Heel stil

Publicatie datum: 2005-02-01
Auteur: Gio De Weerd
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 3
Pagina’s: 32

Documenten

o 32 g e s c h u d heel stil conflicthantering op school je weet wel en toen werd het stil heel stil r bestaat geen discipline in het drijven na twee weken de tijdsduur op naar pedagogisch lager onderwijs die drie kwartier vervolgens een uur en ten conflicthantering heet noch in het slotte anderhalf uur als we dit zo plannen secundair onderwijs noch in het loop je dan mee basisonderwijs vind je lesonder werpen die een volwaardige trai misschien wil je wel lopen voor het goede ning aanbieden om ruzies en menings doel en laat je je sponsoren voor 50 euro verschillen het hoofd te bieden de essentie cent wat betekent dat je 21 euro per van conflicthantering bemiddeling of gevonden sponsor kan uitkeren na de spor geweldpreventie is dat je de voorwaarde en tieve inspanning je schenkt het aan het de ruimte kan creeren om de dialoog te goede doel bijvoorbeeld pax christi voeren om zo tot een beter begrip te vlaanderen een vredesbeweging je vindt komen omdat dialoog zo belangrijk is bij wellicht een tiental sponsors loop je dan conflicthantering moet de leraar nederlands mee 210 euro of zou je de mogelijke vaak dat aspect van de opvoeding maar lopers mee ondersteunen door verfrissingen voor zich nemen en toen werd het stil aan te reiken terwijl ze lopen heel stil nu is de vraag welke training geven we stel dat we afspreken om morgen een onze jongeren in onze school om geweld marathon te lopen 42 km loop je dan loos conflicten op te lossen welk stappen mee misschien is morgen een beetje te plan hanteren we welke vaardigheden trai snel en spreken we af om over drie maan nen we den de uitdaging aan te gaan maar we starten wel morgen met dertig minuten toen werd het heel stil heel stil het doet lopen eerst vijf minuten lopen en dan twee deugd om in deze grof geschud daarover minuten rusten en dit viermaal na elkaar we heel even wat lawaai te maken herhalen dit wat later in dezelfde week en gio de weerd p a pax christi vlaanderen italielei 98a 2000 antwerpen gio deweerd paxchristi be 34e jaargang nummer 3 februari 2005 33 paxchristi be klik op vredesvorming en peer mediation t u s s e n d o o r taalunie onderwijsprijs op initiatief van het platform onderwijs nederlands pon reikt de nederlandse taalunie sinds 2001 een prijs uit voor projecten of scholen die zich op een innovatieve en doeltreffende wijze onderscheiden op het gebied van onderwijs in en van de nederlandse taal sinds 2004 wordt de onderwijsprijs tweejaarlijks ingericht hij bekroont dan telkens een project uit het basisonderwijs en een uit het secundair onderwijs ook projecten die breder dan een school lopen kunnen meedingen de criteria van de taalunie onderwijsprijs vindt u beschreven op de website van de nederlandse taalunie geinteresseerde scholen stellen zich kandidaat door middel van een vragenlijst die eveneens op de website staat ingevulde formulieren kunnen verstuurd worden per mail of per post tot midden april 2005 meer informatie nederlandse taalunie postbus 10595 nl 2501 hn den haag e mail lvannyvel taalunie org taalunieversum org onderwijs onderwijsprijs toelichting februari 2005 nummer 3 34e jaargang