Gedicht verzonden. Een literaire creatie – Een literaire productie

Publicatie datum: 2007-02-01
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 3
Pagina’s: 57-64

Documenten

57 gedicht verzonden een literaire creatie een literaire productie janien benaets het begon in de aanloop naar gedichtendag 2007 met een oefening in creatief schrijven van 160 s een dichtvorm van exact 160 tekens inclusief spaties die we op een blog verzamelden in een literair kritisch commentaarstukje zouden we elkaars mooiste 160 aanwijzen en waarom zouden we geen heuse wedstrijd bouwen voor alle klassen dat is pas gedichtendag en zo gebeurde het dat 5 aso van katholiek scholencentrum joma merksem 1 in recordtempo een productiehuis oprichtte voor gedicht verzonden een poeziewedstrijd voor snelle beslissers slimme dichters en sociale lezers 2 snel 2 5 dagen om een 160 in te sturen 7 lesuren nederlands voor de hele onderneming van conceptvergadering over reclame campagne en preselectie naar persconferentie en prijsuitreiking met een evaluatie moment als afronder de leraar nam de samenstelling van de professionele jury voor haar rekening en nestelde zich in haar rol van waarnemer een prettige neutrale positie zo mocht blijken edicht verzonden is echter meer in deze bijdrage wil ik een idee geven van de dan creatief schrijven en een concretisering van het geheel een niet onderneming het is ook een uitputtende ruwe weergave van een klassi leerfilosofie en een leerwijze kaal experiment gekenmerkt door hectiek talenten koesteren en onthullen 3 in positieve stress en gelukkig ook succeserva literatuureducatie met accenten op ring na een algemene schets van publiek actieve cultuurparticipatie ondernemings en verloop staat de focus achtereenvolgens zin en identiteitsontwikkeling daarbij wer op de literaire creatie van de 160 en op de den eindtermen en leerplandoelstellingen klassikale productie van de poeziewedstrijd niet uit het oog verloren er was een aange gedicht verzonden ter illustratie van een en houden streven naar de best mogelijke ander is er the sausage machine de pas realisatie ervan in competentie en coope gestarte leerblog 4 van 5 en 6 aso op rerend leren en in vaardigheidstraining in harmonie met kennisverwerving en verwer king voor diverse domeinen van taal beschouwing en literatuur the sausage machine februari 2007 nummer 3 36e jaargang 58 het publiek de chronologie in 7 lesuren het publiek bestaat uit kinderen van hun volgende opsomming geeft niet alleen het tijd middelbare scholieren zowel uit tso als verloop van de hele onderneming weer ze uit aso 5 de meeste jongeren in mijn klassen maakt meteen een aantal leerinhouden en van de derde graad aso activiteiten zichtbaar vinden zich gemakkelijk een klassikaal terug in het profiel van de les 1 experiment einsteiners slim snel de ontdekking van de 160 op en het proefschrijven van een hectiek positieve leert zichzelf als gamer 6 160 met advies van de leraar bijsturing als stress en gelukkig besluit niet elk ander bericht is een gedicht ook succes de 160 een dichtvorm thuiswerk ervaring geclaimd door de neder voor 6 aso ieder een blog aanmaken landse sofie cerutti viel en daarop twee 160 s publiceren twee bij de leerlingen erg in de commentaarstukjes schrijven bij 160 s smaak lees hoe motiverend de 160 kan van medeleerlingen zijn in het allereerste proefgedicht dat in de voor 5 aso twee 160 s schrijven klas in slechts enkele minuten tot stand kwam in exact 160 tekens inclusief spaties les 2 de spontane conceptvergadering over de productie van een poeziewedstrijd op een tekstje van 160 school door 5 aso tijdsplanning objectie nog 135 tekens te gaan ven eerste werkverdeling reclame ont op de site van sofie cerutti werp wedstrijdreglement die dit uit verveling heeft uitgevonden thuiswerk de leraar verstuurt vier e mails vervelend is het zeker niet met het oog op de samenstelling van een bedankt sofie x professionele jury tim de lobelle les 3 de reclamecampagne kort voorbereiden een honderdtal gedichten kwam in de wed met naamgeving affiche ontwerp aan strijd een aantal dichters bleef gedichten maken van een e mailadres aanstellen van insturen zo uitdagend vonden ze het twee beheerders simultaan organiseren schrijven een dichter las zijn gedichten voor andere groepjes een klassentoer op een videoblog in een passend decor thuiswerk met een inleiding over wat een 160 precies voor 5 aso de eigen 160 s naar het is zie rutger gaumann van 6 aso op e mailadres sturen na publicatie op de leerblog twee commentaarstukjes toe voegen bij 160 s van medeleerlingen voor 5 en 6 aso voor de preselectie ieder een top 5 doorsturen naar het e mailadres de leraar krijgt een leerling medeblog beheerder ingezonden 160 s foto s van de jury vragen om dringende publicatie 36e jaargang nummer 3 februari 2007 59 les 4 les 7 vergadering over de arbeidsorganisatie in stil evaluatiemoment individuele schrijfoefe productiehuis 5 aso functieverdeling met ning bij zachte achtergrondmuziek doel is opstellen van een organigram teamwerk de voorbereiding van een evaluatiegesprek directie en receptie van de school briefen met toekomstperspectief gedichten bele afspraken voor persconferentie affiches ven en schrijven cultuur maken op school verspreiden prijzensponsoring aanvra in de vorm van een wedstrijd of gen afspraken maken met boekhou ding persbericht opstellen met uitnodi ging voor de persconferentie de literaire creatie persconferentie voorbereiden naar het van een 160 model van de persberichten van de grote literaire prijzen informatie bestu de proeffase deren over de 160 de wedstrijd ge dichtendag persbericht winnaars op prettig onthaald via de site van sofie cerutti stellen catering aanvragen setting en prettig gecreeerd als in een handomdraai zo scenario uittekenen en schrijven voor verliep de kennismaking met de 160 lezen persconferentie en prijsuitreiking over op sofies site en andere literatuurpagina s 7 luisteren naar thuiswerk organigram op blog publiceren haar poetisch manifest op en persteksten afwerken settings scenario s dan aan de slag creatief informatie verwerken om goed voorbereid schrijven naar de modellen te zijn voor de persconferentie prijzen aan van 160 s van de uitvinder gsm gebruik in de kopen leraar stuurt persbericht door naar herself van grote dichters klas is uitzonderlijk belga e a vanaf dan bleef de leraarsfunctie en goede inzenders de toegelaten beperkt tot waarnemen in verwondering en enorme variatie in de bewondering dat moet gezegd thema s en de oneindige mogelijkheden van poetische taalkracht ko les 5 men automatisch onder de aandacht praktische voorbereiding van de perscon ferentie de leerlingen schrijven naar zelf gekozen modellen uit de rubriek inbox de keuze van les 6 het thema is vrij gsm gebruik in de klas is persconferentie gesimuleerd of echt drie uitzonderlijk toegelaten journalisten vergezeld van hun fotografen ieders eerste 160 komt kwamen en zagen of het goed was onmiddellijk onder het kritische oog van de leraar de prijsuitreiking de act vond plaats op die in een eerste reactie gedichtendag op de speelplaats tijdens persoonlijk advies geeft te een verlengde recreatie voor het verzamelde nemen of te laten in secundair ze duurde een goed kwartier respect voor de autonomie en de vrijheid van de dichter februari 2007 nummer 3 36e jaargang 60 persbericht gedicht verzonden 23 februari 2007 uitnodiging persconferentie de snelste poeziewedstrijd 3 dagen de prilste productie 12 jongeren van 5 aso de grootste overgave jongeren voor jongeren de bescheidenste middelen koel hoofd warm hart helpende handen het breedste publiek iedereen dichter de beste bedoelingen ondernemen creeren presenteren de krachtigste boodschap positief creatief de modernste creatie 160 de mooiste gedichten ik schrijf jij blijft de hoogste kwaliteit juryrapport de eminentste en sympathiekste jury sofie cerutti nl wetenschapper en dichter uitvinder van de 160 frank vandenbroucke vl vlaams minister van werk onderwijs en vorming yella arnouts vl docente woord en creatief schrijven martijn nicolaas nl projectleider stichting lezen nederland gedicht verzonden is een poetisch wederwoord aan marc hullebus een authentieke illustratie bij de doorlichtingsverslagen van de onder wijsinspectie een barometer voor de taalkracht op school een ode aan de poezie voor gedichtendag 2007 prettige uitnodiging voor de moedigste persconferentie the place to be p 203 vaklokaal nederlands joma maantjessteenweg 130 2170 merksem date met 5 aso op woensdag 24 januari 2007 van 10 30 tot 11 00 uur tijdens de les nederlands winnaars poeziewedstrijd onder embargo tot gedichtendag 25 januari 2007 de kortste prijsuitreiking mvg 5 aso productie gedicht verzonden stefan gielen coordinatie maxime bruynseels en evelyn eeckelaert woord voersters tamara delen dieter de bakker en seline caymaz schrijvende pers line van aert en ellen van hoof human resources ontvangst en fotografie christophe van den boom en yannick van ginneken design en inrichting sven wassenaar en gianni aerts presentatoren prijsuitreiking janien benaets waarnemer 36e jaargang nummer 3 februari 2007 61 de bijsturingsfase de vormvastheid van de 160 van bericht naar gedicht de 160 van sofie cerutti is een vormvaste variant van sms poezie lees hoe de derde wat kunnen we ons voorstellen bij schrijf prijs in de poeziewedstrijd hem omschrijft advies voor een goede 160 in de proeffase tekenden zich bij sommige dichters tenden een klein poetisch meesterwerk sen af in de richting van dialectgebruik het moet echt e x a c t zijn onder invloed van sommige modellen niet klein puberverzen seksuele uitspattingen in vul niet groot gariteiten bij anderen waren de creaties precies 160 tekens eerder gewone berichten dikwijls met een een kunstwerk directe aanspreking van een vriend in dan op je gsm scherm gedichten er werd een poging onder zonder veel woorden nomen om door het voorlezen van bekroon veel zeggen de sms poezie de nadruk op originaliteit en dieter de bakker poetische middelen te leggen nog anderen presenteerden hun gedicht niet in dicht een heel aantal creaties van de jonge vorm wat complicaties gaf bij het tellen dichters in 5 en 6 en later in de wedstrijd naar 160 in het latere wedstrijdreglement waren slechts bij benadering een 160 pas werd daarom opgenomen dat de 160 in in de beoordeling door de professionele jury dichtvorm gepresenteerd moest worden waarvan sofie cerutti deel uitmaakte rees zoals dat ook op het probleem van de vormvastheid de site gebeurt als je de tekst als gedicht invoert heeft een speciaal programma voor de telling op precies 160 niet machinale wanneer is een sms van 160 tekens een tellingen en de woordenteller van word gedicht wat is poezie wat is literatuur tellen anders de organisatoren waren zich wat is kunst de eeuwige vraag naar de op voorhand niet bewust van dit probleem essentie van literaire taal en naar de anders had het reglement naar de esthetische ervaring zoekt een antwoord 8 precies160 teller van cerutti kunnen ver wijzen kijk mee op de blog hoe sofie cerutti van een bijna160 een precies160 deuren verdragen geen kie maakt ren ze klappen dicht vogels schrikken vluchtig iemand de jury kwam voor een dilemma te staan blaast de kaarsen uit ofwel vielen de onechte 160 s buiten het is de wind zegt men competitie ofwel moest de oefening de de dekselse wind hij laat wedstrijd hertekend worden naar sms de aarde fluiten poezie tout court de discussie die zich jan jacquemyn tussen de juryleden ontwikkeld heeft bevat interessante denkstof over de eeuwige sms poeziewedstrijd 2006 vraag naar de verhouding van vorm en bang zijn met stijl inhoud en is te lezen op de leerblog odegand bekroonde gedichten poeziecentrum gent 2006 p 28 februari 2007 nummer 3 36e jaargang 62 het is begrijpelijk dat de uitvinder haar de productie van een merk beschermt hoewel ook zij onder de gedichtwedstrijd indruk van de kwaliteit van de teksten teleurstelling voelde de andere juryleden 10 objectieven hadden het er moeilijk mee om mooie zelfstandigheid zelfredzaamheid team gedichten te laten vallen er werd voor werk efficient tijdsgebruik optimisme gekozen om naast de drie winnaars aan doorzetting hoog werktempo hoge een zestal dichters een soort eervolle arbeidsintensiteit kwaliteit scherpe vermelding te geven in de vorm van een leerattitude gepersonaliseerde aanmoediging gepubli ceerd in jurycitaten op de leerblog op die arbeidsorganisatie manier werd aan allen eer bewezen de jury functieverdeling volgens talenten en voor haar enthousiasme leeslust en des voorkeuren in een leerlingenvergadering kundigheid de jonge dichters voor hun zonder leraar uitgeklaard en vastge schrijftalent voor de schrijvers van het legd in een organigram er wordt ge wedstrijdreglement een leerschool werkt in groepjes van twee of drie onder een algemene coordinator die de beoordelingsfase verantwoordelijk is voor functiever deling organigram en koers lees mee op de blog de gedichten en het verantwoordelijkheid voor eigen taken oordeel van een aantal leeftijdgenoten en voor de klasgroep voor het geheel van zeker ook van de gouden juryleden in een de realisatie overvloed aan citaten uit hun mailverkeer de leraar in de observerende en wakende de gouden jury verdient ook vanop deze rol van waarnemer aanspreekpunt in plek in vonk een eresaluut nood samensteller van de jury op drachtgever voor de evaluatie mede geliefde thema s bij de jonge dichters blogbeheerder mede opsteller van een puberale liefde dromen verdriet onmacht concluderend schema van kennison en verlangen tijdsbesteding voetbal muziek derdelen voor het examen adviseur en reizen het dichten zelf en de 160 een bewaker van het dicht en presenteer handelsklas koos opvallend voor reclame werk leverancier van demonstratie 160 s over hun mini onderneming materiaal persberichten uitnodigingen goede mails en zinvolle commentaar luister even naar liefdesverlangen volgens stukken blogger mede beoordelaar de winnaar van de tweede prijs en aanvuurder 5 draken verslagen 2 zwarte ridders uitgemoord eindelijk bij mijn geliefde bloed ruist handen voelen bijna bij haar lippen verdomme daar gaat de schoolbel gianni aerts 36e jaargang nummer 3 februari 2007 63 realisatie and the winner is binnenschoolse poeziewedstrijd gereali seerd binnen de lesuren nederlands met reclamecampagne persconferentie prijsuit de stad grijs reiking er zijn geen financiele middelen de paden druk faciliteiten verlengde speeltijd voor de stemmen rond mijn hoofd prijsuitreiking koffie en thee voor de pers de banken stuk kopieen van de affiche publicatie van de de zon schijnt tussen de gebouwen door winnende gedichten op de schoolsite de muren zijn kil verder sponsort de school op vraag van het stad aan de stroom productiehuis de voorgestelde prijzen waar ik wonen wil fnac bons van 25 15 en 10 euro johan deceuninck janien benaets katholiek scholencentrum joma merksem janien benaets telenet be noten 1 het vroegere mater dei instituut merksem kent een decennialange traditie van literatuur poeziecultuur op school van de culturele week vlaamse schrijvers spreken sinds de jaren 60 over culturele dagen in de jaren 70 en 80 naar boekenbeurs en andere cultuurprojecten4 waarvan als belangrijkste het proefproject de jonge gouden uil 1997 en het gouden uilskuiken 2001 voorlopers van de inktaap steeds in nauwe samenwerking geconcipieerd uitgewerkt en georganiseerd met collega nederlands chris de commer waarvoor dank 2 mijn speciale dank aan 5 aso voor de professionele prettige en leerrijke samenwerking aan 6 aso voor het proefschrijven van de 160 en aan alle deelnemers aan gedicht verzonden gouden dank gaat naar de gouden jury 3 ik dank deze tedere omschrijving aan philippe schoenmaekers in zijn titel over gedichtendag en gedicht verzonden in gazet van antwerpen van 25 januari 2007 4 zie het uitnodigende artikel gonnissen k 2006 wat is een weblog vonk 36 2 december 2006 p 55 57 februari 2007 nummer 3 36e jaargang 64 5 leessuggestie over de sms en chat cultuur van jongeren de kesel m bresseleers b knops j red 2005 messages sms en chat cultuur van jongeren gent mens cultuur uitgevers 6 lees de examen opdracht voor die bevraging in mijn voorpublicatie van het kerstexamen nederlands 2006 voor 6 aso op de blog de cultuur van het lezen van ronald soetaert e a op ook als reactie bedoeld tegen marc hullebus in het kennis en vaardighedendebat ik stuurde marc hullebus trouwens de winnende gedichten van gedicht verzonden als poetisch wederwoord en barometer voor de taalkracht op school als antwoord kreeg ik een uitnodiging voor zijn o zon symposium 7 voor een kennismaking met hedendaagse poezie die gebruik maakt van multimedia zie ook 8 suggesties voor een aanvullende complementaire leesoefening voor de derde graad aso bodifee g 2007 wat uit snaren komt column knack 37 3 17 januari 2007 p 54 merleau ponty m 2003 kunst en de waargenomen wereld in de wereld waarnemen amsterdam boom p 73 80 peeters h 2002 recensie van de taal ongepubliceerd gedicht in vlaan deren co poeten in het parlement bloemlezing 2002 leuven van halewyck p 139 140 36e jaargang nummer 3 februari 2007