Gevonden voorwerpen – Zat

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 6
evonden voorwerpen zat jacqueline vethi roc 10 college gouda in de lessen van het koptraject een kop op het alfatraject zo stond ahmed laatst tegen het einde van de les op en naar inburgering roc 10 college gouda wordt onder begon zijn tas in te pakken andere druk geoefend met de toets gesproken nederlands jacqueline ik ben zat en het spreken rond de voor het examen verplichte cruciale oeps dat is niet te hopen reageerde ik en ik vroeg aan praktijksituaties de andere studenten wat ik ben zat eigenlijk betekent de studenten zijn zeer gemotiveerd en weten dat het exa het antwoord was unaniem klaar men in aantocht is begin volgend jaar zij willen graag meer tja en dan loop je als docent even dronken door het lokaal goede zinnen leren maken ze gaan dan ook steeds vaker tot grote hilariteit van de studenten en even later staat er zinnen uitproberen en durven voor de klas de geleerde stof op het bord te presenteren zij vragen naar de betekenis van woorden en ik ben zat ik ben dronken uitdrukkingen die ze tegenkomen soms is het lastig om de ik ben het zat ik heb er genoeg van juiste betekenis te begrijpen lachend vertrok de meute naar huis elezen i non scolae sed vitae discimus bovenstaand citaat dat zoveel betekent als niet voor de school maar voor het leven leren wij is een motto dat terug te vinden is in het boek lezen doe het maar van jos ruijs het boek verscheen eind 2009 vier jaar na zijn overlijden en geeft inzicht in de leesproblematiek van laaggeletterde volwassen ntl leerders alfa nieuws las het boek en geeft u als lezer een korte weergave van de opbouwen inhoud ervan charlotte cannegieter centrum voor nascholing amsterdam jos ruijs begon zijn onderwijsloopbaan in een arbei volgens hem weinig zin jos was medeontwikkelaar derswijk in den bosch hij ontdekte daar al snel dat van het urgentieprogramma nederlands als moe analfabetisme eerder sociaal dan genetisch bepaald dertaal en de computerprogramma s alfabeter lezen was gemotiveerd door zijn ervaringen daar ging en later alfabeter schrijven i waarbij hij verantwoor hij later lesgeven op de pabo halverwege de jaren delijk was voor de inhoud en didactiek zeventig werd hem gevraagd een methodiek te jos begon in 1998 aan het boek in opdracht van ontwikkelen voor het geven van lessen aan analfa het vlaams ondersteuningscentrum voor de beten dit inspireerde hem tot het ontwikkelen van basiseducatie en het boek zou eind 1998 verschij zijn methodiek waarin hij nieuwe opvattingen over nen de werkzaamheden voor alfabeter lezen maak lezen vanuit hersenonderzoek de psycholinguis ten dat het manuscript bleef liggen zijn dochters tiek en technieken uit de hulpverlening integreerde vonden het manuscript na zijn dood en pieter de volgens jos was het leren lezen en vooral schrijven graaf en anita middel beiden medeontwikkelaars alleen zinvol als het eraan bijdroeg mensen vol van alfabeter maakten het tot het boek lezen doe waardiger aan de maatschappij te laten deelnemen het maar zonder emancipatie had het leren lezen of schrijven vrij naar lezen doe het maar pp 4 7 1 alfa nieuws nummer 2 juni 2010