Geluidsdecor

Publicatie datum: 1985-03-01
Auteur: Jan Janssens
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 2
Pagina’s: 43-45

Documenten

geluidsdecor aandacht i als schoolleider loop ik over de speelplaats en kom dicht bij het raam van een klas de kinderen zitten mooi gerijd er wordt kennelijk van ze verwacht dat ze kijken en luiste ren naar de les gevende want pratende leerkracht terwijl die iets op het bord schrijft een kind lacht me vriende lijk toe een ander knipoogt een zwaait zelfs naar me dat overkomt me ook vaak in de buurt van de school of als ik een leerling van de school in de stad tegenkom dan maken me die tekenen van een goeie relatie met de kinderen erg blij zeg maar trots nu heb ik er echter moeite mee de wijzer van mijn humeur slaat nog meer uit als ik bij de deur van diezelfde klas konstateer dat een kind verplicht wordt zijn schoolplicht te verzuimen bleek even voordien niet erg geboeid in wat er zich in de buurt van het klasaltaar afspeelde vandaar die buiten wacht aandacht ii een andere keer kom ik bij het raam van een andere klas want telefoon voor die leerkracht ik tik tegen het vens ter geen gehoor groepjes kinderen zijn druk doende ik tik nog eens tevergeefs niemand heeft belangstelling voor me maak daarom een ommetje de deur van de klas staat open en een geroezemoes komt me tegen gezellig ik klop niet aan onbeleefd ik wil niet storen wat lukt want niemand wordt me gewaar iedereen blijft nijver waar is de leerkracht 0 ja daar zit in een plje en is geheel oor voor een van de kinderen experiment als gespreksleider van een groep volwassenen die over onderwijs vernieuwing een boom willen opzetten werk ik vaak ervaringsgericht wat wil zeggen dat ik de deelne mers een bepaald facet van die onderwijsverandering aan den lijve doe voelen eens werd er op zulke discussieavond grondig van gedachten gewisseld over groepswerk de vergadergroep ging gedurende een bepaalde tijd in kleine groepen discussieren in hetzelfde lokaal stiekem zette ik een bandrecorder aan inhoudelijk gaf de opname niks was ook niet de bedoeling het ging alleen om het geluids decor vonk 1985 15de jg nr 2 43 cafe na het discussieren in groepjes kwam het zogenaamde ple naire deel van de vergadering voordat ik dat gesprek op gang bracht vroeg ik de aandacht voor een proefneming en ik liet de kersverse bandopname horen expressieve gezichten bij de verraste luisteraars hadden zij dat met z n alien veroorzaakt het bleek de sfeer van een goed beklant cafe weliswaar zonder achtergrondmuziek zoals dat in een hedendaagse horecatent hoort toch klonk het door de vergadergroep geproduceerde rumoer behoorlijk actief actief inderdaad stel dat er 5 groepjes waren stel bovendien dat overal de gesprekstucht werd geeerbiedigd dan waren er in die gespreksruimte voortdurend 5 mensen gelijktijdig aan het woord geweest niet zoals in een cafe over koetjes en kalfjes pratend maar over het onderwerp dat die avond aan de orde stond en toch had niemand het gevoel door iemand gestoord te zijn geweest hoe zou dat gekomen zijn vroeg ik naar de bekende weg omdat iedereen bij de gesprekken betrokken was de omgevingsgeluiden hadden zodoende niemand gehinderd stilte bij de leerkrachten in de vergadergroep waren er die t niet makkelijk hadden met deze ervaring wat sommigen in de vertrouwelijke sfeer van het plenaire kringgesprek ook durfden te bekennen hun opleiding en hun lange prak tijk op de ooit ingeslagen weg hadden hun uiteindelijk tot het besef gebracht dat de leerlingen alleen maar be trokken kunnen zijn als ze de leerkracht aankijken in de grootst mogelijke stilte over die klassestilte zei een leerkracht dat een vallend potlood of iets dergelijks haar alsdan ontzettend kon irriteren zij voelde dat aan als een persoonlijke aanval op haar manier van lesgeven haar probleem dus zeurderig schoolhoofden in het gezelschap hadden het bij deze georga niseerde ervaring nog moeilijker als zij in een klaslokaal rumoer horen hebben zij traditiegetrouw de neiging te veronderstellen dat de leerkracht aldaar dan wel niet aanwezig zal zijn en vanuit hun leidende functie willen ze dan optreden van een goed functionerende klas verwach 44 ten ze dat de kinderen er aandachtig zitten te luisteren naar de vertellende leerkracht of kinderen die stil zitten te schrijven waarbij het geluidsdecor bestendig wordt onderhouden door de leerkracht die de werkende leer lingen zogezegd aanmoedigt met opmerkingen die volgens eigen zeggen ze al wel duizend keer moeten gehoord hebben aldus die zeurpieten speld een niet zo stille klas waarin kinderen praten over wat hun op dat ogenblik bezighoudt komt wel voor als er bij voorbeeld knutselen op het programma staat en dan nog wordt het gezellig geroezemoes vaak ontregeld door de leerkracht die vraagt of t niet wat stiller kan onterecht meent men nog steeds dat de kundigheid in het lesgeven omgekeerd evenredig kan worden afgemeten aan het aantal decibel in de klas de klas waarin je een speld kan horen vallen is nog altijd de goeie klas jammer jan janssens campiniastraat 78 2060 merksem 45