Examenkoorts? Toetsziek? De Evaluatheek NT2 biedt raad!

Publicatie datum: 2007-10-01
Collectie: 37
Volume: 37
Nummer: 1
Pagina’s: 26-33

Documenten

26 examenkoorts toetsziek de evaluatheek nt2 biedt raad matthias vienne heb je weer maar eens nieuwe modules nt2 op jouw programma gekregen waarvoor je straks evaluaties moet maken voelen jouw cursisten zich niet helemaal comfortabel met de examens en wil je wat nieuwe ideeen om het evalueren anders aan te pakken of ben je pas gestart en heb je nog nooit eerder taalvaardigheid in kaart moeten brengen benieuwd naar wat nieuwigheden als portfolio zelfevaluatie peer assessment permanente evaluatie kunnen betekenen voor jouw klas of centrum dan is misschien iets voor jou de evaluatheek nt2 is een online uitwisselingsplatform voor allerlei evaluatie instrumenten nt2 en het informatiepunt voor lesgevers rond allerlei aspecten van het evalueren van taalvaardigheid nt2 generische middelen voor bestaat dankzij de evaluatheek nt2 kan dergelijke uitwisseling nu met een eenvoudige veral te lande wordt er individueel reeks muisklikken van en voor docenten of in werkgroepjes hard gewerkt aan nieuwe toetsen examens en andere evaluatie instrumenten eerste hulp nt2 maar men heeft geen weet bij evaluatiekwesties van elkaar en het vele werk wordt op veel plaatsen of momenten gewoon overgedaan goede evaluatie instrumenten de evaluatheek nt2 bevat een databank ontwikkelen vraagt tijd en niet iedereen heeft voor evaluatie instrumenten die ontwikkeld evenveel tijd inspiratie of ervaring om dat te zijn in het veld of door andere instanties doen waarom dan niet de krachten bundelen deze zijn op eenvoudige wijze en gratis en van elkaars expertise en geleverd werk downloadbaar om te beletten dat cursisten gebruik maken of elkaars toetsen aan of andere onbevoegden de evaluatie instru wenden ter inspiratie voor eigen werk als je menten zouden kunnen afhalen zitten ze geen zin hebt om ze letterlijk over te nemen allemaal netjes achter een login een zou dit geen grote tijdsbesparing betekenen registratie is dus nodig maar neemt niet en een efficientere inzet van de middelen met zoveel tijd in beslag je krijgt automatisch de vrijgekomen tijd kunnen er dan nieuwe een bevestigingsmail van zodra je account evaluatie instrumenten ontwikkeld worden actief is daarna kan je inloggen en zoeken voor bepaalde specifieke doeleinden of in de databank aan de hand van volgende bepaalde niveaus waar er nog weinig of niets zoekcriteria 37e jaargang nummer 1 oktober 2007 27 1 vaardigheid lezen luisteren schrijven komen en is de kans weer groter dat spreken nieuwe evaluatie instrumenten worden op 2 domein werk zoeken en ondernemen geladen je hoeft niet noodzakelijk nieuwe economische consumptie mobiliteit evaluatie instrumenten te ontwikkelen als je vrije tijd media en sociale contacten iets aan de evaluatheek nt2 wil toevoegen school en opvoeding kinderen op zet ze erop die toetsen en steek je leiding en hoger onderwijs gezond collega s aan om hetzelfde te doen in ieder heid huisvesting en gezinsadministratie geval willen de inspectie de pedagogische 3 niveau aansluitend bij de modulaire begeleiders van de netten en het departe structuur van het aanbod die aansluit ment onderwijs die deze dienstverlening bij het europees referentiekader voor aan het veld financieel mogelijk maakte moderne vreemde talen deze manier van delen 4 soort evaluatie intaketoets tussentijdse van kennis en evaluatie toets eindtoets individuele of klassikale materialen heel sterk sti afname cursusafhankelijk of onafhan muleren zet ze erop die kelijk observatie zelfevaluatie peer toetsen en steek assessment co assessment portfolio de website is work in je collega s aan om diagnostisch instrument logboek cur progress we sturen aan hetzelfde te doen sistvolgsysteem op uitwisseling en samen werking zodat er op ter hoe meer criteria je aanvinkt hoe verder je mijn voldoende evaluatie je keuze verfijnt in sommige gevallen kan je vormen ter beschikking zullen zijn voor alle zoekresultaat nihil zijn omdat er nog geen doelgroepsegmenten alle toetsdoeleinden of evaluatie instrumenten opgeladen zijn die alle evaluatiewijzen door de grote variatie aan je specifieke criteria beantwoorden als aan alternatieven zal ook het fenomeen van je een geschikte toets vindt kan je die het grijs draaien of lekken van toetsen op verder in detail bekijken en eventueel de de duur verdwijnen we hopen in ieder geval bijhorende bestanden downloaden audio dat het vele werk dat vaak in de beslotenheid of videofragmenten toetsbladen score van een werkkamer of groep verricht wordt wijzers handleidingen om te illustreren eindelijk aan de oppervlakte komt en de welke zaken je zoal kan vinden op de waardering kan krijgen die het verdient evaluatheek nt2 nemen we als bijlage bij dit artikel een voorbeeldje op op het weegschaaltje het kan besmettelijk zijn om alle schroom weg te nemen wordt er aan de opgeladen toetsen geen enkele de evaluatheek nt2 wordt maar interessant beoordeling gekoppeld het staat iedereen naarmate er meer evaluatie instrumenten vrij op deze site te zetten wat hij of zij goed op komen het is slechts een boeiende nodig of nuttig vindt het centrum voor taal uitwisselingsplaats als er niet alleen instru en onderwijs k u leuven stelt enkel het menten worden afgehaald maar ook opge digitale platform ter beschikking maar staat laden naarmate er meer instrumenten te niet garant voor de kwaliteit van de vinden zijn zullen er meer gebruikers opgeladen evaluatie instrumenten dat blijft oktober 2007 nummer 1 37e jaargang 28 de verantwoordelijkheid van de auteur ook 1 nieuwsrubriek met nieuwigheden van wat het eventuele copyright betreft van de site of van het veld van evaluatie gebruikte materialen er wordt enkel vorming studiedagen nieuwe produc gevraagd om de instrumenten op te laden ten of literatuur via een formulier en om dat formulier zo 2 visie en goede voorbeelden naast een volledig en correct mogelijk in te vullen als visietekst en een multimediale inter dit niet gebeurt wordt het zoeken achteraf actieve introductie in het evalueren van wel erg moeilijk als je niet aangeeft dat de taalvaardigheid vind je goede voorbeel evaluatie zich afspeelt in het domein den van verschillende evaluatiewijzen mobiliteit bijvoorbeeld zal iemand die zoekt 3 praktische tips checklist en stappen naar toetsen binnen dit thema jouw plannen in dit gedeelte vind je allerlei tips evaluatie instrument niet vinden en stappenplannen voor het ontwikkelen van evaluatie instrumenten of voor het het is dan ook aan de gebruiker om zelf uit implementeren van een vernieuwde te maken welke evaluatie instrumenten hij evaluatiepraktijk in een centrum je vindt wil afhalen voor gebruik op deze wijze er ook handige checklists voor het wordt het beoordelingvermogen van iedere beoordelen van evaluatie instrumenten gebruiker en zijn team aangesproken om 4 achtergrondteksten en links wil je je die evaluatievorm te kiezen die het best verder verdiepen in evaluatie dan vind past bij het gekozen doel van de evaluatie je hier alvast wat interessante lectuur en of bij de groep cursisten die geevalueerd heel wat links naar andere instellingen moeten worden in het tweede onderdeel die bezig zijn met het evalueren van van de site het informatiepunt evaluatie taalvaardigheid nt2 vind je alvast heel wat informatie goede voorbeelden tips checklists die je in vlaanderen wordt niet gekozen voor kunnen helpen bij het vormen van een goed centrale nt2 toetsen er moet dus meer oordeel over het evaluatie instrument dat je ingezet worden op de bevordering en wil gebruiken of wil maken verspreiding van de deskundigheid om goede evaluatie instrumenten te maken en af te nemen dat is zeker geen slechte keuze het nadenken over evaluatie en de bijsluiter te evalueren doelstellingen maakt van de docenten niet alleen betere evaluatoren het tweede luik van de evaluatheek nt2 maar ook betere lesgevers tout court op heeft als bedoeling heel veel te informeren die manier wil de evaluatheek nt2 bijdragen over allerlei aspecten van het evalueren van tot een goede les en evaluatiepraktijk die taalvaardigheid de informatie wordt weer erop gericht is het beste uit onze cursisten gegeven in vier onderdelen naar boven te halen matthias vienne centrum voor taal en onderwijs blijde inkomststraat 7 3000 leuven matthias vienne arts kuleuven be 37e jaargang nummer 1 oktober 2007 29 bijlage toetstaak 41 you ve got voicemail uit roppe s m m v h hennen a lombaerts 2003 voorbeeldtoetsen richtgraad 1 niveau 1 1 leuven ctm vaardigheid luisteren doelstelling eindterm 1 beheersen de cursist kan het globale onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals een mededeling een gesprek en een advies verwerkingsniveau beschrijvend context onthaal introductie de toetsafnemer houdt een kort gesprekje over gsm gebruik zijn er cursisten die een gsm hebben gebruiken ze hem vaak met een gsm ben je overal te bereiken en zelfs als je de telefoon niet kan opnemen dan nog kunnen de bellers een bericht inspreken op je voicemail een optie van de gsm die al je berichten bijhoudt instructie de toetsafnemer leest de instructie jan zet zijn gsm aan hij hoort dat hij 3 berichten heeft ontvangen luister mee en duid de tekening aan die bij elk bericht past zet een kruisje naast de juiste tekening de cursisten luisteren eerst samen met de toetsafnemer naar een voorbeeldfragment de toetsafnemer zorgt ervoor dat de instructies en de procedure van de toets duidelijk zijn voor de cursist mag verdergaan met de toetsvragen tijdens het uitvoeren van de toetstaak mag de toetsafnemer op geen enkele wijze helpen eventueel kunnen de instructies nog eens op dezelfde wijze worden herhaald als ze niet goed begrepen zijn maar extra uitleg bijvoorbeeld woordverklaringen is uitgesloten de cursisten mogen de luisterfragmenten telkens 2 keer beluisteren de cursisten krijgen na de tweede luisterbeurt nog 3 minuten de tijd om de vragen op te lossen oktober 2007 nummer 1 37e jaargang 30 luisterfragmenten fragment 0 nieuw bericht vandaag om 17 25u dag jan het is hier met mama alles goed ik bel maar om te zeggen dat er hier een brief voor je is aangekomen het ziet er een belangrijke brief uit ja het is vreemd dat de brief hier aankomt omdat je hier allang niet meer woont maar goed kom je de post vanavond nog halen tot straks fragment 1 nieuw bericht vandaag om 18 27u hallo jan dirk hier ik kan niet mee gaan voetballen ik vind het heel jammer maar nancy wilde dat ik meeging naar de film we zijn net aangekomen doe de groeten aan de rest van het voetbalteam en maak veel goals ok daag fragment 2 nieuw bericht vandaag om 18 45u dag meneer roberts u spreekt met de secretaresse van dokter de bie wij hadden een afspraak vandaag om 18 00 maar u bent niet langsgekomen bent u onze afspraak vergeten u kan mij terugbellen op het nummer 0410 45 52 63 bedankt beoordelingssleutel als de cursist bij een luisterfragment meer dan 1 tekening aanduidt dan krijgt hij score 0 voor die vraag de cursist moet consequent zijn in zijn manier van antwoorden op de vragen bijvoorbeeld door middel van een kruisje een cirkel een lijn enz bij het juiste antwoord toetsitems score fragment 0 het juiste antwoord tekening 1 voorbeeld fragment 1 het juiste antwoord tekening 2 1 fragment 2 het juiste antwoord tekening 3 1 totaal 2 37e jaargang nummer 1 oktober 2007 31 naam datum toets jan zet zijn gsm aan hij hoort dat hij 3 berichten heeft ontvangen luister mee en duid de tekening aan die bij elk bericht past zet een kruisje naast de juiste tekening fragment 0 1 2 3 oktober 2007 nummer 1 37e jaargang 32 naam datum toets fragment 1 1 2 3 37e jaargang nummer 1 oktober 2007 33 naam datum toets fragment 2 1 2 3 oktober 2007 nummer 1 37e jaargang