Gasten in de klas

Publicatie datum: 1984-03-01
Auteur: Agnes Duys
Collectie: 14
Volume: 14
Nummer: 2
Pagina’s: 18-20

Documenten

gasten in de klas ik geef nederlands in 5 en 6 kantoorwerken een van de weinige richtingen in het beroepsonderwijs waar moedertaal een hoofdvak is mijn leerlingen beseffen dat nederlands een belangrijk vak voor hen is en het verband met hun praktijkvakken steno en dactylo is gemakkelijk gelegd ik werk dus met meisjes die min of meer gemotiveerd zijn en besef daarbij heel goed dat ik daarmee een bevoor rechte plaats in het beroepsonderwijs inneem in dit artikel wil ik een werkvorm voorstellen die ik met veel plezier hanteer en waarvoor ook mijn leerlingen erg enthousiast zijn het interviewen van een gast in de klas het is een verhaal uit de praktijk verwacht geen theoreti sche uiteenzetting of achtergronden situering en voorbeelden meestal is het gesprek met een gast in de klas de slotron de van een aantal thematische lessen tijdens het gesprek komen de vragen aan bod waarop we geen antwoorden vonden tijdens de behandeling van het thema ook de vastgeroeste vooroordelen het ooitergensgelezen en mijnvaderbeweert dat komen onvermijdelijk naar boven enkele voorbeelden 1 we interviewden een maatschappelijk assistent over haar werk in de gevangenis nadat we het boek de vier vrijheden van hanna b van i bayer in de klas bespro ken hadden 2 we interviewden twee vrouwelijke politieagenten om het thema het kleine verschil de grote gevolgen over emancipatie of te ronden 3 we interviewden twee homofielen van het g o c te ant werpen na de lectuur van maak me niet kapot door l hall 4 we interviewden iemand van amok te antwerpen nadat we het thema weglopen van huis hadden besproken 5 we interviewden iemand van de personeelsdienst van bell telephone na een lessenreeks over solliciteren voorbereiding alhoewel het interview in september steevast op elk ver langlijstje staat komt het concrete voorstel om iemand uit te nodigen meestal van mij omdat ik er zeker van ben dat niemand bezwaren zal opperen ben ik met een gerust hart enkele weken of zelfs maanden daarvoor begonnen met het leggen van contacten dat is echt nodig zeker als 18 vonk 1984 14de jg nr 2 het gaat om iemand uit een officiele dienst voorlopig maak ik nog de definitieve afspraak waarbij ik vertel aan de gast hoe we het interview hebben voorbereid ik ben wel van plan deze verantwoordelijkheid stilaan aan de leerlingen zelf over te dragen enkele dagen voor het bewuste gesprek telefoneer ik nog eens met de gast om er zeker van te zijn dat we dezelfde afspraak hebben ge maakt in de klashebben we ondertussen niet stilgezeten ik heb ervaren dat het heel belangrijk is het gesprek grondig voor te bereiden dat gebeurt als volgt 1 iedere leerling levert ongeveer twee weken voor het gesprek vijf vragen in die ze zou willen stellen aan de gast 2 ik maak een lijstje van deze vragen herhalingen laat ik alvast weg 3 terug in de klas gaan kleine groepjes met deze lijst aan het werk ze lezen de vragen aandachtig brengen ze in rubriekjes onder en bedenken bij elk rubriekje een titel 4 elke leerling neemt een aantal vragen voor haar reke ning zo komt iedereen aan het woord ik zeg er uitdrukkelijk bij dat ze mogen d srvragen 5 ik vraag een vrijwilliger om de gast te verwelkomen en te bedanken 6 het interview kan ook voorbereid en ingeleid worden door de leerlingen in kleine groepjes een stukje te laten spelen waarin ze hun mening over het onderwerp duidelijk maken de gast heeft dan onmiddellijk een schat aan gegevens om op in te spelen het gesprek zelf we zitten in een kring de leerlingen stellen de vragen in de afgesproken volgorde ze noteren het antwoord op de vragen die ze zelf gesteld hebben op het einde van het interview vertel ik de gast dat we een verslag zullen maken en ik vraag na ontvangst ervan te reageren bv met een kort briefje evaluatie de leerlingen beantwoorden heel persoonlijk een aantal evaluatievragen wanneer met de gast afgesproken is dat de antwoorden doorgestuurd worden gebeurt de evaluatie naamloos gewoonlijk stel ik deze vragen 1 door dit interview heb ik iets bijgeleerd 2 door dit interview ben ik van mening veranderd 3 waarover ik meer had willen te weten komen 19 4 goed vond ik 5 minder goed vond ik 6 verder wil ik nog zeggen verwerking de leerlingen schrijven hun notities leesbaar over ik maak er kopies van daarna gaan ze er in kleine groepjes mee werken ieder groepje neemt een of meerdere rubrieken voor haar rekening en schrijft de notities uit tot een doorlopende tekst in vlot en correct nederlands een leer ling schrijft de begeleidende brief en een andere ontwerpt het titelblad voor het verslag als ik de definitieve versie nog eens doorgelezen heb wordt het geheel verzorgd overgetypt door een leerling iedereen krijgt er kopies van alles wordt opgestuurd en dan maar wachten op het antwoord een hele sensatie is dat dan het verslag wordt ook in de schoolkrant gepubliceerd nadelen dit soort interviews is soms tijdrovend en vraagt heel wat voorbereiding en organisatie meer dan drie maal per jaar zou ik het niet doen voordelen de leerlingen werken gemotiveerd omdat ze lezen schrijven luisteren en praten met een welbepaald doel die gast die in de klas komt praten over een onderwerp waarmee we weken bezig geweest zijn het interview moet voorbereid worden als ze geen mal figuur willen slaan het verslag wordt echt opgestuurd en echt gelezen en niet alleen om gekwoteerd to worden met een venijnige rode pen de gast in de klas is een brug naar de werkelijkheid buiten de schoolmuren die zeker voor de beroepsschoolleerling onein dig veel interessanter is graag uw reacties agnes duys hof van belsele 20 9180 belsele 20