Het belang van ondersteuning voor Tekstbegrip

Publicatie datum: 2021-12-23
Collectie: high school, 14-15-jarigen
Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs begrijpen de teksten in de schoolboeken niet goed. Lupo en haar collega’s (2019) wilden vaststellen wat het effect is van tekstniveau (makkelijke versus moeilijke teksten), in combinatie met verschillende soorten ondersteuning op het tekstbegrip van adolescenten (14-15-jarigen). In een interventie die twaalf weken duurde lazen 293 leerlingen 24 teksten op een verschillend niveau, waarbij het lezen werd voorafgegaan door twee verschillende typen ondersteuning: Know-Want to Know-Learned (KWL) of Listen-Read-Discuss (LRD). Voor 42 procent van de leerlingen was Engels de tweede taal. Het niveau van de teksten bleek voor de meeste leerlingen niet van invloed op het tekstbegrip. Alleen leerlingen die ver onder het gemiddelde lazen hadden baat bij de eenvoudigere tekst. De KWL-aanpak bleek de meest effectieve vorm van ondersteuning.