Ervaringen. Een experiment: samenwerking tussen de bibliotheek en de school.

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: 1
Pagina’s: 3-4

Documenten

ervaringen i n deze rubr i ek p u b l i c e r e n w e tekste n ervaringen vaw v c n l e d e n d i e iet s a a n p a k t e n e n ervaringen er s u c c e s me e h a d d e n o e b i j d r a g e n m o ervaringen gen hoo g stem s drie kwatitonlade n lan g ervaringen zijn e e n e x p e r i m e n t samenwerking tusse nd e bibliothee ke md e school 1 b e d o e l i n g 1 d e l e e r l i n g e n l e r e n e e n b i b l i o t h e e k t e g e b r u i k e n 2 d e l e e r l i n g e n ee n s p r e e k b e u r t l a t e n h o u d e n o v e r ee n algemeen g e g e v e n o n d e r w e r p n a m e l l j k d e n a t u u r 2 v o o r b e r e i d i n g i h e b e e n z e s t i g t a l b o e k e n o n t l e e n d aa n d e s t a d s bi bli otheek ook aa n d e j e u g d b i b l i o t h e e k d a a r n a a s t h e b i k d o c u m e n t a t i e gev r aagd e n g e k r e g e n va n m i j n c o l l e g a s s c h e i k u n d e d i e oo k d e g e s c h i e d e n i s v a m d e w e t e n s c h a p p e n g e e f t e n b i o l o g i e oo k va n ee n c o l l e g a l i d va n d e d i e r e n b s c h e r m l n g d l e d o c u m e n t a t i e b e s t o n d u i t k r a n t e e n t i j d s c h r i f t e k n i p s e l s ove r a c t u e l e p r o b l e m e n n a t u u r b e s c h e r m i m g l u c h t e n w a t e r b e z o e d e l i n g b e dreigde die r e n o o k b o e k e n ove r d i e r e n e n a l g e m e n e n a t u u r p r o b l e m e n u i t d e s c h o o l o i b l i o t h e e k o n t l e e n d e ik il h e b e e n k a s t g e k r e g e n wa ar i n i k a l l e d o c u m e n t a t i e va n d e k l a s kon 0 p 8 e r gen 3 k l a s 3 d e latijnse 2k l e e r l i n g e n k e e r s t e l e s s a m e n m e t d e l e e r l i n g e n h e b i k d e k l a s o m g e v o r m d t o t eem l e e s z a a l z o a l s i n d e b i b l i o t h e e k e n k e l e t a f e l s b i j e e n i n h e t m i d d e n enkele ta fels lang s d e k a n t d e stoele n lo s i n d e r u i m t e e r t u s s e n an vri j d e ik he b d e l e e r l i n g e n d e bedoelin g m e e g e d e e l d e m hen d e belangstel a a n g e b o d e n boeke n late n r a a d p l e g e n d e sfee r wa s zee r aangenaam u ie ove r d i e ling wa s zeer g r o o t u i t g e s p r o k e n grote r voo r boeke n met informa t voor t i j d ren e n n a t u u r v e r s c h i j n s e l e n da n voo r p r o b l e m e n o e b e l a n g s t e l l i n g ter inzag e schriften wa s n i h i l z e e r spoedi g vroege n d e l e e r l i n g e n boeke n o m mee t e neme n naa r h u i s i k wa s d e b i b l i o t h e c a r s v e e l l e e r l i n g e n kwamen u it leg v r a g e n o v e r s o m m i g e t i t e l s va n b o e k e n d e u i t l e g wer d hu n v e r strekt door d e l e r a r e s b i o l o g i e d i e bi j d e e e r s t e l e s a a n w e z i g was nle t behulp va n een e n c y c l o p e d i e zo u i k d i e u i t l e g m i s s c h i e n oo k h e b b e n k u n n e n g e v e h i k had e c h t e r d e h a n d e n v o l m e t h e t n o t e r e n va n d e b o e k e n m e t ron d t e k ijken w a a r naar d e b e l a n g s t e l l i n g u i t g i n g o f m e t s o m m i g e b o e k e n b e t e r b i n n e n he t berei k te plaatsen d e l e e r l i n g e n b e g o n n e n a l g a u w g r o e p j e s t e v o r m e n v o l gems d e b e l a n g s t e l l n g 1 k h o o r d e z e a f s p r e k e n o v e r d e v e r d e l i n g va n h e t w e rk i n ee n g r o e p o p h e t e i n d e va n d e l e s w a r e n w e v e r d e r o p g e s c h o t e n da n i k gedacht had v e l e n h a d d e n r e e d s ee n o n d e r w e r p v a s t g e l e g d e n ee n g r o e p g e v o r m d d e z e les gin g j u i s t doo r voor h e t w e ek en d z o d a t d e l e e r l i n g e n d e tij d h a d d e n d e ontleende boeke n t e raadplegen o p m e r k i n g e r wer d aa n d e l e e r l i n g e n g e e e n k e l e raa d noc h s u g g e s t i e g e g e v e n a l l e e n d e b o e k e n m o e s t e n he n a a n s p r e k e n ze h a d d e n r e e d s ee n keer 1n groepen gewerkt 5 t w e e d e l e s 2 d e w e e k h e t b l e e k a l g a u w da t v e l e n i n d e v o r i g e l es t e vlu g van s t a p e l w a r e n g e l o p e n somm1 g e g r o e p e n w e r d e n o p n i e u w g e v o r m d met ander e p a r t n e r s s o m m i ge i n i t i a t i e v e n b l e k e n o n h o g e l i j k e n k e l en b l e v e n v olkomen g e i s o l e e r d d r i e i k h e b z e p r o b e r e n o p t e vacgei doo r hu n t e v r a g e i j naar hu n b e l a m g s t e l l i n g z e b l e k e n r e e d s ee n u i t g e s p r o k e n h o b b y t e h e b b e n en ware n a a n v a n k e l i j k n i e t b e r e i d d e z e o p t e g e v e n o f s c h o on i k he n s u g g e r eerde da n maar ee n s p r e e k b e u r t a l l e e n t e h o u d e n k o z e n z e u i t e i n d e l i j k t o c h het g r o e p s werk o v e r e e n va n d e d r i e o n d e r we r p e n e em t w e e t a l ko n zic h m o e i lijk d e c i d e ren el i blee k oo k m o e i l i j k a a n s l u i t i n g t e vinde n bi j ee n g r o e p z e p robeerden het t o c h t w e e g r o e p e n s l o t e n s a m e n w i l d e d i e r e n i n a f r i k a d e z e l e s w a s e r v o o r a l ee n va n z e l f k r i t i e k e n u i t p r a t en va n o r gatli sator i s c h e m o e i l i j k hed e n e n k e l el e e r l i n g e n h a d d e n a l h e e l wt awer k g e l e v e r d z e h a d d e n s o m s ee n h e e l b o e k s a m e n g e v a t h o e w e l da t h e l e m a a l r i e t te r sprake wa s gekomen drie 6 d e r d e l e s 2 d e w e e k d e v o l g e n d e da g w e r d e n d e g r o e p e n d e f i n i t i e f g e v o r m d de take n werde n verdeeld natuurlij k dee d elk e groe p dit zelfstahdig de over g e b l e v e n boeke n ware n g e d u r e n d e dez e t w e e lesse n v o o r t d u r e n d te b e s c h i k k i n g in d e kas t e n werde n inderdaa d g e r a a d p l e e g d s o m s m o e s t i k zel f maa r b e p a a l de boeke n v e r w i j z e n o f enkel e l l n m e e naa r d e kas t neme n o m d e m o g e l i j k h e i d vam nabi j t e o n d e r z o e k e n d e g e n e n di e r e e d s i n d i v i d u a l i s t i s c h g e w e r k t h a d o e n b e s c h o u w d e n dez e le s al s o v e r b o d i g i k mee n echte r da t z e voo r he t g r o e p s w e r k n o o z a k e l i j k w a s k e t t w e e t a l da t g e p o o g d h a d z i c h i n ee n b e p a a l d e groe p t e n t e g r e r e n w a s t r o u w e n s u l g e s l o t e n en z o c h t n i e u w e mogel i jk h e d e n de l l n vonden da t z e no g vee l wer k hadde n o m boeke n t e r a a d p l e g e n o m hu n dee l voo r te g e r e i d e n e n w e stelde n d e e i g e n l i j k e s p r e e k b e u r t e n ui t to t d e v o l g e n d e week 7 v i e r d e l e s 3d e w e e k o n d e r t u s s e n haddei 1 d e l l m m i j no g ee n l e s g e v r a a g d o m de s a m e n h a n g t u s s e n d e d e l e n va n e l k e g r o e p t e v e r z e k e r e n a c h t e r af b l e k e n s o m m i g e n t e w e i n i g g e b r u i k t e h e b b e n g e m a a k t va n d e z e g e l e g e n h e i d uat v are n zij d i e z e e r i n d i v i d u a l i s t i s c h h a d d e n g e w e r k t w a t l a t e r doo r d e a n d e r e n a l s f o u t w e r d a a n g e s t i p t i l m a a k t e va n d e z e l e s g e b r u i k o m e e n b e p a a l d e o r d e i n de s p r e e k b e u r t e n t e k r i j g e n z o o a t w e e e n a l g e m e n e s a m e n h a n g i m p r o v i s e e r d e n wamt d e l l n z a g e n a l dadelij k zel f b e p a a l d e m o g e l i j k h e d e n 8 v i j f d e l e s 3d e w e e k s p r e e k b e u r t d e v o o r h i s t o r i s c h e d i e r e n 2 l l n v a n aap t o t m e n s 2 l l n h e t v u l k a n i s m e o p a a r d e 3 l l n 9 z e s d e l e s 3 d e w e e k s p r e e k b e u r t h a m s t e r s 3 l l n r e n d i e r e n 2 l l n 10 z e v e n d e l e s 3d e w e e k s p r e e k b e u r t w i l d e d i e r e n i n a p r i k a o a r e s e r v a t e n bedreiging 4 lln 11 a c h t s t e l e s 3d e w e e k s p r e e k b e u r t b e d r e i g d e d i e r e n 3 l l n l u c h t e n w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g 2 l l n b e d r e i g d e d i e r e n v o s w o l f s t e k e l v a r k e n z e e h o n d 2 lln 12 n e g e n d e l e s 4d e w e e k b e s p r e k i n g va n d e s p r e e k b e u r t e n w e h e b b e n s a m e n ee n plan o p g e m a a k t va n a l l e s w a t w e g e h o o r d e n g e z i e n h a d d e n jje lln v are n z e l f verwonderd ove r d e s a m e n h a n g o e blee k e m n o c h t a n s nie t g e v i l d w a s w e k o n d e n z e g g e n d a t w e e e n o v e r z i c h t h a d d e n g e k r e g e n v a n d e e v o l u t i e in d e n a tuur va n he t begi n de r tijde n to t nu duidelij k wa s het da t e r foute n e n hia ten v aren a l l e n w a r e n w e h e t e r e c h t e r o v e r e e n s d a t a l l e s p r e e k b e u r t e n boeiend waren 12 t j e h d e l e s 4d e w e e k k r i t i e k o p d e p r e s t a t i e s u i t s p r a a k d u i d e l i j k h e i d t o o n 1 l l u s t r a t i e s p r e s e n t a t i e va n d e i l l u s t r a t i e s opmerking n a elk e spreekbeur t hadde n d e lln steed s enkel e bijkomend e vrage n gesteld 13 c o n c l u s i e i k m e e n d a t h e t e x p e r i m e n t w e l g e s l a a g d is d e ll n t o o n d e n s t e e d s een g r o t e b e l a n g s t e l l i n g z l j l e e r d e n v o o r a l n g r o e p w c r k e n e r w a r e n w e l b o t s n g e n z i j a p p r e c i e e r d e n zee r ster k he t werk va n a n d e r e n e r wa s ee n zeer g r o t e var i at i e w e zage n ee n l e v e n d e hai1ster zelfs w e r v e l s va n v o o r historisch d i e r e n v e l e n h a d o e n boeken ui t eige n bibliothee k meegebrach t e n ook u i t g e l e e n d d e meeste n sprake n o p o v e r t u i g e n d e t q o n d e t a a l o o k n d e g r o e p s g e s p r e k k e n w a s ove r he t a l g e m e e n verzorg d e n i n iede r geva l b e s c h a a f d z e he33e n nie t allee n ee n s p r e e k o e f e n i n g gehad maa r z e hebbe n oo k lere n s a m e n v a t t e n n o t a 1 s n e m e n o p z o e k e n t e pa s b r e n g e n h et b e l a n g r i j k e s c h e i d e n van he t b i j k o m s t i g e z e hebbe n v o o r a l oo k ee n oefenin g geha d i n soc i aal v e r k e e r o p d i t g e b i e d h e b b e n z e no g h e t m e e s t t e l e r e n voor d e volgend e trimeste r voorzi e i k ee n dergelij k groepswer k ove r ee n an d e r o n d e r w e r p d a t i k me t d e l l n z e l f za l b e s p r e k e n dan zal k echte r me t hen naa r d e b i b l i o t h e e k zel f g a a n o m he n z o t e lere n oo k d e c a t a l o g u s t e g e b r u l k e n d a n zulle n de 30eke n dus nie t mee r worde n a a n g e b o d e n dora smeesters k o n i n k l i j k lyceu m tiechele n vier