Functioneel schrijven?

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 1
Pagina’s: 30-31

Documenten

foru m een zestigjarige kandidate die ervoor koos zich te verplaatsen in de leefwereld van een beverly hills 902 1 o puber de casus op het eindexamen in 1993 in het tineke klein beernink kort na een talentenjacht voor fotomodellen en een bliksemcarriere in de reclamewereld functioneel schrijven wordt de kandidaat presentator van een pop programma een verkorte versie van deze suc cesstory en de opdrachten zijn cursief gedrukt voor het examenonderdeel schrijfvaardigheid profiel van een cursiste kunnen vbo mavo leerlingen kiezen tussen het traditionele opstel en een functioneel geboren 7 november 1 93 2 schrijven opdracht bij die laatste vorm krijgt opleiding 3 jaar nijverheidsschool de leerling een casus voorgelegd aan de hand beroep 17 jaar bejaardenverzorgster en huis waarvan vier a vijf opdrachten worden uitge vrouw voerd die opdrachten varieren van het invul weduwe len van een formulier het schrijven van een lengte 1 68 brief of memo tot het schrijven van een kort gewicht 75 kg artikel kledingmaat m nu stijgt mijn adrenalinegehalte bij het na schoenmaat 38 kijjken van schrijfvaardigheidopdrachten so haarkleur grijs wieso het kost veel tijd en de normering drijft huidskleur licht de docent tot kommaneuken van functioneel postuur gewoo n schrijven was ik desonkanks tot nu toe een bijzondere kenmerken of eigenschappen wrat voorstander op de wang en litteken op linker bovenarm gedurende het schooljaar hoor ik ook altijd van de cursisten dat ze de soort schrijfopdrach functionele schrijfvaardigheid mavo ten zinnig vinden zou de groep van dit jaar 1993 d nivea u dat nu nog beweren ik betwijfel het sterk mijn enthousiasme is in ieder geval sterk afge je wil later in de reclame delta cas tings vraagt mo nomen ik denk dat ik me volgend jaar weer dellen dit is je kan s om al wat aan die wereld te aan opsteltraining wijd snuffelen met plaatsvervangend schaamrood op mijn ziet u het voor u die vrouw van zestig met kaken heb ik de examens mavo schrijfvaardig grijs haar dat ze op het aanmeldingsformulier heid nagekeken zeventig procent van mijn niet kennen herkent het onmidde ll ijk en be cursisten is volwassen en heeft zich moeten gint zich al in te leven dat het echt zo is verplaatsen in de problemen van een mooie en wat wil zij domme veronica puber ik wil later een baan in de reclame en vind ik begrijp heel goed dat het razend moeilijk dit een mooie kans om in die kringen bekend is om een situatie te verzinnen die iedereen te worden z6 jaren en volwassenen serieuzen en dro mers aanspreekt dat de fantasie echter niet je wordt aange nom e n omdat je he t videospotje zo verder gaat dan die van veronica viva en der goed deed mag je drie videospelletjes van defabri gelijke stemt me toch wel heel erg droevig kant uitzoeken ze zeggen dat je een natuurtalent een aantal van mijn kandidaten heeft blijk bent baar ingezien dat de problematiek van de mijn cursiste bloeit op eindelijk krijgt ze het schrijfopdracht dit jaar absurd was zeven ko zelfvertrouwen waarvoor ze nu drie jaar naar zen voor een opstel terwijl dit eigenlijk niet de mavo is geweest de spelletjes zijn leuk geoefend was uiteindelijk werden zij de dupe voor de kl einkinderen hun resultaten waren zeer mager hierna zal ik de lotgevallen weergeven van je wil wat meer dan alleen t v spotjes maken van 1994 i mo er 3 0 een vriendin krijgje de popfilm waarin een oproep je programma bl ijfi natuurlijk een succes er is zeis wordtgedaan om m ee te doen aan een s creentest de een fanclub opgericht van je grootste fan krijg je ie winnaar winnares mag een jongerenprogramma op dere week een brief en nu wil ze zelfs bij je langs t v presenteren een zeer deskundige jury bart komen om een zelfgebreide trui tegeven je vindt het boos sylvia mille cam bart peeters e n aart staart wel heel leuk maar eigenlijk wil jegeen persoonlijk jes selecteert de brieven contact met fans gelukkig kent ze popfilm van haar kleinkin ja ja ze krijgt kapsones ze poeiert haar fan deren ze weet daardoor precies welke toon ze af met een kort kwasi vriendelijk briefje en moet aanslaan de namen van de ju ry komen besluit zelfs met veel liefs ik herken mijn haar bekend voor dit is wel te vertrouwen ze cursiste niet meer heeft die vrouw bij mij in vraagt zich even vertwijfeld af of ze nog wel de klas gezeten waar is al haar levenservaring tot de groep jonge vrouwen behoort maar gebleven haar relativeringsyermogen haar ach een mens is net zo oud als hij zich voelt ze eeuwige zorg om anderen is de ideale t v presentator ze weet het zeker ik ben blij dat ze het heel goed heeft ge maakt die komt bij mij gelukkig niet meer te helaas je komt op de reservelijst te s taan je gaat je rug orienteren op een ve rvolgstudie een maand lat e r 1 3 30 uur de telefo o n bart boos onmiddellijk dit voorbeeld mag voldoende duidelijk ma naar s tudio 3 in hilversum komen er heeft z ich ie ken wat ik van de functioneel schrijven op mand afge meld je wordt over een uur met e e n taxi dracht in 1993 vond komend examen zull en ge haald e n vanavond weer thuisgebracht het zou zich aan het sonsbeek college in arnhem wel een s laat kunnen worden schri1f een m emo aan weer 270 cursisten van de afdeling volwasse j e o ude rs want anders maken z e zich ongeru st nen over het mavo examen schrijfvaardigheid e 1 wat schrijft zij op h e t schattige memopa buigen ik hoop voor hen dat de examencom piertje in de vorm van een olifant missie zi ch dit jaar wel realiseert dat zij ook examen doen en afgezien daarvan wie pubers lieve paps en mams serieus neemt weet dat je z e niet per se over ik ben net gebeld door bart boos van popfilm yes onderwerpen in een veronica komt ik mag een s creent est gaan doen naar je toe stijl hoeft aan te spreken ook een te gek he i5 jarige die m avo examen doet verstaat meer dan onbenu llige taal ze is vergeten dat haar ouders al ruim vijfen twintig jaar geleden zijn overleden dit is haar kans je wo rdt de prese ntator van superpop het wordt ee n groot su cces je krijgt zelfs al fanmail natuurlijk is niet alles goud wat er blinkt zo staat er in het blad popfilm ee n negatieve brief van trudy w te z over het kwalijk e gedrag van modellenbureaus en dat popfilm geen aandacht zou m oeten besteden hi e raa n en aan screentests je b ent verontwaardigd de be schuldigingen in de brief zijn niet terecht alles ge b e urt wel eerlijk je wordt niet misbrukt en iederee n is juis t zo aardig even raakt mijn cursiste in de war zou tru dy gelijk hebben ze wil haar droombaan niet op het spel zetten en voldoet aan het verzoek van de redacteur ze besluit een artikel te schrijven voor pop film over haar positieve er varingen die trudy heeft absoluut geen ge lijk 1994 1 m oer 31