FC-Sprint²: een brug te ver?

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 3
Pagina’s: 4-7
5 c u 5 5 e n het v a k fc sprint2 een brug te ver op vrijdag 21 mei 2010 woonden beppie termeer en jacqueline veth beiden werkzaam bij het roc 10 college gouda een informatiedag in utrecht bij van oelken boot de makers van de cp trainer en de cp starter om geinformeerd te worden over de mogelijkheden van de fc sprint2 methode voor inburgeraars het materiaal van oelken boot is opgenomen op de website van fc sprint 2 als digitale bron voor het oefenen van cruciale praktijksituaties cp s voor het inburgeringsexamen de fc sprint 2 methodiek is ontwikkeld op het friesland college en wordt daar gebruikt in nt2 groepen en inmiddels ook op het mbo er is vrij veel publiciteit rond deze methode die pretendeert taalleerders twee tot vijf maal sneller taalstappen te laten maken beppie termeer en jacq ueline veth 110 college gouda pygmalion effect sprint aanpak is dat er bewust en uitgangspunten van het leren volgens de de fc sprint methodiek gaat er op planmatig gebruikgemaakt wordt van de sprint aanpak zie kader basis van amerikaans onderwijskundig invloed van hoge verwachtingen van het onderzoek rosenthal jacobson 1968 leerproces om dit effect te sublimeren de uitgangspunten van fe sprint van uit dat een cursist presteert naar wat moet de docent een hoge verwachting de docent van zijn leervermogen verwacht formuleren voor een bepaalde prestatie 1 gedrag wordt bepaald door de dat is het zogenaamde pygmalion effect die deze cursist aan het einde van de omgeving dit effect ontstaat doordat een docent een dag of de week moet kunnen leveren 2 het leerrendement groeit als cursisten cursist van wie hij hoge verwachtingen en de cursist de verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid dragen heeft niet alleen meer input maar ook geven voor het eigen leerproces de 3 leren is dingen doen die je niet kunt meer beter en vasthoudender feedback cursist of een groepje cursisten wordt 4 je moet fouten maken om te leren geeft zo schept de docent voor deze gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf 5 leren wordt effectiever als cursisten cursist een positievere sfeer dan voor uit te zoeken hoe aan die verwachting de noodzaak voelen om te leren een cursist van wie de docent lage voldaan kan worden om dit te realiseren 6 cursisten zullen nooit beter presteren verwachtingen heeft in het laatste geval is moet een lokaal vol staan met bronnen dan de verwachtingen van de docent de docent namelijk vaak sneller tevreden die de cursist zelf moet leren selecteren 7 het eerste denkwerk doet de cursist met een onvoldoende prestatie valt hij de en gebruiken om het gestelde doel te zelf cursist niet meer lastig met aanhoudende kunnen bereiken boeken computers en 8 talent bestaat niet uitleg of met meer input en herhaalde een kast vol informatie en oefenbladen 9 een cursist kan alles leren tot hij zelf feedback zo krijgt deze cursist minder over alle mogelijke onderwerpen het tegendeel bewezen heeft stimuli om te leren door te zetten en kunnen als bron dienen maar ook 10 de cursist is verslaafd aan te leren in fc sprint grenzeloos leren andere cursisten kunnen bron zijn en leerrendement 2008 citeert jan deutekom amerikaans uiteraard is de docent een bron zij het 11 motivatie is de uitkomst van een onderzoek dweck 2006 dat spreekt over de allerlaatste het verzamelen en maken proces het brein als een spier die altijd verder kan van voldoende goede bronnen wordt groeien door inspanning en leren als er gezien als de belangrijkste bezigheid een rijke leeromgeving en de maar uitdaging succesbeleving en leren van de docent die wil overstappen op de verantwoordelijkheid bij de cursist leggen van fouten mogelijk is fc sprint2 methode zijn de eerste twee uitgangspunten in het derde en vierde uitgangspunt legt in het onderwijs is weinig anders gedaan uitgangspunten deutekom uit dat je pas iets leert door dan constateren dat er een pygmalion in fc sprint grenzeloos leren 2008 dingen te doen die je niet kunt en dat effect bestaat het bijzondere van de beschrijft jan deutekom de elf fouten maken moet want alleen dan leer 1 alfa nieuws nummer 3 september 2010 5 c u 5 5 e n h e t v a k je echt als je geen fouten wilt maken vooraf te formuleren wij vragen ons af les groep met continue instroom van en op safe speelt leer je immers geen of dit in de praktijk zorgvuldig genoeg inburgeraars niveau tot ai zij heeft nieuwe dingen kan vooral denkend aan analfabete en haar lessen na zes weken laten filmen en het stellen van een reele verwachting laagopgeleide nt2 leerders na een hal aar nog eens een doel waarnaartoe gewerkt moet annelies legt de gang van zaken in worden binnen een bepaalde tijd creeert verwachtingen stellen haar groep uit iedere cursist of ieder een leernood de cursist geeft deutekom de term verwachting in deze aanpak is te groepje cursisten is met een ander aan in uitgangspunt 6 zal daarbij nooit beschouwen als een opdracht of lesdoel onderwerp bezig de docent loopt rond beter presteren dan binnen de gestelde te behalen binnen een vooraf bepaalde en stelt hier en daar vragen basis is het verwachting tijd bijvoorbeeld lesmateriaal klaar voor de start waarmee door de rijke leeromgeving een ik verwacht dat je aan het einde van men op het roc al werkte en waarbij voorwaarde om te stimuleren tot leren de lesdag ge voltooide tijd in het de fc sprint cursisten uit een lijst van dus en door het feit dat de docent slechts nederlands kunt uitleggen 70 verwachtingen opgesteld door de als laatste ultieme bron geraadpleegd ik verwacht dat je aan het einde van de docent kunnen kiezen in overleg met mag worden wordt de cursist lesdag een afspraak kunt maken met de de docent als het resultaat voldoende is gemotiveerd het eerste denkwerk zelf te huisarts kunnen de verwachtingen naderhand ook doen uitgangspunt 7 ik verwacht dat je aan het einde van de op dezelfde lijst afgetekend worden de uitgangspunt 8 gaat er min of meer lesdag een brief kunt schrijven aan je docent formuleert per lesdag per cursist gemakshalve van uit dat talent niet bestaat docent om te melden dat je niet kunt de verwachtingen en schrijft deze op het deutekom erkent dat daarover geen komen omdat je ziek bent bord dan gaan de cursisten zelf aan het overeenstemming onder wetenschappers aan het eind van de dag de afspraak werk en zoeken er extra bronnen bij tot bestaat en dat alles voor iedereen te leren kan ook aan het eind van een week het moment dat men zich in staat voelt zou moeten zijn dit vragen wij ons af zijn worden de presentaties gegeven om de verwachting te laten zien horen in de literatuur is hierover niet eenduidig in de groep of alleen bij de docent en een presentatie testen die taalaanleg maten zoals carroll afgetekend in de lijst van alles wat er beide films tonen een doorsnee sapon 1959 pimsleur 1964 en geleerd moet worden wat er niet goed nt2 groep met continue instroom neufield 1978 splitsten taalaanleg op in was aan de presentatie uitgangspunt men zit aan tafels er wordt gewerkt verschillende vaardigheden zoals 4 je moet fouten maken om te leren er wordt heen en weer gelopen en herkennen identificeren en onthouden en dus verbeterd moet worden wordt uiteindelijk presenteert men iets wij van klanken opgenomen in de volgende verwachting zagen er eigenlijk niets spectaculairs herkennen van grammaticale functies bijvoorbeeld iemand vervoegt de in desondanks merkte een van de van woorden in verschillende contexten werkwoorden in zijn zinnen niet correct deelneemsters op ja zo zou het afleiden van taalpatronen in nieuwe dan wordt dit een extra opdracht als een eigenlijk moeten contexten soort post it toegevoegd aan de volgende een duidelijk verschil tussen de eerste en in relatief korte tijd leren van een groot taak of verwachting extra eisen kunnen de tweede film was dat in de tweede film aantal associaties bijvoorbeeld gesteld worden ten aanzien zowel de docent als de cursisten beter mensen verschillen in het tempo waarin van de grammatica de uitspraak of de ingewerkt waren in de sprint aanpak er ze deze vaardigheden oppikken en leren spelling van een presentatie werd doelgerichter en geconcentreerder is dat niet juist aanleg gewerkt er werd zichtbaar met elkaar ons inziens weerlegt uitgangspunt 9 aan het werk geleerd en de docent sprong minder in punt 8 door aan te stippen dat de cursist tijdens de studiedag waren er alles kan leren tot hij zelf het tegendeel verschillende docenten die ervaring presentaties houden bewezen heeft hadden met het werken op de fc sprint in de film zagen we alleen gesproken door succeservaringen raakt de cursist manier zo ook annelies tonneman presentaties die hadden vonden we verslaafd aan leren en wordt hij of zij van het roc van amsterdam zij was soms een wat saai verloop er was weinig intrinsiek gemotiveerd uitgangspunt 10 in september 2009 gestart overigens feedback vanuit de groep hoe de docent en n het lijkt ons dan zaak om heel als eenling in haar instelling met het zelf op de presentaties reageerde met zorgvuldig de reeelste verwachtingen werken op de sprint manier in een feedback of met een nieuwe verwachting alfa nieuws nummer 3 september 2010 1 5 c u 5 5 e n h e t v a k voor de volgende keer kwam niet zo bekijken van enkele taaloefeningen ervaringen met alfa nt2 groepen duidelijk naar voren annelies gaf voor de analfabeten viel het op dat de werden eveneens genoemd en als overigens aan dat ze tegenwoordig letters van de indeling erg klein zijn positief ervaren de kanttekening die opdrachten geeft om te letten op terwijl men in alfabetiseringsmateriaal hierbij vooral werd gemaakt is dat men specifieke punten als uitspraak inhoud met grotere en duidelijk van elkaar te het waarom van het systeem van leren correcte zinnen en tijdsduur van de onderscheiden letters begint om visuele volgens de sprint aanpak niet echt presentatie discriminatie te vergemakkelijken uitlegde en vaak in eerste instantie uit ervaring weten ook wij dat verder wordt ervan uitgegaan dat men boze cursisten kreeg die niet begrepen het moeilijk is om te reageren op allerlei klanken al kent hier zal toch nog dat dit ook les was men gaf aan dat presentaties je weet wat er allemaal niet het een en ander aan technisch lezen cultuurverschillen hierin duidelijk een goed ging maar welk punt kies je uit vooraf moeten gaan rol spelen de manier van lesgeven bij om aan te laten werken er ontstond voor de inburgering zijn per cruciale de fc sprint methode staat meestal erg discussie onder de deelnemende praktijksituatie onder andere alle films ver af van wat mensen in hun eigen land docenten wil je liever eerst prijzen uit de cp trainer en filmpjes van etv gewend zijn uit ervaring wist men aan en niet meteen de fouten benoemen gerangschikt naar thema doel te geven dat het zeker zes weken kost om wanneer zeg je wel wat er fout ging men is nog aan het bouwen en de cursisten enthousiast te krijgen voor zeg je het waar de hele groep bij zit of vullen eenieder in nederland deze manier van werken wacht je tot je alleen bent met de cursist kan hieraan meedoen en digitaal als je te lang wacht ben je het vergeten materiaal aanleveren aan het friesland verder vragen wij ons af of alleen de en je hebt niet altijd tijd om het op te college overigens mogen er geen uitgangspunten van fc sprint kunnen schrijven en beseft de cursist wel wat bestaande computerprogramma s aan leiden tot dit resultaat namelijk een hij fout deed moet je een presentatie toegevoegd worden in verband met zelfstandig en snel lerende cursist of standaard opnemen en laten naluisteren licentiebepalingen inlogcodes worden dat er ook andere mogelijkheden zijn hoeveel tijd kost dit alles wanneer je een door het friesland college verkocht voor mensen leren op verschillende wijzen en groep hebt van twintig of meer cursisten e 56 per student per 6 maanden of niet iedereen wordt er gelukkig van als van allerlei niveaus e 99 per r2 maanden hij alles zelf uit moet zoeken en is week in week uit op deze manier les krijgen fe sprint digitale bronnen discussie voldoende motiverend voor volwassen naast lesmethodes grammatica s vanuit andere instellingen waren er leerders die al een leerleven achter de boeken werkbladen functionele lees en ook ervaringen met fc sprint zo rug hebben voor leerders die gewend schrijfopdrachten en dergelijke zijn er vertelde een docent van roc midden zijn geraakt aan blokkades in hun hoofd natuurlijk ook tal van mogelijkheden nederland dat om sommige dingen en in de praktijk of voor leerders die om op de computer te oefenen goed uit te leggen er besloten is om een misschien niet goed meer in staat zijn met speciaal ontwikkelde nt2 en of twee maal per week een half uur aan vooruitgang te zien bij zichzelf werkt inburgeringsprogramma s of te zoeken een grote groep uitleg te geven het deze aanpak bij leerders die niet wezenlijk naar informatie gaat dan om dingen als werken met gemotiveerd zijn om nog meer te leren de informatiedag in utrecht was ook de pc zinsbouw leren vragen stellen dan ze al kunnen en die daartoe ook niet bedoeld als een promotiebijeenkomst enzovoorts ook geven zij slechts een meer verleid willen ofkunnen worden van het onlinemateriaal van fc sprint keer per week de mogelijkheid om voor of vullen wij dan al te lage verwachtingen dit onlinemateriaal konden we bekijken de groep te presenteren voor kleinere voor leerders in en zijn ook deze mensen het materiaal is gerangschikt naar zaken kan de cursist elke les gedurende wel in staat te leren en alle blokkades te doelgroep en functie doelgroepen zijn een vast halfuur terecht bij de docent overwinnen en in staat om hun brein analfabeten inburgering niveau o ar andere cursisten zijn welkom om te veranderen in een brein dat zich laat inburgering niveau ar a2 mee te luisteren dit is vooral handig uitdagen tot leren dweck 2oo6 bij de analfabeten en bij inburgering wanneer een cursist wil weten wat er het stellen van de juiste reele niveau o ar zijn verschillende precies verwacht wordt bij deze kleinere verwachtingen lijkt ook beslist geen taaloefeningen gerangschikt meestal onderdelen de docent tekent af als aan sinecure met name als wij denken aan met geluidsopname erbij bij het vluchtig de verwachting voldaan is analfabete en laagopgeleide leerders 1 alf a nieuws numm er 3 september 2010 i 5 c u 5 5 e n het v a k zeker analfabete nt2 leerders hebben worden over de verwachtingen die wij international review of applied linguistics in weinig of geen kapstokjes in het hoofd als docent van alfacursisten hebben language teaching 16 15 25 om leerstof aan op te hangen goede of deze tot ongewenst vervolggedrag kurvers j en w stockmann 2009 docent begeleiding om enigszins te leiden wat we hier als docenten aan alfabetisering nt2 in beeld leerlast en ieren leren is hier van cruciaal belang kunnen doen en hoe een rijkere succesfactoren rapport universiteit van ook leeftijd speelt hierbij een grote rol leeromgeving hierbij een prominente tilburg hoe ouder men is hoe moeilijker een rol kan spelen pimsleur p 1964 language aptitude leerproces verloopt zie ook resultaten battery new york van het leerlastonderzoek van kurvers literatuur pimsleur p 1966 testing foreign stockmann 2009 wanneer carroll j en s sapon 1959 modern language leaming in a valdman red verwachtingen te hoog gesteld worden language aptitude test new york trends in language teaching new york wat niet ondenkbaar is bij deze lage deutekom j 2008 fc sprint grenzeloos 175 214 doelgroep met vele leerblokkades leren amsterdam boom rosenthai r en l jacobson 1968 blijven succeservaringen uit en schieten fcsprint2 nlj pygmalion in the classroom crown house we ons doel voorbij in elk geval lijkt dweck c 2006 mindset the new publishing het zeer op zijn plaats dit nader te psychology of success new york ballantine onderzoeken books noot intussen zou er in docententeams een neufield g 1978 a theoretica perspective i zie ook de filmpjes op de site van discussie op gang gebracht moeten on the nature oflinguistic aptitude fc sprint fcsprint2 nl el e z e n verbaal werkgeheugen groeit van meer taalaanbod het verbale werkgeheugen van een kind is een goede voorspeller van woordenschatontwikkeling zowel in de eerste als in een tweede taal dat was al bekend ook bij volwassenen is er een relatie tussen verbaal werkgeheugen en kennis van de tweede taal gevonden onduidelijk was nog wel in welke mate ervaring met de taal in kwestie een rol speelt in de groei van dat werkgeheugen een pas verschenen proefschrift over de groei van het verbale werkgeheugen bij kinderen verschaft weer wat meer inzicht jeanne kurvers i universiteit van tilburg in een eerder nummer van alfa nieuws 2007 2 is verwerken al geruime tijd gaat men ervan uit dat dit verbale geschreven over de rol van het verbale kortetermijngeheugen werkgeheugen een belangrijke rol speelt bij taalverwerving ook wel het verbale werkgeheugen genoemd in relatie tot het dus ook bij het leren van een tweede taal dat verbale leren van een tweede taal het verbale werkgeheugen moet werkgeheugen bestaat uit twee delen een opslagdeel waarin je je voorstellen als een onderdeel van het werkgeheugen de klankvorm van de talige informatie even wordt opgeslagen lat ook een visuele component heeft dat heel kort en een deel dat deze informatie repeteert zodat die niet talige informatie vasthoudt om die vervolgens te kunnen verdwijnt dat wordt de fonologische lus genoemd mensen alfa nieuws nummer 3 september 2010 1 1