Ervaringen. Rollenspel.

Publicatie datum: 1971-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 3
Pagina’s: 4

Documenten

ervaringen in deze rubriek publiceren we teksten ervaringen van von leden d e iets aanpakten en ervaringen er succes mee hadden de bijdragen mo ervaringen gen hoogstens twee kwartobladen lang ervaringen zijn r o l leennssppe ell onder de mogelijkheden om een dialoog te voeren in een klas vergeet herman g de boois in moer 1971 1 het rollenspel het rollenspel is in amerikaanse bedrijven heel gebruikelijk bjj de trai ning van personeelsleden verkopers ploegbazen receptionisten enz het is dus een training in sociale vaardigheid in klasverbamd gebruikte ik het om de leerlingen bewust te maken van communicatiestoornissen intellectuele emo tieve en externe d t kan ze helpen bij discussies en spre ekbeurten een voor beeld onderstaande opgave gebruikte k in een eerste lat jns gr ekse zodat de leerlingen wel enige dl scuss i etra ning hadden gehad in de vorige jaren aan alle leerlingen werd een dag vooraf een volledige beschrijving van de scene de personages en de situatie gegeven scene klaslokaal van 16 00 uur personages leraar a verbeeck leraar frans leeftijd gezinssamenstelling ervarimgjenz leerling uan verbruggen werd eveneen s grondig voorgesteld situatie jan verberuggen heeft altijd lage cijfers voor frans en de leraar wil hem aansporen om harder te werken al de rest wordt doo de spelers geimproviseerd er worden een leraar en een leerling aangeduid en de volgende les mag de heer verbeeck 11 zijn leerling 11 onder handen nemen in ons geval slaagde de leraar er niet i n de leerling wat anders dan gemeenplaatsen te laten antwoorden l het interesseert mme niet v e niet i k kan d at t och n i et even werd h ij a g r e ssief ik v i n d dat u u er o n ze f a m i liezaken maar moest buitenhouden er werd in de loop van het gesprek een andere leraar aangeduid iemand dje meende dat hij het beter kon maar e r kwam geen behoorlijk e communicatie tot stand heel de klas was hiervan diep onder de indruk en het kwam na een goede 5 minuten rollenspel tot een zeer geanimeerd klasgesprek over de oorzaken van deze communicatiestoornissen nog enkele wenken de personages moeten volledig fictief zijn en niemand mag ertoe gebracht worden zijn eigen rol te spelen in dit geval bijvoorbeeld was de slechte leerling in werkelijkheid een uitstekende student die ove rigens bekende dat het voor hem een revelatie was geweest zich in te leven in de rol van een zwakke leerling een volledige beschrijving van deze werkwijze vindt u in instructiemethoden van thomas f staton hoofdstuk 8 het rollenspel mam8 pp 132 163 roger roger st ritacollege konti ch hier past een verwijzing naar het boek dramatische expressie van peter van lint het i s een serie eenvoudige opdrachten verschenen i n twee deeltjes koop eerst het lerarenboekje bat veel waardevolle aantekeningen bevat ze verschenen bij muusses purmerend in 196 het werk richt zich tot leerlingen van 13 tot 16 jaar maak ik mlln uai tr veel uit geput kan worden zowe l voor jongere kinderen als voor oudere jongelui u t de inleiding voor het vak ne derlands lijkt mij de waarde te zitten in de ontwikkeling van de creativi teitjde oefening in interpretati e h et voortdurende taalgebruik schriftelijk en mondeling in steeds wisselende situaties de voorbereiding van het litera d e onderlinge discussie tuuronderwijs en n de vier