Haastige spoed is soms goed

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Henk Lammers
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 6
Pagina’s: 209-210

Documenten

redactionee l op een standje van die zijde kwam te staan bo vendien heeft hij het advies van de commissie genegeerd in haar rapport van november t99i pleit zij voor een snelle maar waarschuwt ze henk lammers voor een overhaaste invoering om het ge wenste civiel effect te bereiken moeten de exa haastige spoed mens vanaf het begin goed zijn een planning waarbij de voorbeeldexamens aan het einde is soms goed van het schooljaar i99i i992 openbaar ge maakt kunnen worden lijkt de commissie haalbaar een planning waarbij op dat moment de eerste certificaatsexamens kunnen worden sinds kort kunnen buitenlanders op twee ma afgenomen acht de commissie hoewel wen nieren officieel hun beheersing van het neder selijk onhaalbaar certificaten nederlands als lands bewijzen naast het certificaat neder tweede taal p 71 lands als vreemde taal c n vt kan nu ook een het bleek toch te kunnen ritzen hield de certificaat nederlands als tweede taal ctvtt druk op de ketel en in augustus kon hij per behaald worden soonlijk de eerste certificaten voor lezen en de examens voor het crtvr worden gemaakt luisteren uitreiken de examens voor spreken door een nederlands belgische werkgroep en schrijven worden in november voor het die gevestigd is in louvain la neuve en vin eerst afgenomen den plaats onder auspicien van de nederlandse ik geloof dat ritzen er goed aan heeft gedaan taalunie kandidaten kunnen op drie niveau s de vaart erin te houden bij die conclusie laat elementair basis en uitgebreid deelcertifi ik de kwaliteit van de examens buiten be caten voor lezen luisteren schrijven en spreken schouwing na lezing van de informatiebulle behalen vier deelcertificaten op een niveau tins die het cito over de ontwikkeling van kunnen voor een volledig certificaat worden deze examens heeft uitgebracht denk ik dat ingeruild over het c rt vt kunt u meer lezen in die kwaliteit alleszins redelijk is waar het mij nederlands voor iedereen bashir e a 1992 om gaat is dat er nu voorzien is in de behoefte het cntt is als staatsexamen een exclusief aan een diploma waarmee allochtonen hun nederlandse aangelegenheid de inhoud van positie kunnen versterken te vaak wordt een dit examen is in grote lijnen vastgelegd in het gebrekkige beheersing van het nederlands eindrapport van de adviescommissie invoe aangevoerd als argument om allochtonen te ring certificaten nederlands als tweede taal discrimineren de praktische uitwerking werd overgelaten een aardig voorbeeld is de reorganisatie die aan de toetsontwikkelaars van het bureau de glasfabriek leerdam enkele jaren geleden voor interculturele evaluatie en het cito er doorvoerde automatisering was de officiele worden twee niveau s onderscheiden wie ni reden voor het ontslag van een groot aantal veau rbehaalt is in staat lagere vormen van vol turkse werknemers die wegens taalproble wassenenonderwijs te volgen of lagere functies men niet in staat zouden zijn de machines te boven het niveau van ongeschoolde arbeid te bedienen hun plaatsen werden ingenomen vervullen niveau t t geeft toegang tot het door ongeschoolde jongeren veelal van turk mbo hbo en wo en tot midden en hogere se afkomst zodat nu in een aantal gevallen een functies in het bedrijfsleven op beide niveau s zoon het werk van zijn vader doet bij hun in bestaan deelcertificaten voor lezen luisteren diensttreding werd niet naar hun beheersing spreken en schrijven en ook hier kunnen vier van het nederlands geinformeerd de werke deelcertificaten op een niveau ingeruild wor lijke reden zal wel zijn dat de nieuwe werkne den voor een volledig certificaat mers op contractbasis zijn aangesteld en dat het cntt is in een vloek en een zucht inge levert natuurlijk een leuke besparing op voerd minister ritzen had zo n haast dat hij dat we van het bedrijfsleven op dit punt wei bij het instellen van de adviescommissie de nig hoeven te verwachten blijkt nog weer eens taalunie heeft gepasseerd hetgeen hem nog uit een stukje in de volkskrant van r9 september 1992 6 moer 209 daarin wordt verslag gedaan van de krachten fenna margriet feitsma bundeling van de vakcentrale c n v en de chris telijke werkgeversorganisaties tvcw en ncow milja vel s om allochtonen les te geven in de nederlandse taal in februari van dit jaar meldden deze or ganisaties dat het een schande was dat tien duizend allochtonen op wachtlijsten staan om taaltuinontwikkelinge n nederlands te leren zij besloten hun maat schappelijke verantwoordelijkheid te nemen en na te gaan wat om te beginnen in de regio rijnmond binnen de mogelijkheden gedaan zou kunnen worden dat bleek niet al te veel te in dit artikel staat de taaltuinmethode centraal zijn deze alternatieve methode voor het moedertaal het idee was dat het cnv voor vrijwilligers onderwijs wordt gebruikt in mav o havo en zou zorgen om de lessen te geven de werkge vwo klassen op het nieuweramstel na voorheen vers zouden ruimtes ter beschikking stellen het snellius te amstelveen de auteursgaap kort in vrijwilligers waren er genoeg te vinden maar op de geschiedenis van de taaltuin en geven ver er was een probleem het duurt twee jaar om volgens een beschrijving van het onderzoek dat zij deze zo bij te scholen dat ze op een verant gedaan hebben naar de meningen van oud leerlingen woorde manier de lessen kunnen geven het over het effect van de taaltuinmethode aanstellen van gekwalificeerde betaalde leer krachten is kennelijk niet aan de orde coordi nator minderheden van de ncw s de leeuw geschi ed e n i s meldt hierover in de volkskrant het is niet verstandig om meteen over geld te beginnen toen er in de jaren 7o bouwplannen waren ik heb wel tal van enthousiaste reacties van voor een nieuwe school kozen vooruitstre rotterdamse bedrijven gekregen die mee wil vende docenten nederlands voor een grote len doen en waarschijnlijk wel een ruimte be werkruimte voor het vak nederlands deze schikbaar willen stellen daar kan ik wel inko ruimte die de taaltuin is gaan heten bestaat uit men die kantines staan s avonds natuurlijk drie lokalen waarvan alle tussenmuren wegge toch leeg laten zijn en twee zijlokalen ter grootte van een het eind van het liedje is dat vijf vrijwilligers half klaslokaal de rest van de school werd tra aan de rotterdamse taalschool een noodcursus ditioneel ingericht volgen zodat ze maximaal achttien allochtonen het idee van de taaltuin kwam voort uit on op verantwoorde wijze kunnen helpen kos vrede van de leraren met de toenmalige lessi ten drieduizend gulden ritzen heeft inmid tuatie een docent verwoordde deze als volgt dels honderd miljoen gulden ter beschikking gesteld om de wachtlijsten weg te werken zowel het feit dat je als individu tegenover zo n minister mag van mij haast maken met de een groep leerlingen stond als het feit dat je in invoering van het certificaat nederlands als houdelijk alleen bezig was met het trainen van tweede taal vaardigheden alsof het om leren typen gaat stond ons niet aan we hadden het idee dat we literatuu r leerlingen meer kritisch wilden laten staan ten opzichte van het onderwijsaanbod zij waren bashir m e a nederlands voor iedereen visies de mensen die de inhoud en de vorm van het op het certificaat nederlands als vreemde onderwijs zouden mee moeten bepalen kla taal in moer 1992 2 p 5o 68 renberg de ridder 1977 p 29 30 certificaten nederlands als tweede taal startbewij zen voor onderwijs en arbeidsmarkt eindrapport hoe sommige taaltuinleerlingen hier later te van de adviescommissie invoering certifica genover stonden blijkt uit het volgende citaat ten nederlands als tweede taal den haag ministerie van o w i99i de leerlingen keken wat bevreemd naar di t 210 moer 1992 6