Goed onderzoek naar problemen met leesdossier. Het leesdossier bij literatuur.

Publicatie datum: 1997-01-01
Auteur: Wam de Moor
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 41-42

Documenten

goed onderzoek naar problemen met leesdossier het leesdossier bij literatuur het leesdossier is terecht punt van discussie wat ervoor pleit werd in deze kolommen heel wat keren opgeschreven wat ertegen is blijkt uit de filippica s van tegenstanders maar wat is de praktijk ervan gelukkig is het niet hij reto riek gebleven maar zijn sommige scholen al jaren bevlogen lingen zegt ze met gevolg dat ze ook niet echt aan de leesdossiers heeft ge aan de gang met leerlinggericht literatuuronderwijs soms werkt de ongelovige etaleert zijn scep zelfs vanaf de brugklas met tekstervaringsmethoden lees sis ronduit in het gebruikte school boek op niveau literair hebben ze het autobiografie en leesdossier en gelukkig is er nu ook onder eerst over tekstbeleving dan pas over zoek verricht dat hout snijdt tekstbestudering dat draait hij dus om als leerlingen moeten schrijven over boeken wordt hun weerzin alleen wam de moor in het kader van studie en onderzoek werkingsinstrument in de beschrij maar groter hijzelf kijkt de dossiers binnen het project nederlands voort ving van haar onderzoeksopzet laat nauwelijks in en leerlingen zijn niet in gezet onderwijs verscheen bij de slo hamel zien hoe kwetsbaar dit instru staat tot een gefundeerd oordeel een verslag van het onderzoek dat josje ment nog is hoe weinig scholen er hij vreest veelvuldige fraude hamel heeft ingesteld naar problemen zeer actief mee in de weer zijn hamel samengevat heeft deze docent rond de praktijk van het leesdossier en dankzij een uitgekiend interview de meeste problemen met het idee oplossingen daarvoor binnen enige schema kwam zij desondanks op het leesdossier op zich dat probleem lost jaren moeten alle docenten die litera spoor van de problemen en mogelijk hij op door zo min mogelijk aan het tuur geven leerlingen instrueren en heden van het leesdossier leesdossier te doen begeleiden bij het aanleggen inrichten op school b is men net begonnen en gebruiken van het leesdossier dat tussen geloof en ongeloof sectiebreed met het dossier te werken is te beschouwen als een substantiele docenten op een school school a en lijken veel problemen nog op die verandering in de praktijk van het lite blijken elk van een andere doelstelling van school a maar men vordert op ratuuronderwijs aldus dick prak die uit te gaan en werken er dus ook heel school c hanteert men het leesdossier namens de slo het onderzoek van verschillend mee en het aardige is dat al vijfjaar in die jaren is er heel wat hamel accepteerde dat deze onder je meteen de onderscheiden typen aan gesleuteld en verbeterd en met leiding van de groningse didactici docenten voor je ziet een gelovige een name de onderlinge samenwerking op geppie bootsma en theo witte uit twijfelaar en een ongelovige de gelo vakoverstijgend gebied leidde ook tot voerde de studie ondersteunt een vige zoekt echt naar de relatie tussen de conclusie dat leerlingen wel degelijk andere uitgave van de slo waarin op literatuur en leerling maar zou graag in staat zijn tot een gefundeerd waar korte termijn een handleiding voor het willen dat ze als collega s een lijn trok denoordeel over de boeken en andere leesdossier wordt gepresenteerd waar ken een didactiek afspraken samen teksten die zij lezen voor joop dirksen verantwoordelijk is tot iets moois kwamen de twijfelaar in hamels rapport vindt men een ken mikt wel op het zelfvertrouwen van de zeven jaar pionieren schets van het leesdossier vanaf de leerling maar is wars van structure soms pioniert een docent op zijn eerste vermelding in het kader van ring en vindt vooral de schriftelijke eentje dat gebeurt bijvoorbeeld op tekstervaringsmethoden in 1981 tot de verbalisering van ervaringen met litera school d waar de docente frans ver is opname in het nieuwe examen als ver tuur een bezwaar net als haar leer gevorderd in het werken met het lees tsji p letteren 74 i 41 dossier zij doet dit al zeven jaar even positie van een roman is er volgens de hebben met het leesdossier voor hen lang werkt school e met een methode docente frans weinig tegen des te is het leesdossier eenvoudigweg een die veel weg heeft van het leesdossier meer tijd blijft erover voor een per fremdkorper het werkt niet als het net als op school c vanaf de brugklas soonlijke reactie maar het klakkeloze wordt gebruikt als controlemiddel bij zo kan men ook vaststellen dat de lees overnemen van uittreksels voor het het traditionele cognitieve reproduc lijn van de leerlingen aanvankelijk wei dossier heeft weinig zin en school e tieve en op tekstbestudering gerichte nig individueel is om gaandeweg per heeft juist in het persoonlijk verslag literatuuronderwijs p 54 wie echter soonlijker te worden ook deze school een goed alternatief gevonden het accent legt op literaire smaak heeft acht jaar geleden een omslag een eigen mening gaat verder dan vel ontwikkeling en het geven van een moeten maken van formeel en struc leuk of niks aan en juist de scholen persoonlijk individueel oordeel over tuuranalytisch naar het werken met c en e die leerlingen vanaf de brug literaire werken redt het wel degelijk leesdossier leesautobiografie balans klas laten werken met het leesdossier in haar aanbevelingen propageert josje verslag en dergelijke het nakijken van merken dat mede door de lessen spre hamel de ontwikkeling van lesmate de leesdossiers kost de meeste tijd hel ken en luisteren en door duidelijke riaal waarmee leerlingen leren reflecte derheid concreetheid en samenhang opdrachten te formuleren aanzienlijke ren dat uiteindelijk een goed balans toepassing van de theorie verwerking verbetering optreedt ook inzake de verslag oplevert verder is onderzoek van docentcommentaar zijn punten werkhouding van leerlingen springen nodig naar de samenhang tussen indi om op te letten maar het loont van deze twee scholen eruit hamels con vidueel en gezamenlijk leren aspecten fraude heeft men geen last de lees clusie spoort met het streven van de van geintegreerd literatuuronderwijs verslagen die de leerlingen nu schrij lezers gerichte literatuur didactiek om een gemeenschappelijk leesdossier ven zijn veel persoonlijker van aard voor literatuuronderwijs een longitudi bijvoorbeeld voor nederlands de mo dan bij de traditionele aanpak waarbij nale lijn uit te zetten en vanaf de basis derne vreemde talen en ckvi en de leerlingen kunnen volstaan met een school of brugklas bewust onderwijs in praktijkbeschrijving van scholen die uittrekselboek bovendien worden er literatuur te verzorgen deelnemen aan het netwerk geinte betere resultaten geboekt op het mon terecht concludeert hamel dat het ge greerd literatuuronderwijs deling examen de docent hoeft niet voel als docent je vrijheid kwijt te zijn ik ben gelukkig met deze beschrijving alsnog te checken of de leerlingen hun meer te maken heeft met je houding van onderzoek mij persoonlijk helpt boeken wel hadden gelezen het mon ten opzichte van het andere leren in zij bij de voltooiing van een boek over deling is veel meer een gesprek over de tweede fase dan specifiek met de het leesdossier en de weg er naar toe literatuur dan vroeger invoering van het leesdossier waarvan een enkeling wellicht intus daarnaar toewerken en het hanteren sen ten onrechte vermoedt dat het er wat te doen als leerinstrument kan op heel ver pas zal komen wanneer het leesdossier in een volgend hoofdstuk vat hamel de schillende manieren hamels onder is bijgezet in het panopticum van di problemen samen dat de organisatie zoek maakt duidelijk dat alles in dezen dactische oudheden wishful thinking op sectieniveau een eerste hobbel is die een kwestie is van oorzaak en gevolg meer nog dan voor de individuele genomen moet worden en dat deze de wie wind zaait zal storm oogsten didacticus is voor de docent die wil vrijheid van de docent enigszins in maar wie weet wat hij in de grond leren van de openhartigheid van col perkt is een van de conclusies uit de stopt krijgt dat er ook uit lega s in hetzelfde schuitje het rapport inventarisatie daarna komt samenwer een welkome uitgave e king met andere secties als op te lossen leesdossier voor enkele fremdkorper probleem het plezierige van dit rapport is dat je als het gaat om inhoud en kwaliteit er als docent en didacticus echt wat aan josje hamel het leesdossier bij literatuur van de leesdossiers luidt de conclusie hebt hamel verstopt zich niet achter een onderzoek naar problemen en oplossingen dat vermindering van het aantal te jargon heeft een goed gestructureerd in de praktijk studie en onderzoek binnen lezen boeken leidt tot verbetering van verhaal en zorgt voor een heel zakelijke het project nederlands vo 26 de kwaliteit van het leesverslag over samenvatting van problemen en oplos slo enschede oktober 1997 onder redac het gebruik van uittrekselboeken den singen docenten die het accent leggen tie van helge bonset bestellen slo ken docenten verschillend voor zover op tekstbestudering en formele analyse project nederlands postbus 20431 7500 het informatie genereert over de com van boeken blijken grote moeite te ca enschede tel 053 4840 414 646 en 7 4