Genese

Publicatie datum: 2000-09-01
Auteur: Jes Leysen
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 1
Pagina’s: 5-7

Documenten

genese jes leysen de lente begon toen er voor het eerst aan deze inleiding werd geschreven een beetje vreemd nu de bladeren alweer van de bomen vallen ondag 19 maart 2000 daar zijn dinsdag 21 maart 2000 delvend in een de lente grote schoonmaakkriebels stapel kartonnen dozen bestemd voor recy vorige jaren nooit last van clage zuchtend en vloekend ben ik op zoek gehad rapporten verslagen naar de oude verslagen van de von nt2 oude kerstkaarten lesvoorberei werkgroep zo is het maar net je gooit iets dingen alles kreeg jaren de kans om te weg dat jaren heeft liggen gisten in een woekeren in plastic mapjes classeurs en donker hol en je hebt het nodig natuurlijk in classeurtjes opbergboxen ringmappen en de laatste doos waarom zou murphy mij kartonnen dozen in mijn bureautje is er sparen stoot ik op een bundeltje versla geen doorkomen aan ik wurm mij dagelijks gen van de werkgroep anno 96 97 tussen chaos en computer niet zo op 19 maart een energie te vergelijken met het het taalcahier taakgericht taalonderwijs openbarsten van een knolgewas maakt zich een onmogelijke taak is pas verschenen op deze lentezondag van mij meester vlijtig geredigeerd door de von nt2 werkgroep gooi ik vergeelde stoffig riekende versla en toch wel een bescheiden succes al ziet gen brieven en rapporten weg mijn wer de kaft van het boek vuilbruin er niet erg kend leven van de voorbije vijf jaar glijdt me inspirerend uit over de inhoud kunnen we door de handen hopen paperassen ver fier zijn in een tiental hoofdstukken worden dwijnen in dozen voor de recyclage maar verschillende aspecten van taakgericht wer het containerpark is gesloten op zondag ken belicht het eerste hoofdstuk door kris van den branden piet van avermaet van maandag 20 maart 2000 von nt2 verga het steunpunt nt2 ku leuven zet de dering de zoveelste in een micro theoretische uitgangspunten van taakge teaching lokaaltje op de uia campus de richt werken op een rij lesideeen voor dit themanummer van vonk rond taakgericht werken zijn geselecteerd het ei is gelegd en wat zal de nt2 club al zal de gastredactie er op een heuse von vervolgens gaan doen er wordt aan twee nt2 retraite op 5 6 mei ten huize de sporen gedacht grootse ideeen zijn nooit schryver in kessel lo nog links en rechts weg een subgroep organiseert op 4 maart aan sleutelen ook de auteurs die instaan 1998 een studiedag over taalvaardigheids voor de omkaderende artikels zijn in actie onderwijs voor docenten nederlands in de gekomen de doodlijn 30 juni 2000 komt normaalscholen dat ligt in het verlengde razendsnel dichterbij of ik de voorgeschie van het taalcahier en we bereiken een denis van dit vonk themanummer even op publiek dat een sleutelpositie in ons onder een pagina kan samenvatten wijs bezet sept okt 2000 nummer 1 30 e jaargang xi de gastredactie op retraite mei 2000 v l n r jes leysen erika blonde jo van den hauwe voorzitter an lanssens en christelle hoorelbeke ontbreken op de foto ann de schryver fotograaf en trees de muynck fotograafassistent de andere subgroep buigt zich over het den branden voor de inzet naast drukke of samenstellen van een bronnenboek voor nog drukkere jobs er zijn megalomane en lesgevers nederlands aan volwassen bescheiden ideeen voor boeken en boekjes anderstaligen in het taalcahier ontbreken boven en onder de tafel beland er is immers concrete lesvoorstellen die leer gezweet gelachen en er zijn minstens drie krachten kunnen uitproberen of die illustre kinderen geboren zeer veel leerkrachten uit ren wat we met een aantal principes van het werkveld nt2 voor hoog en laagge taakgericht werken bedoelen ik lees in het schoolde volwassenen bezorgden ons verslag door ann de schryver van de start sprankelende lesideeen allemaal bedankt vergadering op 3 oktober 1997 een defini tie met het bronnenboek willen we een in dit themanummer hebben we getracht aantal taken en activiteiten verzamelen die bovenstaande definitie van het bronnen een voorbeeldfunctie vervullen voor lesge boek geen geweld aan te doen we selec vers nederlands aan volwassen anderstali teerden een aantal lesvoorstellen waarbij gen het bronnenboek wordt dus geen uit taakgericht werken als selectiecriterium is gewerkte methode en zal geen leerlijn gebruikt het gaat om stukken uit lesvoor bieden bereidingen van verschillende leerkrachten met praktijkervaring bij hooggeschoolde we gingen voor een bronnenboek en maak volwassenen die cursisten hebben mini ten dit themanummer vrijwillige inzet heeft maal 10 jaar scholing en zijn 16 door zo zijn limieten er is tussen de startverga gaans 18 jaar oud de intensiteit van de dering in 1997 en dit themanummer in uw cursussen ligt gemiddeld genomen op 6 uur hand veel gebeurd von nt2 ers zijn geko per week maar er komen steeds meer men en gegaan allemaal bedankt in het intensievere cursussen 9 of 12 uur voor bijzonder onze eerste voorzitter kris van beginners in de rubriek spiekerskorner wit 30e jaargang nummer 1 sept okt 2000 presenteren we u de voorstellen in de vorm eveneens inzichten die niet alleen zinvol zijn van lesfiches al dan niet vergezeld van bijla voor de nt2 sector gen desalniettemin willen we de oorspronkelijke toch is het verkeerd te denken dat de doelgroep van dit themanummer niet uit het inhoud van dit themanummer uitsluitend oog verliezen lesgevers nt2 aan volwassen voor docenten nt2 aan hooggeschoolde anderstaligen daarom krijgen alle reguliere volwassenen interessant zou zijn of voor aanbodverstrekkers in vlaanderen dit thema docenten nt2 tout court voor lesgevers nummer gratis toegestuurd in de hoop dat nt2 aan laaggeschoolden is er misschien ze er ideeen uit oppikken dit werd mogelijk bij de lesvoorstellen wel wat creatief aan gemaakt met financiele steun van het depar passingswerk nodig maar het verknippen tement didactiek kritiek van de universiteit van een interviewtje om informatiekloven te antwerpen uia en de dienst onderwijs creeren zie met de fiets naar china moet jeugd en vorming van de provincie antwer toch haalbaar zijn vermoeden wij en ook pen waarvoor onze oprechte dank leerkrachten nederlands uit het secundair onderwijs zowel aso als tso en bso kunnen rest mij alleen nog de oude von nt2 ver er lesideeen uit putten is ons door leden slagen terug in een kartonnen doos te ste van de vonk redactie met de hand op het ken en naar het containerpark te brengen hart verzekerd daarnaast bieden de artikels of zet ik ze samen met deze nagelnieuwe met recente tendensen in het taalonderwijs vonk toch nog even op mijn bureaurek jes leysen namens de von nt2 ploeg noot 1 von werkgroep nt2 red taakgericht taalonderwijs een onmogelijke taak deurne plantyn 1996 sept okt 2000 nummer 1 30 e jaargang