgelopen jaar heel goeie ervaringen opgedaan in een pilootproject thematisch werken toch stel ik me heel wat vragen bij wat me dit jaar in de schoot geworpen werd het vak project bij mij op school omvat het vak project nederlands wis kunde en maatschappelijke vorming maar deze opsplitsing wordt niet meer gemaakt en als een pakket het vak pro ject op het uurrooster geplaatst het betekent wel dat elk onderwerp dat binnen het vak project behandeld wordt aspecten van nederlands wiskunde en maatschappelijke vorming moet bevatten als leerkracht moet je er dus voor zorgen dat een andere discipline dan die waarvoor je opgeleid bent aan bod komt tijdens je project persoonlijk vind ik dat hiermee voor bijgegaan wordt aan alle vakdidactiek het aanbrengen van nederlands gebeurt wel op een heel andere manier dan het aanbrengen van wiskunde het is ook zo dat je geleerd hebt om binnen je leerstof allerlei moeilijkheden te ontra felen en te zien wat dikwijls moeilijkheden geeft bij leer lingen je hebt allerlei trucjes en middeltjes gezocht om iets beter verstaanbaar te maken iets anders uit te leggen eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik daar voor wis kunde aan moet beginnen verder vind ik dat heel gestructureerd werken erg belang rijk is binnen het beroepsonderwijs leerlingen voelen zich vaak erg onzeker hebben nood aan een kader aan steunpunten hier en daar de laatste jaren heb ik vooral gewerkt aan het systematisch opbouwen en aanbrengen van de leerstof steeds verder bouwen op iets van vroeger altijd iets uitbreiden iets moeilijker niet uitgaan van wat je verondersteld gekend te zijn maar steeds nagaan of dat ook steeds zo is ik vrees dat daar binnen het vak project nog weinig van overblijft het lijkt me dat de leerstof hier onderge schikt is aan het project de remediering blijft weg essentiele vaardigheden die nodig zijn voor het volgende project worden even vlug tussen twee projecten door aangebracht 38 vonk 1985 15de jg nr 4 tenslotte kan ik me niet van de mening ontdoen dat het hele vak project lijkt opgezet om die zo moeilijke beroeps schoolleerling op een zo aangenaam mogelijke manier bezig te houden aandacht gaat vooral naar persoonlijke en sociale groeiprocessen veel te weinig naar het inhoude lijke naar iets bijleren toch is mijn ervaring dat heel wat leerlingen in het beroepsonderwijs vragen om iets bij te leren naar wat meer kennis naar hoe ze dat kunnen doen wat dat betekent hoe ze dat best op papier zetten enz die vraag van leerlingen wordt te weinig au serieux genomen toch is dat heel belangrijk want in een maatschap pij die zo op kennis gericht is zullen zij die een aantal basisvaardigheden niet beheersen als eerste uit de boot vallen op het ogenblik dat ik dit schrijf ligt het eerste thema voor het vak project klaar gelukkig waren we met zijn drieen om het voor te bereiden en hadden we wel steun aan elkaar straks komt de praktijk misschien vallen heel wat van mijn bedenkingen weg als ik het uitgeprobeerd heb misschien komen er heel andere in de plaats katrien de vlaemynck lange kroonstraat 177 2530 boechout 39