Grammatica is toch wel waardevrij, zeker!

Publicatie datum: 1977-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 16

Documenten

graramatica is toc h wel waardevrij zeker uit het oefeningenboek bij een spraakkunst voor het m o 1969 arm als job is hij een dertig jaar geleden naar amerika uitgeweken met voile zakken is hij in zijn geboortedorp teruggekomen weinige volkeren kunnen op een zo roemrijk verleden bogen als het onze over je toewijding hebben we niet te klagen maar het angelt je aan durf en initiatief weinigen zeer weinigen vergenoegen zich met het geluk van de dagelijks volbrachte plicht heer erbarm u over de dwaasheid en kortzichtigheid van de mensheid luiaards deugen voor niets in het leven aan spaarzame mensen is een onbezorgde oude jag verzekerd laren wij de gesneuvelden eren zij hebben hun leven gegeven voor ons aller heil moeder is al veertien dagen aan de schoonmaak vader die is nog altijd bij de bank je broer staat heel wat gunstiger bekend als jij het moet zich vroeg krommen dat een goede haak wil worden winston churchill is wel de grootste staatsman van deze tijd alles wat hij tot op hoge ouderdom gedaan heeft heeft hij niet alleen vol bracht voor zijn eigen volk maar ook ten bate van de hele mensheid de toekomste van elk van ons is verzekerd mits we onze jeugd doorbrengen in ernst en vlijt hij weet niet eens door wie de leeuw van vlaanderen geschreven werd dat is nochtans een schrijver wiens werken nog veel gelezen worden en die dus iedereen zou moeten kennen ons huis staat langs een der mooiste lanen van onze stad stel je voor dat er voor de voorlaatste zin sprake was geweest van de schrijver van het kapitaal jat zou toch regelrechte indoctrinatie geweest zijn r r