Geletterdheid: van enkelvoud naar meervoud. Digitalisering geeft verrijking.

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 3
Pagina’s: 93-94

Documenten

joyce vermeere n in feite geeft de computer ons de mogelijkheid om tekst geluid en afbeeldingen samen te voegen wat is hier mis mee al onze zintuigen worden aangesproken en we kunnen zelfs ge l e tt erdh eid va n doorklikken oin meer informatie of commentaar te krijgen over een bepaald aspect enkelvoud naar meervou d of mee te doen aan een discussie computer technologie digitaliseert onze cultuur dit is geen bedreiging van een traditie maar een verrijking digitalis ering g ee ft verrijkin g het is kortzichtig om steeds te wijzen op commerciele uitwassen als onnozele spelletjes en wrede videofilms zulke uitwassen bestaan ook tijdens liet congres over leesbevorderirg en leesgedrag in boeken de computer is een belangrijke dat plaatsvond op 23 en 24 mei te utrecht kivani liet sprong in onze cultuur vergelijkbaar met de begrip geletterdheid veelvuldig ter sprake professor uitvinding van de boekdrukkunst woord en ronald soetaert verbonden aan de universiteit in beeld hebben elkaar weer gevonden samen cent leidde het publiek van het enkelvoudige concept zullen ze onze maatschappij verder bepalen van geletterdheid naar een meervoudig concept i ol eits soetaert is geletterdheid een constnict iets dat pas betekenis krijgt in een bepaalde context joyce venneeren sprak niet kern over de revolutionaire veranderingen die teweeg worden gebracht door de cornpufer traditioneel verwijst geletterdheid vooral naar het kunnen lezen en schrijven met nadruk op het boek en naar kennis hebben van culturele en literaire inhouden het lijkt erop alsof in deze digitale tijd geletterdheid ten onder dreigt te gaan in de inulti media hype soetaert ziet de mulo media echter niet als een bedreiging maar als een verbreding van geletterdheid soetaert van enk el voud naar me e rvou d de traditionele betekenis van geletterdheid is onder invloed van de minti media is het niet een enkelvoudig concept waarbij het boek neer mogelijk om vast te houden aan het centraal staat we moeten ons echter realiseren enkelvoudige concept van de culturele dat dit enkelvoudige concept pas ontstond bij de geletterdheid de media geven ons instrumenten uitvinding van de boekdrukkunst daarvoor was om geletterdheid in een zoals soetaert het er een zeer lange traditie van orale en visuele noemt meervoudig concept te zien wat houdt cultuur door middel van geluid en dit in soetaert geletterdheid is een construct afbeeldingen werden verhalen verteld en dat pas betekenis krijgt in een bepaalde context informatie doorgegeven de opkomst van het laten we als voorbeeld twee bekende verhalen boek bracht een maatschappelijke revolutie nemen die over robinson crusoe en don teweeg in het begin had men dit niet door quichot een docent kan deze boeken op een drukken was toch hetzelfde als overschrijven traditionele wijze in de klas behandelen maar toen boeken bereikbaar werden voor alle achtergrondinformatie geven over de schrijver bevolkingsgroepen vond er al snel een het boek en de maatschappelijke context verschuiving plaats in de sociale verhoudingen gelardeerd met het lezen van enkele stukken in den beginne was het woord daarna het tekst deze wijze gaat voorbij aan de schrift dan het boek en nu de computer we verschillende interpretaties van het werk in de moeten onder ogen zien dat het scherm het verschillende media en de visies van nieuwe medium is dat onze wijze van denken verschillende bevolkingsgroepen de vraag die lezen schrijven en handelen zal transformeren de docent aan zijn leerlingen kan stellen is ho e 2002 3 moer 93 leven deze personen verder in de huidige mogelijk is niet andere personen en andere populaire cultuur wat vind je ervan terug in instellingen de computer creeert een nieuwe films strips muziek kinderverhalen theater de omgeving de rol van de docent verandert van tienerfilm blue lagoon bijvoorbeeld grijpt conservator van kennis naar begeleider de system rechtstreeks terug op het thema van robinson operator die het leren op gang houdt en adviezen crusoe hoe kijken blanken zwarten vrouwen geeft hoe de weg te vinden in de virtuele ruimte tegen robinson crusoe en don quichot aan ook zullen er nieuwe vormen van kunst voor blanken was robinson crusoe een held ontstaan jongeren zullen iets anders willen doen voor zwarten was hij de eerste kolonisator dan een roman schrijven of een beeld boetseren geletterdheid wordt zo een construct dat pas zij zullen alle media gaan integreren gaan zijn betekenis krijgt in een bepaalde context samplen grenzen zullen voor onze ogen vanuit een bepaald perspectief deze constructen vervagen alles zal ook steeds sneller gaan vragen bepalen onze visie onze manier van denken smelten als sneeuw voor de zon omdat ze worden door te achterhalen hoe deze constructen ingehaald door de technologie vijf jaar geleden worden geconstrueerd wordt het concept van was het op onze universiteit nog een geletterdheid verbreed geletterdheid houdt discussiepunt of iedereen een e mailadres moest traditioneel in dat je in staat bent om teksten in hebben sommigen vonden dit niet nodig nu is een historisch cultureel kader te plaatsen en dit een achterhaald probleem zonder e mailadres verbanden te zien de leerling doet hier meer heb je nauwelijks nog een identiteit boeken hij wordt gedwongen om verschillende zullen niet verdwijnen maar sommige functies constructen van een thema te onderzoeken en van boeken zullen door de computer uiteindelijk te komen tot een presentatie van overgenomen worden verschillende perspectieven b innen het kader van dit meervoudige concept van geletterdheid nieuwe gelette rdhei d kan de leerling zijn eigen mening geven de digitale mogelijkheden zullen leiden tot een nieuwe vorm van geletterdheid volgens soetaert ess ay s in b e el d kijken we nog te veel vanuit het perspectief van soetaert is van mening dat de computer veel het enkelvoudige concept van geletterdheid naar meer is dan een vervanger van het boek net de nieuwe media ook proberen we met de taal zoals de televisie eerst werd beschouwd als een van de oude media de nieuwe media te doorgeefluik voor informatie een vervanger van beschrijven soetaert jongeren groeien op niet de krant en de radio begon de televisie al snel ons de computertechnologie ze ontdekken de gedrag te bepalen soetaerr neem de groentekar wereld via internet via chatten door het spelen die vervangen werd door de vrachtwagen en het van games in de muziek hun ontluikende vliegtuig hierdoor kon het hele jaar door alle geletterdheid vindt plaats in de digitale wereld soorten groente en fruit geleverd worden ook hun creativiteit en inspiratie zoeken ze in een exotische ons eetpatroon is door de nieuwe nieuwe omgeving we zijn bang dat kunst en vervoerstechnologie sterk veranderd zo zal ook literatuur gaan verdwijnen maar misschien de computertechnologie ons leven veranderen kijken we wel verkeerd we zoeken naar onze maatschappij wordt nu nog grotendeels romanhelden in teksten en boeken maar we beheerst door de boekdrukkunst als je om elf slaan de computergames over misschien blijkt uur s ochtends een klaslokaal binnen loopt wordt daar wel een nieuwe dostojewski of een overal ongeveer hetzelfde gedaan leren lezen en hitchkock op te staan de kunst zal zich in een schrijven in de standaardtaal en het leren van de andere richting ontwikkelen hoe is nog nationale geschiedenis en literatuur door de onduidelijk maar uiteindelijk zullen nieuwe digitalisering vervagen alle grenzen niet alleen meesterwerken ontstaan tussen de traditionele onderwijsvakken maar ook tussen instituten de muren van scholen literatuur bibliotheken concertgebouwen theaters en belle guy van ronald soetaert scherme n musea zullen doorbroken worden omdat al hun met geletterdheid in tsjip jaargang 4 aanbod bereikbaar is op een scherm de klas nummer 3 en 4 wordt een virtuele ruimte waarin contact 2002 3 moer 94