Genregericht, samenhangend lees- en schrijfonderwijs

Publicatie datum: 2022-03-15
Auteur: Vis M.
Onderwerp: lessenserie
Collectie: havo 4
Twee lessenseries over het lezen en schrijven van columns en nieuwsberichten waarin een genregerichte aanpak wordt gehanteerd. De lessen zijn ontwikkeld in het kader van een promotieonderzoek. Zodra de artikelen over ontwerp en effecten beschikbaar zijn, worden die hier gedeeld.
De meelezer schrijft:
Interessante aspecten
Mooie lessenreeksen over columns en nieuwsberichten, die heel volledig zijn. Ik vind het interessant hoe vanuit eenzelfde kader (vanuit de genrekenmerken) beide keren naar hetzelfde toegewerkt wordt (kennis over een specifiek genre), en hoe uiteindelijk ook een transfer gemaakt wordt naar andere genres (recepten en recensies). Er is een grote variatie aan leeractiviteiten die de lessen heel afwisselend maken.
De drie didactische principes (samen lezen en schrijven, veel oefenen en veel praten over taal) komen goed tot hun recht in de uitwerkingen van de lessen en lijken goed implementeerbaar voor docenten. Het is me uit het materiaal niet duidelijk waarom juist deze principes centraal staan, dat kan nog aangevuld worden in de handleiding. Ik denk dat het voor docenten zinnig is om die achtergrond te kennen.
Nader onderzoek
Ik ben benieuwd of de didactiek effectief is gebleken en hoe dat is gemeten: in lezen of in schrijven of in allebei? En hoe hebben de leerlingen de lessen ervaren? Misschien is er een publicatie die ons dat vertelt, die bijgevoegd kan worden aan deze documenten?
Daarnaast vraag ik me af of de lessen ook geschikt gemaakt kunnen worden (of al zijn) voor andere leerjaren dan havo 4. Ik denk persoonlijk dat het materiaal ook geschikt kan zijn voor onderbouw vwo, en daarnaast interessant is om aan te passen voor het vmbo. Verder vraag ik me af in hoeverre de opzet en didactiek ook zou werken voor leerlingen in hogere leerjaren, omdat leerlingen dan ook complexere teksten moeten kunnen lezen en schrijven, die bovendien langer zijn.