Ervaringen. Kan het ook anders?

Publicatie datum: 1974-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: 1
Pagina’s: 3

Documenten

ervaringen in deze rubriek publicere n w e teksten ervaringen van von leden d e et s aanpakten e n ervaringen er succe s mee hadden d e bijdrage n mo ervaringen gen hoogsten s dri e kwartoblade n lan g ervaringen zijn k a n het ook a n d e r s v e l e n o n d e r m i j n e a c h t b a r e c o l l e g a s z u l l e n m e t d e t r o t s e n d e z e k e r h e i d va n d e e r v a r e n leraa r o p w e r p e n da t zi j hu n l e e r l i n g e n h o e z e e r d i e da n oo k t o t d e g e b l a s e e r d e j e u g d va n hu n tij d m o g e b e h o r e n t o t b e g r i p l i e f d e e n z e l f s g e e s t drift kunnen brenge n voo r o m het even welk e period e uit de literatuur en di t d a n k e n zi j da n aa n hu n e i g e n g e e s t d r i f t h u n e i g e n l i e f d e h u n e i g e n k e n n i s d i e z i j z o a l s h e t d e g e l i j k e l e r a r e n p a s t w e t e n o v e r t e b r e n g e n o p hu n j e u g d i g e d i scipelen ik w i l u w z e k e r h e i d n i e t a a n t a s t e n u w i l l u s i e n i e t v e r s t o r e n u w g e e s t d r i f t niet beknotten u w resultate n nie t b e t w i s t e n o f toc h w e l indien w i j o o k z o a l s h e t d e g e l i j k e l e r a r e n p a s t w i l l e n b l i j v e n uitgaa n va n wat d e j e u g d i g e m e n s i n d e z e tij d b e z i e l t v a n zij n b e l a n g s t e l u n g v a n zij n e r v a r i n g s w e r e l d indie n w i j d a a r e n b o v e n w i l l e n uitgaa n z o a l s h e t d e m o c r a t i s c h e l e r a r e n p a s t va n d e j e u g d i g e n u i t a l l e l a g e n va n d e b e v o l k i n g d u s oo k u i t d e n i e t l n t e l l e c t u e l e maa r d a a r o m n i e t m i n d e r inten s l e v e n d e m i l i e u s indie n w j t e n s l o t t e a l s b e g e l e i d e r s w i l l e n o p t r e d e n bi j d e o n t p l o o i i n g va n a l l e v e r s t a n d e l i j k e maa r oo k c r e a t i e v e k r a c h t e n va n o n z e l e e r l i n g e n d a n i s h e t n o d i g d a t jj o n z e m e t h o d e n a l t i j d o p n i e u w h e r z i e n o n z e r e s u l t a t e n k r i t i s c h d u r v e n b e k i j k e n o n s v r a g e n s t e l l e n e n naar a n t w o o r d e n z o e k e n d t i s ee n a n t w o o r d d a t i k m i j z e l f ga f o p ee n vraa g d i e i k m i j z e l f s t e l d e we kwamen bi j d e 8 0 e r s e n ho e z e die poezi e hee l ster k leerde n aanvoelen kwam to t uitin g in ja n sonnette n o f i n ander e gedichte n di e d e dromerige kst heti serende sfee r va n 8 0 aoemoen ik gin g al s volg t t e werk nada t w e hee l wa t gedichte n e n oo k proza va n kloos perk van deyssel va n eeden gorter verwe y hadde n gelezen vroe g i k mij n ueerlingen ee n 2utal woorden ui t a l di e werke n o p t e tekenen zomaar achte r el r h e t moeste n we l woorden zijn di e z e als zeer typisc h voo r impressionisme respectievelijk voo r sensitivism e e n natura l isme ervaarden met di e woorden w kten z e dan zel f ee n creatie f stukje ffet resultaat wa s verbluffen d goed vol fantasie vo l rak e typeri ng en vol ff jn aangevoel d n atuu fibeleven of oo k we l vo l parodlereno e vondsten e n meer de intensitei t waarmee z e zich aa n di t wer k begaven gin g all e mogelijke aan dacht bij ee n gewone les ver t e boven later bi j de proefwerken bleek daaren boven da t all e leerlingen zonder uitzonderin g d e geest van 8 0 begrepen hadden de kenmerken kenoe n e n ook o e diverse schrijver s e n dichters i k ha d nochtan s misschien we l iet s minder tekste n gezie n da n ander e jaren dlt was ee n heel prettig e er var ing zowel voo r d e leerlingen al s voor d e le rares uat iede r me t zo n ervaring van een ande r zij n voordee l doe t op zij n ei gen m a n i e r a a n g e p a s t aa n zij n l e e r l i n g e n e n aa n d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n h i j m o e t o f ka n w e r k e n s p r e e k t w e l v a n z e l f w a n t c r e a t i v i t e i t bi j d e l e e r l i n g e n s t i m u l e r e n ka n a l l e e n d i e leraa r d i e z e l f c r e a t i e f i s bi j zij n voorbep e i o i n gen overigens nog ee n goude n t i p terwij l d e leerlinge n creatie f bezi g zijn w e r p t oo k d e leraa r zic h o p d e c r e a t i e v e t o e r g e z e t e n t u s s e n zij n v o l g e l i n gen en na afloo p lees t oo k h u zij n stu k voorl h et valt beslis t mee dora s m e e s t e r s lerares kon lyceu m mechele n wist u het reeds bu muusse s verschee n he t war boe k i ee n produkti e va n d e wetenschappelijke advftegaad van d e v o n creatief taalonoerwijs ee n boe k vol voorbeelde n voo r jlle onderwijsniveaus f 27 50 wel iet s duurder maa r inderdaad drie