Evaluatie van het aanvankelijk spellen in een adaptieve onderwijsleeromgeving

Publicatie datum: 1994-09-01
Auteur: Roland Smets
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 1
Pagina’s: 53-64

Documenten

evaluatie van het aanvankelijk spellen ineen adaptieve onderwijsleeromgeving roland smets wie niet tijdig leert lezen en schrijven kan niet meekomen niet op school en ook later niet in de maatschappij heel veel kinderen hebben het moeilijk om een mini male lees en spellingvaardigheid te verwerven niet zelden ve rl iezen ze hun veer kracht en vallen af het kan als kind je jeugd vergallen en thuis veel zorgen baren dit artikel handelt over het voorkomen van dit soort processen het schetst een handelingsmodel om risico s op functionele ongele tterdheid middels adaptief zorg verbredend onderwijs te reduceren de concrete invulling wordt beperkt tot het aanvankelijk spellingonderwijs op de basisschool valueren staat in dienst van het vervolgens situeren we de basisprincipes didactisch handelen van de van het diagnostiserend onderwijzen binnen leerkracht om het onderwijs af een adaptief onderwijsmodel in het tweede te stemmen op de leerbe gedeelte geven we een toepasbare hand hoeften van de lee rl ingen in reiking voor wie met het model diagnostise het basisonderwijs staat dit rend onderwijzen op weg wil we doorlopen streven bekend als zorgverbreding de handelingscyclus fasegewijs aan de zorgverbredend adaptief onderwijs kan er hand van een casus de klemtoon ligt tel toe leiden dat minder kinderen de school kens op de samenhang tussen spelling verlaten met een ontoereikende spelling theorie diagnostiek en de daaraan te rela vaardigheid een concretisering van het teren hulpverlening zorgverbredend handelen in de klaspraktijk is het diagnostiserend onderwijzen om dia gnostiserend te kunnen onderwijzen moe ten leerkrachten planmatig kunnen evalu leren spellen eren met gebruik van een adequaat evalu atie instrumentarium in het stadium van het aanvankelijk spellen in dit artikel wordt een procedure geillus leert het kind de fonologische strategie toe treerd van diagnostiserend aanvankelijk passen de onervaren speller luistert het spellingonderwijs in een eerste meer theo klankzuivere woord uit breekt de klank retisch gedeelte beschrijven we de basis vorm op in fonemen en zet die sequentieel handelingsstructuur van het spellen om aan de hand van eenvoudige foneem sept okt 1994 nummer 1 24e jaargang n m ppsr