‘Gericht’ schrijfonderwijs

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Helge Bonset
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 1
Pagina’s: 25

Documenten

foru m griffioen j h damsma zeggenschap ae dr groningen wolters noordhoff 1978 leidse werkgroep moedertaaldidactiek moeder taaldidactiek een handleiding voor het voortgezet helge bonset onderwijs 4e dr muiderberg coutinho 1986 gericht schrijfonderwij s in hun artikel briefopener en het schrijfonder wijs schrijven jan gerritsen en arie van den hoorn 1991 p 195 het kost moeite in de handleidingen voor moedertaalleerkrachten bij voorbeeld moedertaaldidactiek samen meer dan io bladzijden te vinden over gericht schrijf onderwijs moedertaaldidactiek leidse werkgroep moe dertaaldidactiek 1986 bevat 92 pagina s voor schrijfonderwijs leren leven in taal daems e a 1982 54 pagina s tegenspraak griffioen e a 1982 26 pagina s en zeggenschap griffioen damsma 1978 52 pagina s ook voor gerritsen en van den hoorn werd er dus al geschreven over het schrijfonderwijs nu is het natuurlijk mogelijk dat al deze pa gina s op to na gaan over wat gerritsen en van den hoorn ongericht of niet gericht schrijfonderwijs noemen maar om dat vast te stellen zouden de auteurs hun gebruik van de term gericht alsnog moeten toelichten als ze dat doen kunnen ze misschien ook meteen even aangeven voor welk e schooltype n en welk leerjaar of jaren hun cursus briefopener nu eigenlijk precies is bedoeld dat zou hun didactische voorstellen wat gerichter maken althans in de betekenis die ik geef aan de term gericht literatuu r daems f r j pepermans r roger leren leven in taal een moedertaaldidactiek m alle de sik kel 1982 gerritsen j a van den hoorn b riefop ener en het schrijfonderwijs in moer i 99r 6 p 194 206 griffioen j e a tegenspraak handelingsorien taties voor de leraar nederlands in het voortgezet basis onderwijs groningen wolters noord hoff 1982 1992 i moer 2 5