Hebben wij een vak dan?

Publicatie datum: 2000-01-01
Auteur: Harry Paus
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 5-6
Pagina’s: 343

Documenten

cursie f we de lat wel erg hoog hebben gelegd als je het stuk leest denk je dat alleen jezus christus met een acte enige kans zou maken om aan alle eisen te voldoen harry paus en toch meet ieder zich een oordeel aan en hebben wij een vak dan toch doen we net of we iedereen voor de klas kunnen zetten een onderwijsminister mag openlijk verkondigen dat je welke hoger opgeleide ook zo voor de klas kunt zetten wij bemoeie n ons nauwelijks m et de advoca met een cursusje onderwijskunde we gaan tuur hoe je e e n ju ri disch advies ge eft hecht niet eens de straat meer op het is niet te doortimm erd en zodanig dat je van alle begrijpen kanten safe zit dat we ten we ni e t laat staan dat we het z e lf proberen te geven mijn jongst e dochter is ne t ergotherapeute en ik heb haar dat in de afgelop en vier jaar ge le id el ij k z ien word en ze is nu in mijn ogen startbekwa am ze p raa t en d e n k t a ls een therapeute soms krijg ik gevraagd en ong e vraagd adv ies ze h eeft een echt beroep en ie deree n is het daarm e e eens toen ik h e t in mijn rug kreeg door te sterk e afkoeling bij het hardlopen wist een fysiothe rap e ut me na enkele beenkom s ten te g e ne zen hij hielp me van de pijn af en gaf aanwijzingen om dit soort blessures te voor kom en ik geloof hem graag een blaadje met oefeningen heb ik op d e slaapkamerdeur geplakt hij heeft ee n echt beroep maar b ij het onderwijs is he t alle maal anders iedereen heeft er verstand van ieder een roept luid zijn mening er zijn grada ties voor wiskunde op het e inde van h et voortgezet o nderwis hebben v e l e n eerbied en daarvan houden velen afstand maar over taalonderwijs op welk niveau ook h e eft iedereen een opinie klaarligge n en over het onderwijs in de basisschool in het algemeen ook dat onderwijs kan toch niet zo moeil ijk zijn een kind kan het leren het vervel e ndst is dat lerare n over het algemeen tegen die visie niet in op s tand ko m en ze zijn h et e r in hun hart m ee ee ns hoe is dat in vredesnaam mogelijk ik ben zijdelings b e trokken geweest b ij het formule ren van vakinhoudel ijke startbekwaamhe ids eisen voor leraren van het basisonderw ijs we h e bb en voor h et vak nederlands ook een beschrijving gegeven van de taak van de beginnende leerkracht achteraf denk ik dat 2000 5 6 moer 343