Evaluatie: een historische terugblik

Publicatie datum: 2004-10-01
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 1
Pagina’s: 24-26

Documenten

o 24 g e s c h u d evaluatie een historische terugblik ik ga u niet proberen te overtuigen van de genialiteit van mijn evaluatiesystemen ik ga u zelfs geen overzicht geven van mijn evaluatiesystemen ik wil enkel vanuit een historische terugblik enkele ervaringen meegeven als leerling en als lesgever eel lang geleden was er eens een jon bekocht dat klopte niet misschien had ik getje dat naar school ging in zijn dat ook maar door omdat ik toen net zelf secundair onderwijs waren toetsen les begon te geven en op de muziekacade en proeven iets dat er gewoon bij mie tegelijkertijd nog leerling was want een hoorde had je verkeerd gegokt dat van de dingen die me toen opviel was het zal hij niet vragen of hij zal wel geen verschil in beleving als leerling of als leer toets doen dan had je pech er werd kracht gewoon gevraagd wat je moest kennen de eerste ervaring als lesgever voor een en de punten waren een objectieve vaststel klas bij mij totaal onverwacht van de ene ling of dat zo was de ene leerkracht was minuut op de andere zonder enige voorbe alleen wat strenger of soepeler dan de reiding of pedagogische opleiding was er andere het geheel was een vermenging een van wat sta ik hier te doen en dat is van kennis en geluk een beetje als de slim een redelijk existentiele vraag die vraag heb ste mens ter wereld met afvallers en win ik later nog vaak gesteld als het om evalue naars ren ging die eerste punten die eerste rap e eerste keer dat ik me vragen stelde over portcommentaren oudercontact welke evaluatie was bij de lessen muziekgeschie autoriteit om met inzicht juist te oordelen denis in de muziekacademie ik vond er de heb je later leer je die verantwoordelijk beste lesgever die ik ooit meemaakte in al heid opnemen vanuit een mengeling van mijn soorten onderwijs zelf was ik net aan intuitie en ervaring maar je blijft je ervan mijn eerste interims en bij hem had ik het bewust dat evalueren gelukkig maar gevoel dat is lesgeven hij kon duidelijk meer is dan administratief vaststellen maken waar het in muziek om ging creeer de waardering en interesse op het exa je ontdekt snel dat lesgeven en evalueren men geef 5 kenmerken van het gregori zo veel meer is dan vaststellen of een leer aans toen voelde ik me toch ergens ling al dan niet een parabool kan tekenen 34e jaargang nummer 1 oktober 2004 25 veel complexer ook dan de ervaring vroeger zulke heel vervelende gevoelens heb je wel als leerling een evident probleem is natuur eens bij deliberaties wie laten we al dan lijk de puntenverdeling die niet absoluut is niet overgaan wie geven we al dan niet maar jouw keuze jouw afweging maar een diploma en wat houdt dat diploma in even belangrijk is de vraag toetsen we wel we hebben zoveel meer pedagogische wat we denken te toetsen stoppen we in ambities dan louter punten geven maar we onze evaluaties niet een pak agenda s delibereren wel met de punten zoals ze er zowel bewust als onbewust staan met een 50 norm en de leerlingen weten dat het uiteindelijk de punten zijn die soms gebeurt het bewust ik herinner me tellen als ik dat vaststel vind ik dat dan een nog toen ik op deze school begon enkele probleem en zo ja doe ik er iets mee en jaren geleden dat er punten gegeven wer wat den op inzet en die telden mee in het totaal niet alleen je parabool is belangrijk maar ook als leerkracht heb ik nu ook door dat men je klashouding ok maar die punten daar in het college vroeger in feite meer deed was toch geregeld wat mee aan de hand dan nuchter vaststellen of je wiskunde of dat ging dan op klassenraden hij is frans kende of niet en daarmee bedoelden gebuisd maar dat kwam eigenlijk omdat ik we dan onze vocabulaire kennen en een hem een 0 gegeven had voor inzet toen parabool kunnen tekenen wat eigenlijk ook of hij is er wel door maar als ik de punten geevalueerd werd was wie had de discipli zonder inzet bereken beslissen dat we ne om het gokkarakter van zou hij toets met een breder gamma factoren rekening doen en zo ja zou hij dat wel vragen te houden is een ze afwegen tegenover elkaar beperken door dagelijks gedisciplineerd te zeker wanneer er een beslissing moet vallen studeren wie was in staat om behoorlijk erop of eronder is nog wat anders welke notities te nemen hoofdzaak van detail te punten vertellen wat wie is er door wie is onderscheiden verbanden en structuur te in staat het volgende jaar met succes te zien blijkbaar kon ik dat alleen had ik toen beeindigen en welk succes niet door dat het daarom draaide en dat hadden ze me ook wel kunnen zeggen soms blijkt ook dat er in onze punten meer verstopt is dan we bedoelden met onze les ik merk dat er nu meer dan vroeger veel sen ik ben soms verrast als ik proefwerkre meer aandacht is om dat pakket van vereis sultaten bekijk de leerling met de meeste te vaardigheden te expliciteren naar de leer punten is niet altijd de leerling bij wie ik het lingen er wordt meer op vaardigheden beste wiskundegevoel heb in de klas gewerkt in de lespraktijk maar niet in het leerlingen van wie ik in de lerarenkamer zeg minst in veranderende leerplannen het die heeft wiskundig talent en inzicht leer begrip proces dook op toetsen in de klas lingen met feeling die zelfs het lesverloop groeien ook meer weg van het gokkarakter dragen hebben soms geen zin om dat van zou hij toets doen naar wanneer klasgebeuren thuis nog eens een tweede gaan we testen waar we al staan een keer over te doen bij het studeren laat pedagogische studiedag vullen met het staan een derde keer enkele maanden later thema evaluatie illustreert ook dat we voor de proefwerken misschien toetsen we doorhebben dat evaluatie geen klare een wel eerder wie bereid is in ons systeem van voudige zaak is toetsen en proeven te stappen oktober 2004 nummer 1 34e jaargang 26 als besluit houd ik twee dingen over 2 vanuit allerhande reacties en vanuit een kritisch afstandelijke zelfbevraging moe 1 welke technieken we ook ontwikkelen ten we naar onze eigen evaluaties kijken welke afspraken we ook maken over evalueer ik wel wat ik wil evalueren evaluatie we moeten ons bewust zijn en evalueer ik wel wat ik denk te van de onoverbrugbaarheid in percep evalueren tie van het onderwijsgebeuren in het algemeen en het evalueren in het bij ook na 20 jaar twijfel ik daar regelmatig aan zonder tussen leerlingen en leerkrach ten chris cambre leraar wiskunde immaculata instituut hoogstraatsebaan 2 2390 malle chris cambre pandora be t u s s e n d o o r opleiding tot jeugdboekenwerker de opleiding tot jeugdboekenwerker biedt theoretische achtergronden over literatuur voor 12 en tips om de bibliotheekcollectie of klasleesplank nog beter uit te bouwen maar ook praktische werkvormen met jeugdboeken en handvatten om nog beter om te gaan met jongeren in deze introductiereeks ontmoet je auteurs uitgevers leesbevorderaars met wie het fijn discussieren is en gemotiveerde collega s met wie je van gedachten kunt wisselen je zoekt samen met de andere deelnemers naar een goede aanpak voor allerlei situaties waarin jongeren boeken bibliotheek school en media samengaan je doet ideeen op om originele leesbevorderingscampagnes uit te werken de bijscholing vindt plaats op 8 maandagen telkens van 9 30 tot 17 uur de reeks begint op 17 januari 2005 en gaat verder tot 9 mei 2005 de groep is beperkt tot 18 deelnemers inlichtingen en inschrijvingen inschrijven kan tot 15 december 2004 via het secretariaat van de bibliotheekschool gent e tinelstraat 92 9040 st amandsberg tel 09 218 89 33 fax 09 229 32 55 e mail bibschool vspw be website 34e jaargang nummer 1 oktober 2004