Goede oogst. Een smaakmaker voor groepswerk.

Publicatie datum: 1985-11-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 5
Pagina’s: 29-35

Documenten

goede oogst een smaakmaker voor groepswerk er zal wel niemand meer twijfelen aan het nut om vooraleer met groepswerk van start te gaan als werkvorm eerst eens te oefenen met groepswerk als leerdoel mijn ervaring met sommige klassen is echter dat ze weinig opgezet zijn met het werken aan een gesimuleerde taak daarom heb ik de laatste tijd mijn toevlucht genomen tot een inleidende oefening die m i vrij motiverend is en groepswerk zowel als onderwerp als werkvorm heeft 4 zij het in sterk ver zwakte vorm daarvoor deed ik een beroep op een fragment uit de vijfde lige stripreeks van auclair die simon van de rivier heet het betrokken fragment komt uit het deel met de titel de pelgrims hierin komen de meeste facetten van werken in groep aan bod taakverdeling voorbereiding tijdsindeling groepdynamische aspecten 1 voor de bondige schets van het les sen verloop eerst het volgende het gaat om taakgericht of probleemoplossend groepswerk dit geeft een en ander een erg praktische dimensie die aansluit bij het fragment meestal ging het om de voorbereiding tot groepswerk binnen thematisch onderwijs en of projectwerk in het licht daarvan lijkt deze langere oefenperiode zeker verantwoord groepswerk als werkvorm noem ik hierboven sterk verzwakt omdat het enkel om het opzoeken en vergelijken van ant woorden gaat er is nog geen sprake van taakverdeling of tot consensus komen inleidende toelichting gezien het wereldvreemde middeleeuwse karakter van het fragment lijkt het me nodig het toe te lichten de vijf delen van de simon van de rivier reeks spelen zich af na een volgende wereldoorlog die de maatschappij grondig van uitzicht verandert zo blijven er na de cata strofe de heersers over superbreinen die in afgesloten stadsgedeelten werken aan telkens nieuwe moorddadige tuigen en daarvoor slaven maken onder de overigen naast de heer sers zijn er de nomaden en de kleine stadsbewoners die vervallen zijn in een middeleeuws bestaan er zijn tenslotte de bendes die in de ruines van de buitenstad leven en regelmatig het platteland om den brode plunderen simon vreest dit gewelddadige maar beschikt over het meest moorddadige wapen om dit te vernietigen moet hij city nw3 bereiken op zijn zwerftocht ontmoet hij o a de vonk 1985 15de jg nr 5 29 kappen een religieuze vredelievende sekte samen met hen besluit hij eerst de oogst binnen te halen bij een gastvrije boer vooraleer de tocht te hervatten opdracht lees en bekijk de strip aandachtig 2 beantwoord dan de volgende vragen in groep 3 a 5 leerlingen 1 waaruit blijkt dat dit voor simon de eerste oogst i s 2 begint men onmiddellijk te werken zou dat kunnen 1 begint iedere boer zomaar te oogsten naar eigen in zicht 4 wordt er op los geoogst of is er een plan 5 kunnen de verschillende fasen door mekaar gegooid worden 6 kan iedereen evengoed zijn taak aan hoe reageren de anderen daarop 7 wordt er tijd gemaakt voor rustpauzes komen die willekeurig 8 wat gebeurt er met de opbrengst neemt iedereen zijn deel mee 9 hoe en waardoor groeit de relatie tussen emeline en simon 10 hoe groeit de werksfeer is dat belangrijk 11 gebeurt er meer tussen de groepsleden dan enkel wer ken 3 naar een analyse van groepswerk toe stel een chronologische volgorde op van de antwoorden van de opdracht normaal volgt nu de moeilijkheid dat probleemoplossende fasen en groepsdynamische fasen simon en emeline door mekaar lopen we besteden enkel aandacht aan de technische gang van zaken en komen tot volgend schema leerge sprekje probleem voorbereiding werk oplossing resultaat oogsten hulpmiddelen oogsten graan brood om voedsel klaar maken te hebben afspraken over verloop en leiding zoals reeds gezegd werd wordt het voorbereidend werk sterk in het licht gesteld het lijkt me dat een zekere ongedurigheid de oorzaak is van het slecht voorbereiden van opdrachten en dus van het slechte resultaat waarbij ik niet over punten spreek 30 1 41elora t2e twial 11 3p ar4elov 13 n en allen zcolten ze hun 11 1ap t it 3en or na elkapir 40e cle nen te he3ben kine het toe noll mt pe v 4 4 het mevsje met het akisine iifa nee r vfin biroot4 e1n oe i s een cpl chtte 31 fel mon hap ui ve mond van 1 aar mq51 h ri 7 eisen en 4 i appen c4ehoorp prrt zi pe n4 rfv6ckerce de het 4rarn zdupen he1y en met f3e nicesten ne s7rle 4en oe over e en prar r4c e 4 4 zcu becinnen br 1 4taan hap mt i 00k zi in tkla swewinc aanc e i p c 17in p 11 pe kilnompit kliqe voor ekkmanc4en hier 1 a0eb7 hn 41ar0eti opnielan beblaan 10en waren er op een o j rfent warren met ppar9eneetpan nen en alle wonerb waren vrcli a c ancie plivici net hun 2e1 ove r bchwper en een zilk met eten en fizt3 op de ctipten hapcen het veiztpei e 11 4 cleae ven en een 1 11t4c4e 510e1 v4ab op weci ciecifon naar pe jelven warr 2 0 e ivsomenm pac4en zouven werke1 4 om n foleo ite 711den tocki let er c e el t1