Het bevorderen van schooltaal en begrijpend lezen bij tweetalige leerlingen

Publicatie datum: 2021-12-23
Collectie: groep 6 en 7 basisonderwijs, tweetalige leerlingen
In de bovenbouw van het basisonderwijs worden teksten steeds langer en ingewikkelder; ze bevatten veel complexe, abstracte woorden die essentieel zijn voor goed tekstbegrip. Maar juist die woorden vormen vaak een struikelblok, met name voor tweetalige leerlingen die thuis een andere taal spreken dan de taal die op school wordt gesproken. Daarom onderzochten Proctor en collega’s in deze interventiestudie of de taalvaardigheid en de begrijpend leesprestaties van tweetalige leerlingen in groep 6 en 7 verbeterd kunnen worden. Door
middel van lezen, discussiëren en schrijven werd er via expliciete instructie ingezet op de
woordenschat, de grammaticale en morfologische kennis van leerlingen. Er deden ruim 200 tweetalige leerlingen en 22 leerkrachten mee afkomstig van acht basisscholen in de VS. De
interventie bleek een klein, positief effect te hebben op de taal- en leesscores van de leerlingen. Hoewel er enkele kanttekeningen te plaatsen zijn, laat deze studie wel goed zien hoe wetenschappelijke inzichten vertaald kunnen worden naar een lessenreeks voor de onderwijspraktijk.